User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Thu 06 Feb 2014, 00:50

Det innebär att man kan gå från legionen till en frilansare som ibland jobbar för legionen men som för de mesta hänger med de andra äventyrarna. Alternativt så är säkert Legionen intresserad av att ha kontakt med ickeaktiva/ex-legionärer för att för att få information eller eventuellt kunna få tillgång till andra resurser prospektörer, missionärer, fri handlare eller andra resurser som de normalt inte har så många av. Dessa fristående smågrupper kan de då använda för att slippa förhandla med de olika fraktioner/orginisationer.
Det här funkar ju bra visavi äventyrare el gruppkonceptet Fria kompanister.
Fria Ligan
 
User avatar
Kapten Farouk
Posts: 44
Joined: Sun 06 May 2012, 22:20
Location: Malmö

Re: Legionens uppbyggnad

Wed 04 Jan 2017, 15:12

Kanske inaktuell tråd och ber i så fall om ursäkt för det men här kommer några pointers ur min coriolisvärld: 
Legionen är Handelskonsortiets relativt oberoende militära flotta. Den har enhetlig utrustning, skepp, utbildning och i stora drag gemensamma mål. I varje system Handelskonsortiet finns representerat finns även ett Legionsförband av varierande storlek, allt från ett kompani (2-3 skepp med 5-30 mans besättningar) till en Kår (otaliga skepp med stora slagskepp och hangarskepp). Legionen går att hyra in för nästan vem som helst, mot en avgift, så länge det inte går emot Handelskonsortiets större agenda. Lite konkurrens från oberoende rederier är inget problem, så länge rederierna inte bryter konsortiets monopol och så länge de betalar för Legionens tjänster, skatt och tullar för att handla på platser som styrs / domineras av Konsortiet. 
Legionen patrullerar de vanligaste handelstraderna och håller ordning. De enskilda kaptenerna på patrullskeppen kan vara ordentligt korrumperade och i vissa mindre nogräknade system händer det också att laster och skeppskassor konfiskeras på lösa grunder men alternativet hade varit ett fullständigt utelämnande till pirater, slavhandlare och andra som kan göra livet surt för småskeppare. 
En annan viktig arbetsuppgift Legionen har är att bevaka portalgenomfarterna så att ingen får några idéer om att utnyttja tillfället när besättningarna ombord på fraktskeppen ännu inte vaknat ur stas eller är medtagna. 
Kort och gott: I första hand de är Handelskonsortiets muskler och ser till att deras intressen tillvaratas och att skeppen inte kapas allt för ofta. I andra hand går de att hyra in på ekonomisk mikronivå för att bevaka en värdefull last på ett frihandlarskepp till makronivå där de kan hyras in till ett helt system för att upprätthålla lag och ordning eller slå ner ett uppror. Ett sådant system riskerar dock tvingas in successivt under Handelskonsortiets och Legionens expansiva ekonomiska politik. Legionen har skickliga avtalsjurister / affärsjurister som ser till att detta kan möjliggöras på lång sikt. 
Har även utformat hur legionen är uppbyggd från stridspar till flottkårer med olika styrkeförhållanden osv om det är av intresse. 
 
Axel Widén
Posts: 46
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Legionens uppbyggnad

Thu 05 Jan 2017, 10:48

I vår kampanj liknar Legionen väldigt mycket hur Kapten Farouk lagt upp den ovan; en väldigt stor PMC vars primära kund är Konsortiet, helt enkelt för att Konsortiet har mest birr samt flest incitament att anlita professionella legosoldater (som ju krävs för att skydda handelsrutter, installationer etc). 

I teorin kan vem som helst med tillräckligt mycket birr anlita Legionen, men i praktiken (och av gemene man i Horisonten) uppfattas den som Konsortiets stående armé.

En viktig detalj med Legionen som den är beskriven i Horisonten är att Kompanier kan uteslutas om de inte följer ett "tydligt regelverk för hur insatser skall gå till". Detta indikerar någon form av centralstyrning via utbildningar för officerare och andra befäl, som i sin tur bedöms av en högre instans - som bör vara tungt påverkad av Konsortiet. Detta bör också ge Legionärer en någorlunda gemensam identitet med vissa värderingar och oskrivna regler - hur de sedan förhåller sig till dem är en annan sak, och bör främst definieras av deras historia. 

Jag tycker mycket om tanken på olika Kompanier med väldigt olika karaktär och specialiseringar. Exempel:

Blodvadarkompaniet har sitt ursprung i två zenitiska milisgrupper som under svåra förluster tvingades slå ner ett överraskande uppror i en avkrok av Algol. När Legionen väl anlände lät man milisgrupperna genomföra skoningslösa massakrer mot slummarna, vilket bröt upprorets ryggrad men skulle fått ett Legionanslutet Kompani uteslutet. Milisledaren Soyar Bhana fick en hedersmedalj via Kolonialguvernör Quam och läste på Legionens krigsakademi tillsammans med sina närmsta, varefter Blodvadarkompaniet skapades och officiellt anslöts till Legionen. Blodvadarkompaniet bär djupröda rustningar och har ett eget träningsläger på Algol. Endast zeniter är välkomna, i synnerhet de som förlorat närstående i uppror/terrorism. Kompaniet specialiserar sig på bevakning av hotade installationer, där de aktivt försöker provocera fienden att visa sig genom att trakassera lokalbefolkningen. När den väntade motreaktionen kommer slår de till hårt och får därmed bort de mest stridsdugliga elementen ur fiendegruppen, som ofta inte återhämtar sig förrän nästa generation. Blodvadarkompaniet har ett mycket dåligt rykte bland Förstkomna och anlitas i princip endast av Konsortiet.

Inshi Anri är en del av Flottan. Illvilliga rykten säger att de från början är en desserterad eskader från flaggskeppet Shahrazad, men om detta är sant ser Legionens ledning mellan fingrarna. Allmänt känt är att Inshi Anri äger en hemlig flottbas någonstans i Dabarancirkeln, som den patrullerar med tre tunga jagare och flera mindre skepp. I själva verket livnärde sig gruppen som korsarer under åren efter portalkrigen, vilket gett dem många kontaktytor med vissa nomadklaner. Flera ingiften senare märks nomadinfluenserna tydligt för den som tillbringar tid med eskadern, inte bara kulturellt utan också i val av taktik vid strider. Eskadern är flitigt anlitad av Fria Ligan, vilket nu börjat irritera Konsortiet så pass mycket att påtryckningar sker för att hitta sätt att utesluta dem ur Legionen. Samtidigt är Legionen mån om att behålla den unika kunskap om "gerillarymdkrigföring" som Inshi Anri förvaltar.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4606
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Legionens uppbyggnad

Sat 07 Jan 2017, 17:27

Coola grejer!
Fria Ligan
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Mon 16 Jan 2017, 23:01

I vår kampanj liknar Legionen väldigt mycket hur Kapten Farouk lagt upp den ovan; en väldigt stor PMC vars primära kund är Konsortiet, helt enkelt för att Konsortiet har mest birr samt flest incitament att anlita professionella legosoldater (som ju krävs för att skydda handelsrutter, installationer etc). 

I teorin kan vem som helst med tillräckligt mycket birr anlita Legionen, men i praktiken (och av gemene man i Horisonten) uppfattas den som Konsortiets stående armé.

En viktig detalj med Legionen som den är beskriven i Horisonten är att Kompanier kan uteslutas om de inte följer ett "tydligt regelverk för hur insatser skall gå till". Detta indikerar någon form av centralstyrning via utbildningar för officerare och andra befäl, som i sin tur bedöms av en högre instans - som bör vara tungt påverkad av Konsortiet. Detta bör också ge Legionärer en någorlunda gemensam identitet med vissa värderingar och oskrivna regler - hur de sedan förhåller sig till dem är en annan sak, och bör främst definieras av deras historia. 

Jag tycker mycket om tanken på olika Kompanier med väldigt olika karaktär och specialiseringar. Exempel:

Blodvadarkompaniet har sitt ursprung i två zenitiska milisgrupper som under svåra förluster tvingades slå ner ett överraskande uppror i en avkrok av Algol. När Legionen väl anlände lät man milisgrupperna genomföra skoningslösa massakrer mot slummarna, vilket bröt upprorets ryggrad men skulle fått ett Legionanslutet Kompani uteslutet. Milisledaren Soyar Bhana fick en hedersmedalj via Kolonialguvernör Quam och läste på Legionens krigsakademi tillsammans med sina närmsta, varefter Blodvadarkompaniet skapades och officiellt anslöts till Legionen. Blodvadarkompaniet bär djupröda rustningar och har ett eget träningsläger på Algol. Endast zeniter är välkomna, i synnerhet de som förlorat närstående i uppror/terrorism. Kompaniet specialiserar sig på bevakning av hotade installationer, där de aktivt försöker provocera fienden att visa sig genom att trakassera lokalbefolkningen. När den väntade motreaktionen kommer slår de till hårt och får därmed bort de mest stridsdugliga elementen ur fiendegruppen, som ofta inte återhämtar sig förrän nästa generation. Blodvadarkompaniet har ett mycket dåligt rykte bland Förstkomna och anlitas i princip endast av Konsortiet.

Inshi Anri är en del av Flottan. Illvilliga rykten säger att de från början är en desserterad eskader från flaggskeppet Shahrazad, men om detta är sant ser Legionens ledning mellan fingrarna. Allmänt känt är att Inshi Anri äger en hemlig flottbas någonstans i Dabarancirkeln, som den patrullerar med tre tunga jagare och flera mindre skepp. I själva verket livnärde sig gruppen som korsarer under åren efter portalkrigen, vilket gett dem många kontaktytor med vissa nomadklaner. Flera ingiften senare märks nomadinfluenserna tydligt för den som tillbringar tid med eskadern, inte bara kulturellt utan också i val av taktik vid strider. Eskadern är flitigt anlitad av Fria Ligan, vilket nu börjat irritera Konsortiet så pass mycket att påtryckningar sker för att hitta sätt att utesluta dem ur Legionen. Samtidigt är Legionen mån om att behålla den unika kunskap om "gerillarymdkrigföring" som Inshi Anri förvaltar.
Jäkligt coola koncept - har de dykt upp i ert spel eller är det planer för framtiden? Finns faktiskt en försvarsbrigad på Kua med just blodröda rustningar (och Nesteras logga då) - kanske ska ändra det :)
Fria Ligan
 
Axel Widén
Posts: 46
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Legionens uppbyggnad

Mon 13 Feb 2017, 22:53

Roligt att det gillas! :)

Blodvadarkompaniet har dykt upp som hastigast i podden; behövde farliga grunts med dåligt rykte och snodde skamlöst namnet från en bekant figur i Svavelvinter. Kompaniets historia hittade jag på först när jag skrev det tidigare foruminlägget. Inshi Anri skulle kunna dyka upp i spel, men det är inget jag planerat just nu. 

Jag tror det går att hitta många spännande intriger på temat gammalt mot nytt inom Legionen. Å ena sidan har starka krafter i Konsortiet börjat plädera för ökad centralisering, enhetlig träning och en anonymisering av Legionen som gör den mer lik en klassisk armé underställd Konsortiet - regelverket Legionen har är ett första steg i denna process. Å andra sidan domineras fortfarande Legionen av en handfull legendariska Kompanier med anrik historia som åtnjuter enorm lojalitet från resten av Legionen, och som knappast vill assimileras in i en sådan armé. Samtidigt är andra Fraktioner måna om att Legionen skall behålla sin nuvarande form, så inte Konsortiet får totalt våldsmonopol. Alla dessa aktörer är vaksamma mot varandra och väntar på att någon skall göra det första draget. Skulle kunna vara en lämplig bakgrund för en kampanj med tydlig actionthriller-vibe där RP är en insatsstyrka i ett Kompani som blandas in i detta större spel. Goda möjligheter till moraliska ställningstaganden och att påverka Horisontens öde.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1515
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Legionens uppbyggnad

Tue 14 Feb 2017, 17:00

Ascool idé! Ska ju bara fås ihop då :)
Fria Ligan
 
Baloo
Posts: 23
Joined: Wed 25 Nov 2015, 18:07

Re: Legionens uppbyggnad

Sun 05 Jan 2020, 22:12

Blodvadarkompaniet har sitt ursprung i två zenitiska milisgrupper som under svåra förluster tvingades slå ner ett överraskande uppror i en avkrok av Algol. När Legionen väl anlände lät man milisgrupperna genomföra skoningslösa massakrer mot slummarna, vilket bröt upprorets ryggrad men skulle fått ett Legionanslutet Kompani uteslutet. Milisledaren Soyar Bhana fick en hedersmedalj via Kolonialguvernör Quam och läste på Legionens krigsakademi tillsammans med sina närmsta, varefter Blodvadarkompaniet skapades och officiellt anslöts till Legionen. Blodvadarkompaniet bär djupröda rustningar och har ett eget träningsläger på Algol. Endast zeniter är välkomna, i synnerhet de som förlorat närstående i uppror/terrorism. Kompaniet specialiserar sig på bevakning av hotade installationer, där de aktivt försöker provocera fienden att visa sig genom att trakassera lokalbefolkningen. När den väntade motreaktionen kommer slår de till hårt och får därmed bort de mest stridsdugliga elementen ur fiendegruppen, som ofta inte återhämtar sig förrän nästa generation. Blodvadarkompaniet har ett mycket dåligt rykte bland Förstkomna och anlitas i princip endast av Konsortiet
Gick igång på detta så pass att jag och drog in det i ett äventyr som vi spelade nyligen.
I gengäld bjuder jag på äventyret, som ni kan läsa om här: viewtopic.php?f=109&t=5628
Tack Axel!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests