Nightsorrow
Topic Author
Posts: 23
Joined: Sun 24 Apr 2011, 11:36

Legionens uppbyggnad

Thu 23 May 2013, 19:02

Jag har gått och klurat lite på det här, och kommit fram till att jag inte har en aning om hur Legionen är uppbyggd. Med det menar jag att jag vet inte om dom bara är en samling personer med någon form av militär utbildning, som vid behov delas in i grupper, plutoner, kompanier etc och skickas iväg, eller om dom är mer som en stående arme som man kan hyra färdigställda delar av.

Jag kan egentligen se båda delarna. Antingen så slutför du din utbildning och blir sedan tilldelad en grupp, som tillhör en pluton, som tillhör ett kompani osv. osv. Och sedan kommer Kolonialagenturen och säger att dom vill hyra en pluton för en viss tid, och så skickas den plutonen iväg.

Eller, så är alla fristående soldater, utan någon tillhörighet alls, tills dom får ett uppdrag. Så då kommer Kolonialagenturen igen, säger att dom behöver en styrka på 50 man, Legionen sätter då ihop en pluton om 6 grupper på 8 man, med en Plutonchef och en ställföreträdare. Efter avslutat uppdrag så går plutonen tillbaks till att vara 50 soldater. Här skulle ju en karaktär med kunna vara fortsatt medlem i Legionen, bara att han/hon nekar alla kontrakt som erbjuds. Lite svårare att få ihop om karaktären är en del i en stående arme.


Är detta något som kommer utforskas mer i moduler och annat? Jag känner själv att det är lite jobbigt att spela en f.d Legionär, när man inte egentligen vet ett skvatt om hur Legionen är uppbyggd eller agerar.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Fri 24 May 2013, 09:08

Bra funderingar - själv har jag instinktivt sett Legionen som en stående armé, som skickar trupper till platser som Konsortiet el andra betalande parter ger dem.

Fått för mig att det ska påminna om Främlingslegionen - men jag vet eg inte hur den är uppbyggd. Av de RP vi spelade sist hade två bakgrund i legionen - i samma förband.

Hur vill du ha det om du får välja? Kan se det andra förslaget med fristående soldater skulle passa med fra kompanier kanske?
Fria Ligan
 
Nightsorrow
Topic Author
Posts: 23
Joined: Sun 24 Apr 2011, 11:36

Re: Legionens uppbyggnad

Sat 25 May 2013, 19:34

Jag skulle nog föredra det senare alternativt ärligt talat. Ett, för att det ger lite mer "soldier of fortune" känsla, och två för att en stående arme blir lätt väldigt restriktiv för spelarna, känner jag i alla fall.

Visserligen är det riktigt kul att göra historier om sin grupp, pluton m.m, och sådant, och det är en stor fördel för en stående arme. Men jag känner för att det verkligen skall ge genklang i ens spel så krävs en hel del förarbete ifrån skrivarna för att göra de historierna, man kan inte lägga allt på spelarna där. Och jag känner att man lättar kan utveckla ens egen karaktärs resa genom Legionen om man inte är så bunden till vilken pluton/kompani man tillhörde.
 
Nico_Phtyme
Posts: 72
Joined: Sat 20 Apr 2013, 23:08

Re: Legionens uppbyggnad

Sun 26 May 2013, 02:53

Eftersom legionen började som ett "fritt kompani", så är det väl inte helt otänkbart att det är den andra versionen, eller kanske ett mellanting?

Kan tänka mig att de snarare "hyr ut" beskydd och liknande - de samarbetar ju med konsortiet, trots allt. Det gör det öppnare för legionär-spelare, annars måste alla vara ex-legionärer om inte samtliga spelare är legionärer eller på uppdrag av legionen. Dessutom så tycker jag att legionen som stående armé skulle kännas lite väl "hej vi är Militären" medans legionen som (väldigt)storskaliga legoknektar skulle passa in zeniternas - särskilt konsortiets - "hatt" som storföretagare. Möjligtvis skulle de kunna ha små enheter, plutoner eller kompanier som har fasta roller och manskap, men enbart när just den enheten/plutonen krävs. Som en tour of duty, så att säga.

Egentligen vet jag inte om något jag sagt egentligen går emot legionen som stående armé, när jag tänker efter, annat än svårigheten att spela annat än ex-legionär om man har bakgrund i faktionen. Och att jag gillar vad Nightsorrow sa om "soldier of fortune"-känslan, vilket är det intryck jag fick av faktionen i regelboken. En grupp legoknektar som växt till sig och blivit så dominerande att de blivit den de facto ordningsupprätthållande militärmakten i horizonten.

Som vanligt, ursäkta för svammel. Klockan är mycket, jag tänker mest men inte bäst när jag är trött!
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Sun 26 May 2013, 16:33

Jag antar att hur man önskar att det är beror på hur man vill ha det. När vi gör de nya reglerna nu med gruppkoncept så arbetar vi mer med fria kompanier än Legionen. I gamla Coriolis var ju tanken att ens koncept var det man gjort tidigare i livet.

Den nuvarande korthuggna versionen av gruppkonceptet fria kompanister ser ut så här (synpunkta gärna - saknas något?):

Allmänt först.

GRUPPEN ÄR ALLT
Det första som ni ska göra tillsammans är att välja ut ett gruppkoncept till er grupp – eller hitta på ett alldeles eget. De färdiga gruppkoncept som finns i Coriolis är: Agentcell, Fria Kompanister, Frihandlare, Pilgrimer och Upptäckare. De färdiga gruppformulären hjälper er att utforma ert gruppkoncept.

RUTA: SKAPA ER GRUPP
● Grupp och inriktning: Välj gruppkoncept och en inriktning på gruppen.
● Lämpliga koncept: Förslag på lämpliga konceptmallar till gruppen.
● Mecenat: Gruppens uppdragsgivare och kontakt.
● Aspekter: Gruppens aspekter är baserade på gruppens inriktning och mecenaten.
● Färdigheter: Välj gruppfärdigheter och fördela 4 nivåer.
● Specialisering: Välj en gruppspecialisering.
● Rekommenderat skepp: Välj ett av de föreslagna skeppen eller hitta på ett eget.

GÖR GRUPPEN LEVANDE
En del saker står inte med på gruppformuläret – saker som era motiveringar, varför ni är en grupp? Hur ser relationerna ut på skeppet? Finns det andra besättningsmedlemmar? Vad är det som får er grupp att hålla ihop? Delar av svaren på de här frågorna kan ni bygga in i era rollpersoner och deras aspekter (särskilt den sista Ditt äventyr, läs mer i kapitel 3 Rollpersonen).

INRIKTNING
Det första valet ni gör handlar om vilken typ av inriktning ni vill ha på er grupp. De olika gruppkoncepten har olika inriktningar för att ni ska kunna göra er grupp unik. Inga frihandlare är sig lika, som det sägs i Tredje horisonten. Skriv sedan ner en aspekt baserad på er inriktning.

LÄMPLIGA KONCEPTMALLAR
Till varje gruppkoncept finns förslag på olika konceptmallar som passar till gruppen. De är inte tvingande utan troliga förslag som ni kan välja att ta stöd av eller frångå. Skriv sedan upp besättningen på formuläret.

MECENATEN
Alla grupper har en mecenat, eller uppdragsgivare som de kan ta kontakt med för olika uppdrag, kontakter eller för hjälp – till en kostnad förstås. Mecenaten beskrivs kort med namn och förklaring. Mecenaten fungerar som en gruppaspekt. Om ni vill kan man brodera ut mecenatens namn i aspekten.

FÄRDIGHETER
Nu är det dags att välja färdigheter till gruppen. Gruppens färdigheter fungerar som vanliga färdigheter med skillnaden att de ka användas av alla i gruppen och ersätter individuella färdigheter om de har högre värden än rollpersonen själv. Från början får ni sätta ut två färdigheter med värde +1 och en färdighet med värde +2.

SPECIALISERING
Från början får er grupp tillgång till en specialisering, som är kopplad till ert gruppkoncept snarare än valda gruppfärdigheter. Syftet med specialiseringen är att ge er grupp lite extra stuns i just det ni är inriktade på. Specialiseringen fungerar precis som specialiseringar för vanliga färdigheter och det går att hitta på egna om ni vill.

REKOMMENDERAT SKEPP
Det sista att göra innan det är dags att skapa rollpersonerna är att välja ett skepp – i Coriolis startar alla grupper spelet med ett skepp, om man så vill. Det går så klar att byta ut skeppet mot något annat lämpligt, en karavan, ett kvarter i konglomeraten, en by på Lubau eller just det er grupp är intresserad av. Hur ni går tillväga för att skapa egna skepp eller andra hemvister står beskrivet i Skepps- respektive Kampanjkapitlen.

GRUPPÄGODELAR
Det finns även utrymme att skriva ner ägodelar som gruppen har gemensamt på gruppformuläret, men det är något som beskrivs i nästa kapitel där ni skapar era rollpersoner.

I slutet av den här boken beskrivs baksidan på gruppformuläret, där en scenarioskapare finns. Den är ett verktyg för att skapa skräddarsydda korta uppdrag till er grupp - något att ta er an mellan olika äventyr eller som grund till en egen kampanjsvit.

Och gruppkonceptet...

Fria kompanister
Allt är inte frid och fröjd i tredje horisontens system – den nya ordningen har inte läkt alla sår. Och där det inte är frid, där finns det jobb för sådana som ni – fria kompanister. De fria kompanisterna är ofta fruktade och avskydda av folk, men samtidigt en nyttig pjäs i fraktionernas shah. En pjäs som kan offras som shahs legofolk, men risk finns då att det man trodde var ett legofolk istället är en Banou, pjäsen som byter sida. Fria kompanister är just “fria”, att ta de jobb de gillar men också hämnas dåliga arbetsgivare.

De fria kompanisterna kan vara allt från en grupp avdankade legionärer till legoknektar i Konsortiets sold – eller korsarer när inga andra jobb ges. Att slå ner rebeller på Uharu-9, jaga korsarer i Gränsrymden, störta dabaranska paschor. Era skepp är ofta tungt bepansrade spejar- eller bogserarskepp, eller snabba välbeväpnade kurirer eller frihandlare och det skeppen saknar på utsidan tar de igen med er aggressivitet och kalla disciplin.

INRIKTNING (välj en och skriv en aspekt)
Fria kompanister som tar jobben som ges vart än de ges.
Korsarer som plundrar oförsiktiga frihandlare längs glesa rutter.
Folkrebeller som slåss för att befria sitt folk från förtryck.
Insatsstyrkan som gör de medikurgiska ingrepp en fraktion kan kräva.

LÄMPLIGA KONCEPTMALLAR (varje spelare väljer ett koncept)
Officer – Om du inte fanns skulle det saknas någon som helst disciplin i gruppen och ni skulle bara ägna er åt att eskortera rika nasares fruar. I kritiska situationer har du lätt att ta kommando.
Soldat – Kärnan i det fria kompaniet. Du kan vara allt från inbrytningsspecialist, fältmedikurg till vapenspecialist eller marinsoldat. Oavsett är det du och din tunga karbin som gör grovgörat i gruppen.
Spejare - Du ser till att ni har koll på omgivningen, må det vara kullarna i Xifasfjällen eller skrotbältet runt Qugassa. Du kan vara prickskytt, spejare, före detta inbrottstjuv eller sensorspecialist.
Pilot – Någon måste ju flyga pansarnäven ni kallar skepp, eller landa med insatsskyttel och pansarsvävare.
Tekniker - Det är en hel del underhåll av era dödsmaskiner, vapen och rustningar. Utan någon som håller koll skulle snart allt falla isär och ni skulle inte var mer värda än en skavaraskit i en gödselfabrik.
Agent - Du är gruppens specialist på säkerhetssystem, infiltration och kontaktnät. Med din hjälp blir jobben enklare och kostar mindre vulkan än annars.

MECENAT (välj en och infoga i en aspekt)
Mecenaten fungerar som aspekt för gruppen, liksom kontakt och uppdragsgivare.
Hatma “Dödskallen” Kerash (Legionen), som rekryterar till Legionens armé men också fixar jobb som är för smutsiga för Legionens standard.
Kapten Arina Chike (Kompani Chike), exkommunicerad hegemonist som plundrar fraktionskepp i Kuas yttre system från en hemlig bas.
Övergeneral Abassar Douk (Uharu fria armé), ledare för rebeller över hela Menkararmen, idealist och pragmatiker i ett.
Farhad Krisma (Insatsgrupp Krisma), f.d. rättskipare som nu jobbar för Konsortiet med snabbinsatser mot allt från rebeller till legofolk och andra fraktioner.

FÖRSLAG PÅ FÄRDIGHETER (fördela fyra färdighetsnivåer på tre färdigheter)
Kunskap (inriktning Medikurgi), Skjutvapen, Stridsvana.

SPECIALISERING (välj en)
Ögon i nacken - Ni har kolla på allt som händer runt er. Ni får alltid +2 på att upptäcka ett bakhåll (gäller inte i rymdstrid).
Eldstorm - När alla stormar en postering (in i en zon) får ni +2 på Skjutvapen så länge alla utför handlingen Attack samtidigt.
Artillerist – Ni kan använda Skjutvapen för att lägga artillerield med tunga vapen på skepp eller insatsfordon.

REKOMMENDERAT SKEPP (välj ett)
● Lätt patrullbåt
● Torpedbåt
● Pansarbåt
● Landstigningsskepp
● Blockadbrytare
Fria Ligan
 
Nico_Phtyme
Posts: 72
Joined: Sat 20 Apr 2013, 23:08

Re: Legionens uppbyggnad

Tue 28 May 2013, 19:28

Tack för sneak-peaken! Det ser riktigt intressant ut. Många formuleringar som gör en nyfiken!

Dock svarar det inte så mycket på hur Legionen ser ut. Jag antar att ni menar att det ska vara lite upp till var och en hur de fungerar? Okay för det, men personligen skulle jag gärna få åtminstone ett -hum- om hur de fungerar.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Wed 29 May 2013, 12:03

Dock svarar det inte så mycket på hur Legionen ser ut. Jag antar att ni menar att det ska vara lite upp till var och en hur de fungerar? Okay för det, men personligen skulle jag gärna få åtminstone ett -hum- om hur de fungerar.
Jag e bara otydlig :)
Jag är för att man sätter hur Legionen ser ut som organisation. Vi hade nog bara inte tänkt på att ha det som ett exempel på gruppkoncept.
Fria Ligan
 
Montana
Posts: 4
Joined: Sun 10 Apr 2011, 16:11

Re: Legionens uppbyggnad

Sat 21 Dec 2013, 23:00

Legionen är väl mer eller mindre ett PMC (Private Military Company) vilket i och för sig kan betyda vad som helst.

Men då de har en stridsskola/officerskola etc. borde åtminstone en del av Legionen bestå av en stående arme (de "sanna" Legionärerna).
Detta omöjliggör självklart inte att de också hyr in utomstående styrkor för speciella uppdrag, eller helt enkelt för att öka sina styrkor vid behov.
Dessa styrkor flyger Legionens flagga, men tillhör egentligen inte Legionen.

Det är de slutsatser/tolkningar jag drog när jag läste om Legionen i Coriolis grundregler.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Sun 22 Dec 2013, 01:52

Låter rimligt. Det jag själv reagerat på när jag läste gamla regelboken var att Legionen kändes liten, typ knappt att de hade så mkt skepp (iaf underförstått). I nya Coriolis blir de iaf större till mannskap och skepp, samt genomslag.

Vad skulle ni som hänger i den här tråden vilja att Legionen var och vilka egenskaper skulle fraktionen tänkas ha?
Fria Ligan
 
Karfevali
Posts: 58
Joined: Sun 10 Apr 2011, 12:42

Re: Legionens uppbyggnad

Sat 01 Feb 2014, 19:24

Personligen så ser jag ett problem om legionen består av enskilda legosoldater, samarbete. För att en grupp sk funka effektivt bör den vara sammansvetsad och samtränad. Om folk plockas ihop vid varje uppdrag blir det inte det. Montanas ide värkar då bättre alltså att Legionen består av två delar, en är en stående arme/flotta och den andra består av inhyrda vikarier.

Det innebär att man kan gå från legionen till en frilansare som ibland jobbar för legionen men som för de mesta hänger med de andra äventyrarna. Alternativt så är säkert Legionen intresserad av att ha kontakt med ickeaktiva/ex-legionärer för att för att få information eller eventuellt kunna få tillgång till andra resurser prospektörer, missionärer, fri handlare eller andra resurser som de normalt inte har så många av. Dessa fristående smågrupper kan de då använda för att slippa förhandla med de olika fraktioner/orginisationer.
Livet är ett test så också spelarnas idioti ;)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest