Page 1 of 1

Roll20 macros

Posted: Sun 19 Feb 2017, 11:01
by Messias
Inser att de flesta kanske inte spelar Morwhayle över roll20 eftersom det är marknadsfört till unga, men om någon har gjort det och skapat några macros för rullandet av tärningspölarna så får ni gärna lägga upp de här! Hade uppskattats.

Jag ska ge mig på att försöka själv, så om jag inte ser något här lägger själv upp det jag får fram senare, om det blir något. Mitt Färdighetsvärde i macros är lågt..

Re: Roll20 macros

Posted: Mon 20 Feb 2017, 18:20
by Messias
Så, efter lite forskande så lyckades jag få fram följande och höjde mitt Färdighetsvärde i Skriva Macros till T6. Inte otroligt fancy, men det låter dig i alla fall rulla ett Färdighetsslag och frågar efter eventuella Resurser som redskap, hjälp och egenskaper, etc.

&{template:default} {{name= FÄRDIGHETSSLAG}} {{Färdighet= [[?{Färdighetstärning|1d4, 1d4|1d6, 1d6|1d8, 1d8|1d10, 1d10|1d12, 1d12}]]}} {{Redskap = [[?{Redskapstärning|Ingen, 0|1d4, 1d4|1d6, 1d6|1d8, 1d8|1d10, 1d10|1d12, 1d12}]]}} {{Egenskap = [[?{Egenskapstärning|Ingen, 0|1d4, 1d4|1d6, 1d6|1d8, 1d8|1d10, 1d10|1d12, 1d12}]]}} {{Hjälp = [[?{Hjälptärning|Ingen, 0|1d4, 1d4|1d6, 1d6|1d8, 1d8|1d10, 1d10|1d12, 1d12}]]}} {{Övrig = [[?{Hinder, Skada, Tvivel, etc.|Ingen, 0|1d4, 1d4|1d6, 1d6|1d8, 1d8|1d10, 1d10|1d12, 1d12}]]}}

Re: Roll20 macros

Posted: Mon 20 Feb 2017, 19:04
by Tomas
Coolt!