User avatar
Kosta
Site Admin
Topic Author
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Den mest saknade planeten i Coriolis?

Sat 21 Dec 2013, 15:40

Sitter och skriver på Mira i del två av Regelboken - Horisonten - och funderar på vilken planet eller system som saknats mest? Vilket ställe skulle du vilja ha mer info om mest av alla? Vart vill ni be ge er utanför Coriolis?

Själv är det just nu Mira som gäller för mig med sina pilgrimer, Chelebs berömda skeppsvarv och de glömda templen och klostren på en av systerstjärnorna i det trinära systemet.
Fria Ligan
 
Echo
Posts: 25
Joined: Wed 28 Sep 2011, 19:24
Location: Uppsala

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Sun 22 Dec 2013, 11:25

Själv är jag sugen på mer information om Agol och Sadaal då de verkar ha kontrastrika miljöer och att intressanta konflikter kan nog uppstå där med teokraterna och den primärt zenitiska befolkningen
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Topic Author
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Sun 22 Dec 2013, 11:57

Själv är jag sugen på mer information om Agol och Sadaal då de verkar ha kontrastrika miljöer och att intressanta konflikter kan nog uppstå där med teokraterna och den primärt zenitiska befolkningen
Tror det finsn flera oliak blinkningar och kopplingar i fanmaterial och en del i gränsrymden till just Sadaal. Algol har jag själv inte sett något, utöver det som står i regelboken men har en idé/koncept som ska slängas in.
Fria Ligan
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Thu 20 Feb 2014, 21:04

Jag saknar information om Dabaran. Många furstehus, en enorm röd planet, växthusträdgårdar, en helig stad. Det är ungefär allt jag vet vid det här laget, men idéer är väldigt lockande. Spelande några äventyr satta i systemet men besökte aldrig planet, i min variant av Coriolis blev furstehusen som mini-fraktioner. De hade intressen utanför systemet men var släktskapsbaserade istället för meritokratiska och saknade många av resurserna av de stora fraktionerna. Min mini-kampanj handlade om ett agent-krig på Dabarans månar mellan olika furstehus och jag hoppas den stämningen av aristokratiska intriger kommer finnas i den officiella utgåvan.
Last edited by AON on Fri 21 Feb 2014, 00:38, edited 1 time in total.
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Topic Author
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Thu 20 Feb 2014, 22:41

Jag saknar information om Dabaran. Många furstehus, en enorm röd planet, växthusträdgårdar, en helig stad. Det är ungefär allt jag vet vid det här laget, men idéer är väldigt lockande. Spelande några äventyr satta i systemet men besökte aldrig planet, i min variant av Coriolis blev furstehusen som mina-fraktioner. De hade intressen utanför systemet men var släktskapsbaserade istället för meritokratiska och saknade många av resurserna av de stora fraktionerna. Min mini-kampanj handlade om ett agent-krig på Dabarans månar mellan olika furstehus och jag hoppas den stämningen av aristokratiska intriger kommer finnas i den officiella utgåvan.
Skriv gärna mer omd et, så kanske vi kan införliva det när Dabaran ska sättas :)
Fria Ligan
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Fri 21 Feb 2014, 00:28

Okej, det var ett tag sen nu men ska skriva ner några generella idéer.

Dabaran lever i öppen fred, men bakom kulisserna finns en ständig maktkamp mellan husen. Ett par hundra furstehus (som i sin tur har mellan tjugo och tvåhundra medlemmar) har klart utmärkta territorium på själva planeten, där de största kontrollerar städer och de minsta stora kvarter eller små växthusbyar. Tillsammans har de ett råd där alla husen kan samlas. Framförallt görs detta när något hus anklagar ett annat hus för brott eller liknande. Rikedom, estetik och gott anseende prioriteras utåt och det är viktigt att man ger intryck av att vara givmild exempelvis genom att ge allmosor eller utropa helg-dagar. Egentligen är detta dock ytterst ritualiserat och de verkliga förhållandena är annorlunda. Större delen av befolkningen lever hårt kontrollerade av sina furstehus, som har tre viktiga monopol för att hålla folket i schack: Transportmonopol (de äger näst intill alla fordon och resor utan fordon är farliga i den extrema temperaturen), våldsmonopol och utbildningsmonopol, då alla skolor i Dabaran, undantagen Sökarnas Kloster, är drivna av furstefamiljer. Detta gör att många ambitiösa Dabaraniter antigen söker sig till Furstarnas tjänst (som system vill att de ska göra), blir Sökare eller lämnar Dabaran för att få utbildning. Däremot finns det en motståndsrörelse mot furste-styret, möjligtvis finansierat av Fria Ligan (Mina spelare fick aldrig reda på sanningen) som i hemlighet utbildar invånare och ger dem medel att hävda sig med, samt utför sabotage (ja, beväpnade lärare är vad vi pratar om).

En stor del av Dabaran rikedom kommer från gruvbrytning på de många månar och dvärgplaneter som finns i systemet. Driften av dessa görs till stor del av inhyrda experter (från ex. Coriolis) och tvångsförflyttade arbetare från det relevanta furstehusets huvudort. Om äganderätten kring dessa månar pågår ett diskret men mycket aktivt agentkrig där furstehusens utsända försöker skapa uppror i motståndarnas ägor och skydda sina egna. Ifall priset för att driva en utom-Dabaranitisk gruva blir för högt kan huset i fråga tvingas sälja, eller ifall arbetarna gör uppror så kan ett annat hus enligt Dabaritisk lag lägga beslag på månen. Lagen säger att det första huset som har en representant på en måne och som kan bedriva en verksamhet på denna, har rätt till marken så länge representanten (som måste medlem i huset från födseln) stannar kvar. Ifall denne blir bortdriven kan ett annat hus skicka in sin egna representant och ta över makten, så länge det inte finns några direkta bevis på att de var ansvariga för händelserna. Då kan de komma att behöva inte bara ge upp månen utan också andra egendomar, beroende på hur allvarligt incidenten var. Det hårdaste straffen i Dabranistisk lag är Släktbot, då huset väljer en medlem ur varje underfamilj som sedan antigen begår självmord eller avrättas.

I Dabaran är släktskap ytterst viktigt, inte bara bland furstarna utan även bland folket. Man räknar släkt på ett ganska intressant sätt. Alla män tillhör sin fars släkt och all döttrar sin mors släkt, men tillsammans bildar de en familj som tillhör båda släkterna. Ifall familjen skulle separeras, något som är ovanligt, följer sönerna med fadern, och döttrarna med modern. Ifall någon av föräldrarna skulle dö ta en farbror eller farförälder eller kusin eller liknande hand om sonen och motsvarande för dottern. Ifall en förälder behandlar ett barn illa går ofta den närmsta släktingen in av samma kön som barnet och tar hand om denne.

Under furstarna finns tjänarsläkter som inte har samma status men ofta står över vanliga familjer. Dessa har familjer som agerar som faktiska tjänare men den flesta av Dabarans tekniska och militära expertis kommer från denna grupp. Det är också härifrån den mesta av Dabarans organiserade brottslighet kommer. De kriminella familjerna i Dabaran agerar ofta delvis i samarbete med den lokala furstefamiljen (eller i ovanliga fall, en närliggande familj) och kontrollerar snarare ett geografiskt område än en bransch (så som smuggling). Ofta använder sig furstehusen av dylika familjer för att bekämpa fientliga agenter samt hålla undan mindre organiserat brottslighet samt brottslighet av mer internationell typ (interplanitär typ?). Även i den undre världen är släktskap viktigt, något som skapat gäng som kämpar mot den nuvarande ordning. Dessa gäng består ofta av invandrare (zeniter, flyktingar, folk från nedlagda kolonier) och folk utstötta från släkttillhörigheter. Dessa är i vissa fall väldigt mäktiga men de flesta är ganska o-organiserade och ofarliga. På sista tiden har en del börjat alliera sig med syndikatet och på så vis på allvar börja utgöra ett hot mot ordningsmakten.

I överhuvudtaget är det ovanligt med stora städer på Dabaran. De flesta bor i städer med mellan tjugo till femtio tusen invånare, och endast Lotus har mer en två miljoner invånare. Sökarna, som mer eller mindre kontrollerar staden, även fast furstehus kontrollerar förstäder, är därmed en stor maktfaktor och de har även stort inflytande i hela systemet, även fast de har liten formell makt. Dabaranistisk ikontro är stark influensarad av Sökarnas Cirkel och mer dogmatiska ikontolkningar har liten plats här. Däremot är religionen ofta inte värst viktigt i det vanliga folkets vardag utan mest framstående i överklassens ritualiserade vardag. Allt från måltider till trädgårdar till de återkommande förkämpes-kamperna (som är en högt aktat sport, ibland till döden, som ger förkämpens mästare stor prestige) framställs i ett religiöst ljus, och därmed kan etikettsbrott ofta betraktas som likställt med hädelse. Detta har gjort att zenitiska besöker måste vara försiktiga för att inte förarga de lokala furstarna eller riskera att förstå den egentliga meningen av "Dabaranistiskt våldsmonopol".
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Topic Author
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Fri 21 Feb 2014, 01:08

Cool! Tar med det till skrivbordet, så får vi se :)
Fria Ligan
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Fri 21 Feb 2014, 05:13

Som sagt besökte vi aldrig själva planeten, så värst mycket av dens geografi han aldrig utvecklas. Två-tre månar besöktes dock, men har inte kvar anteckningarna. Fokus låg framförallt på att skapa kulturen och en intressant äventyrsmiljö. Månarna blev ödemarksposter med palats och stora husen omgivna av arbetarslum, gruvor och rymdhamnar. Här är den sociala kontrollen lägre och möjligheterna för infiltration högre. Samtidigt gör avsaknaden av en gemensam Dabranitisk rymdflotta dessa områden sårbara för rymdattacker och påtryckningar från andra fraktioner.

Under mitt första äventyr så släpptes spelare av på en sådan måne med målet: Destabilisera området och åk inte fast. Tre spelmöten senare stod halva staden i brand, stadens präst var mördad, gänget och det traditionella brottsyndikatet krigade mot varandra och fursten soldater införde undantagstillstånd och sköt alla som rörde sig på gatorna och fursten själv föll offer för en bioskulpterad nektara som en spelare hade skapat för att kämpa i furstens arena...
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Topic Author
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Fri 21 Feb 2014, 09:54

Under mitt första äventyr så släpptes spelare av på en sådan måne med målet: Destabilisera området och åk inte fast. Tre spelmöten senare stod halva staden i brand, stadens präst var mördad, gänget och det traditionella brottsyndikatet krigade mot varandra och fursten soldater införde undantagstillstånd och sköt alla som rörde sig på gatorna och fursten själv föll offer för en bioskulpterad nektara som en spelare hade skapat för att kämpa i furstens arena...
Låter som det va ett riktigt röjigt scenario! :)
Fria Ligan
 
Bengt Petter
Posts: 696
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Den mest saknade planeten i Coriolis?

Fri 21 Feb 2014, 14:44

Möjligt att mycket redan är spikat, men generellt gillar jag miljöer som är riktigt annorlunda och därmed olika det som finns i spelet i övrigt. Resterna av en krossad måne, en stor komet eller en mycket djup sjö skulle kunna vara intressanta miljöer. Man kan också renodla en miljö utifrån förekomsten av dyrbara saker som vatten (ett enormt isblock av sötvatten), järn, diamanter, guld och kvicksilver. Det borde kunna finnas miljöer som helt domineras av sådant, kanske med varelser med extremt hög halt av guld eller uran eller något annat grundämne.

En annan detalj är förstås enskilda personer. Även där kan man göra något av det mest extrema: extremt rik, extremt gammal (kanske finns det någon som är 150-200 år?), extremt begåvad eller extremt gift (200 fruar, 1000 barn - borde bli en ganska problematisk tillvaro med en viss syskonrivalitet...). Det är ju mycket fraktioner i Coriolis, men det skulle vara intressant med ett par riktigt mäktiga individer. De bör åtminstone kunna vara lokala maktfaktorer. Kul om de har fått sin makt på ett udda sätt.

På tal om det extrema - någonstans (på en stor asteroid?) finns det kanske en gigantisk bordell/casino med tusentals kurtisaner. Borde vara en intressant miljö, full av känsliga hemligheter. Kanske ägs stället av en mäktig bordellmamma? Bordellen skulle också kunna vara riktigt gammal med mängder av ritualer och traditioner. Droger och droghandlare kan vara viktiga.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests