Karfevali
Posts: 58
Joined: Sun 10 Apr 2011, 12:42

Re: Ikonernas ursprung

Thu 16 May 2013, 12:37

Eller kanske alla kolinisatörer har förlorat sitt minne.
Livet är ett test så också spelarnas idioti ;)
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Sun 19 May 2013, 21:58

Enligt mina beräkningar har Zenit en genomsnitlig hastighet på 52 883 389 km/h alltså unge fär sama hastighet som en elektron. Låtsäga att det kommer en asteroid eller en knytnävstor sten ivägen då behöver man se den på helt galet långa avstånd om man ska hina bromsa eller svänga utan att slitas i stycken på molykulär nivå.
Det är nog inte lämpligt att jämföra Zenit (eller Nadir) med de konventionella skeppen. Skillnaden är att de förstnämnda har ordentligt med tid för acceleration. Man kan anta att det tog flera år innan man nådde maxhastighet, om man överhuvudtaget hann nå den. Låt se Aldebaran ligger 66,6 ly från jorden (≠63 000 000 000 000 km sedan tillkommer den sträcka som Aldebaran förflyttas under 1000 år, men jag skippar det) under 33,3 ly accelererar man mot målet, sedan vänder man skeppet och startar igen motorerna igen inbromsningen pågår under de följande 33,3 ly allt för att man skall stanna lagom till man är framme. (Jag får medelhastigheten till 71 929 521 km/h, då ett ljusår är ca 9461 miljarder km) :?:
Resor med konventionella skepp fungerar väl egentligen likadan i tredje horisonten men reglerna simulerar inte detta pga att det är för krångligt. Skillnaden är som sagt att man inte har flera år på sig att accelerera, och därför kommer man inte heller i närheten av de hastigheter som Zenit och Nadir färdades med.
Dessa stjärnskepp måste vara special konstruerade för att klara sådan långa resor, energiåtgången är enorm och restvärme från motorn riskerar att smälta skeppet. Färdas man riktigt snabbt typ 20% av ljushastigheten (60 000 km/s) blir även de få väteatomerna som ändock finns i rymden ett allvarligt problem då de slår in i farkosten med explosiv kraft.
Kanske är vissa skepp anpassade för stjärnresor, avståndet mellan Dbaran A och B är ju trots allt 2520 AU, vilket innebär att om man använder reglerna för resor så som de beskrivs i Coriolis tar det 7 år att åka dit. Då kan man ha i åtanke att sträckan är mindre än 1% av ett ljusår.
Hur som angående zeniternas integrering så var de om jag inte missminer mig ca 100 000 personer. Med tanke på att kuas befolkning räknas i miljader kan man anta att Zeniternas kultur helt änkelt svaldes. Man kan också tänka sig att Zeniterna för att kuna samspela med de förstkomna blev tvungna att anta deras kulturella utryckm vilket sedan fastnat.
Jag saknar faktisk de uppgifterna på att befolkningen på Kua är så enorm, men jag antar att det står i något Fenix nummer jag inte äger. Men om det är ett faktum, är det mycket väl en trovärdig förklaring tycker jag.
Vi har kört två spelmöten nu och alltså börjat bekanta oss med värden ingame så att säga. Vi har nog enats om att Zeniterna i grunden har en annorlunda kultur och världsåskådning än de förstkomna. Tumreglen är att yngre Zeniter som haft mycket kontakt eller växt upp i de förstkomnas kultur har assimilerat sig väl i tradition och kultur. Vidare ser vi att det bland zeniter är mycket viktigt med en stor och mångtalig familj. Zenits hegemoni är kanske de som talar varmast om detta, men det är spritt bland många zeniter. Att ha råd att sörja en storfamilj är därför synomymt med högstatus och att vara infertil är något man skäms mycket för, nästan ett tabu. Det är norm att gifta sig i unga år, månggifte förekommer men är långt ifrån kontroversiellt då det av många ses som kvinnoförtryck. Att kvinnor skaffar barn via bioinsemination upprör på liknande, men är lite vanligare. Att vara tjock, till och med fet är ett skönhetsideal som många strävar efter, men få har råd till. Bara de privilegierade som har råda och möjlighet att äta upp sina kroppar så att de kommer i närheten av modellernas svällande figurer. Ett mer realistiskt kroppsideal lever sida vid sida med det mer extrema, och det är det mer folkliga junoniska-idealet. Bland fattiga kallas de ibland för att man har Coriolis-hull. Könssegregation förekommer i princip inte, det förekommer inom vissa sporter och bland några få yrken, men är ständigt ett känsligt ämne då flera förstkomna kulturer ser könen som uppdelade.
[Ursäktar om det blev lite OT på här, men ville ge min lilla bild av zeniterna]
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Sun 19 May 2013, 22:17

Eller så lägger man handlingen 500 år framåt. Finns vissa problem med att det finns personer som fortfarande är i livet och borde minnas var andra horisonten var någonstans och varför man stack därifrån och vad som egentligen hände. Gillar också tanken på att man har Kaptenen i stas fortfarande och väcker upp honom för att lösa riktigt tuffa kriser.
Jag gillar just detta, jag ser det inte som ett problem utan som något spännande som man kan utveckla till vad man själv tycker verkar spännande och intressant. Jag gillar det med Coriolis, att man lyckat lämna sådana luckor öppna till spelgrupperna att själva fundera och klura ut. På så sätt blir tredje horisonten lite mer en värld för alla.
Jag har ännu inga färdiga idéer om vilka zenit/nadir besättningen var. Klart är att det måste varit ett enormt projekt att bygga skeppen. En bråkdel av alla som finansierade och var med och byggde dem fick chansen att åka med. Det sägs ju att de var kolonisatörer, men vad var syftet med kolonin? Det ligger ju för avlägset från jorden för att kunna fungera som en koloni. Kanske byggdes skeppen efter att vår civilisation kollapsat av en världsomfattande katastrof och man helt enkelt ville säkerställa människans fortlevnad. 200 000 människor skulle ta risken att befolka en annan värld.
Jag tänker mig nog zeniterna som en från början ganska homogen grupp. Kanske alla var övertygade om att lämna jorden var svaret på de flesta problemen som man såg här. Kanske var de fanatiker som likt en sekt skaffade sig makt och resurser genom att sprida sitt budskap/ideologi. Genom att strategiskt och långsiktigt övertyga nyckelpersoner i multinationella företag och organisation såg de till att forskingsanslag och resurser gick till att bygga systerskeppen.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Ikonernas ursprung

Wed 22 May 2013, 23:23

Vidare ser vi att det bland zeniter är mycket viktigt med en stor och mångtalig familj. Zenits hegemoni är kanske de som talar varmast om detta, men det är spritt bland många zeniter. Att ha råd att sörja en storfamilj är därför synomymt med högstatus och att vara infertil är något man skäms mycket för, nästan ett tabu. Det är norm att gifta sig i unga år, månggifte förekommer men är långt ifrån kontroversiellt då det av många ses som kvinnoförtryck. Att kvinnor skaffar barn via bioinsemination upprör på liknande, men är lite vanligare. Att vara tjock, till och med fet är ett skönhetsideal som många strävar efter, men få har råd till. Bara de privilegierade som har råda och möjlighet att äta upp sina kroppar så att de kommer i närheten av modellernas svällande figurer. Ett mer realistiskt kroppsideal lever sida vid sida med det mer extrema, och det är det mer folkliga junoniska-idealet. Bland fattiga kallas de ibland för att man har Coriolis-hull. Könssegregation förekommer i princip inte, det förekommer inom vissa sporter och bland några få yrken, men är ständigt ett känsligt ämne då flera förstkomna kulturer ser könen som uppdelade.
[Ursäktar om det blev lite OT på här, men ville ge min lilla bild av zeniterna]
Kul tankar - vi tra med oss det när vi skriver vidare på settingen till de nya reglerna!
Fria Ligan
 
Adam
Posts: 7
Joined: Wed 03 Apr 2013, 22:00

Re: Ikonernas ursprung

Sun 02 Jun 2013, 10:29

Vidare ser vi att det bland zeniter är mycket viktigt med en stor och mångtalig familj. Zenits hegemoni är kanske de som talar varmast om detta, men det är spritt bland många zeniter. Att ha råd att sörja en storfamilj är därför synomymt med högstatus och att vara infertil är något man skäms mycket för, nästan ett tabu. Det är norm att gifta sig i unga år, månggifte förekommer men är långt ifrån kontroversiellt då det av många ses som kvinnoförtryck. Att kvinnor skaffar barn via bioinsemination upprör på liknande, men är lite vanligare. Att vara tjock, till och med fet är ett skönhetsideal som många strävar efter, men få har råd till. Bara de privilegierade som har råda och möjlighet att äta upp sina kroppar så att de kommer i närheten av modellernas svällande figurer. Ett mer realistiskt kroppsideal lever sida vid sida med det mer extrema, och det är det mer folkliga junoniska-idealet. Bland fattiga kallas de ibland för att man har Coriolis-hull. Könssegregation förekommer i princip inte, det förekommer inom vissa sporter och bland några få yrken, men är ständigt ett känsligt ämne då flera förstkomna kulturer ser könen som uppdelade.
[Ursäktar om det blev lite OT på här, men ville ge min lilla bild av zeniterna]
Spännande. Det är mycket intressant vad människor läser in i texter. Vår bild, när vi skriver i Pelarkvadranten, av zeniterna är att de, likt antikens atenare eller spartaner, dyrkar kroppskulturen. Tanken bakom det var (och är) att de har en närmare koppling till den värld som vi lever i idag. Vi har placerat en dikotomi mellan de förstkomna som söker det andliga och ser kroppen som ett fängelse därför kan den förkastas och misskötas medan zeniterna med sin besatthet och intresse för blodsmystik och svärdskonst förminskar anden och lyfter fram kroppen. Idéen bakom tanken var Platons tanke om skillnaden mellan filosoferna och soldaterna i hans skrift Staten. Man kan också finna inspiration i antikens Stor-iran när Alexander trampade in med sina så kallade grekiska styrkor. Vår språkvetare i spelgruppen lade fram en tes om att Zeniternas språk borde vara mycket teknokratisk på grund av deras långa vistelse i rymden, på Zenit. Tack vare det föraktar förstkomna zenin som språk inom poesi, lyrik och prosa. Vi skrev in det i det gamla Nharmada-doket men vidare lyftes ämnet inte, då det projektet lades i malpåse eller rent av ned.

Kul att ni spelar i vilket fall. Är det något egetkonstruerat eller kör ni något släppt scenario?
 
Thermominator
Posts: 3
Joined: Wed 28 Mar 2012, 13:17

Re: Ikonernas ursprung

Sat 08 Jun 2013, 23:33

Intressant tråd! :) Ursäkta om jag bryter in i något pågående, men vill bara kort dela med mig av mina tankar kring Zenit och resan till Tredje Horisonten.

För det första har jag alltid läst in mer poesi än tech-spechs i både världsbeskrivning och speldata. Zenits "tusenåriga" resa är alltså om omskrivning av "en oöverskådligt lång, jävlig och på alla sätt mystisk" resa vars ursprung och syfte kanske förlorats eller förvridits under vägen. Mörkret lurade kring och i skeppet och har satt sig i själen på både kolonisatörerna i stas och den vakna besättningen. De två första horisonternas verkliga öde är kanske för alltid förlorat. Jag har provat att ha med direkt-ur-frysen-kolonisatörer i spelet men då spelat deras minnen som grumliga och med klibbigt, svettigt vanvett lurandes i varje blick. Läste om "the 100's" i Primal Punk-spelet och tog lite inspiration därifrån - läsvärd post-apokalyps.

Anyhow, det var allt för nu.
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Fri 19 Jul 2013, 19:38

Jag har provat att ha med direkt-ur-frysen-kolonisatörer i spelet men då spelat deras minnen som grumliga och med klibbigt, svettigt vanvett lurandes i varje blick.
Gött, jag blir lite sugen på att sätta ihop ett äventyr där rollpersonerna får möjlighet att avslöja anledningen till vaför man lämnade Jorden...
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Thu 03 Oct 2013, 19:42


Spännande. Det är mycket intressant vad människor läser in i texter. Vår bild, när vi skriver i Pelarkvadranten, av zeniterna är att de, likt antikens atenare eller spartaner, dyrkar kroppskulturen. Tanken bakom det var (och är) att de har en närmare koppling till den värld som vi lever i idag.
Nu tror jag inte att jag läst mellan raderna någonstans att det skulle vara eftersträvansvärt att vara fet. Jag kan inte minnas vart jag fick idén kanske var det från Mahanjis väktare där Omar och Kehoni är rika och tjocka. Jag bara tycker att det är ett roligt grepp. Fenomenet som sådan är kanske relativt nytt, inget som zeniterna tog med från jorden utan något som de privilegierade på Coriolis fått för sig de senaste fyrtio åren. Att man har råd att ha en opraktisk kropp är något fint, skal-exon passar inte. Trånga sov-celler är uteslutna och plats i rymden är lyx och atmosfärslyft med dödvikt extravagant.
Vår språkvetare i spelgruppen lade fram en tes om att Zeniternas språk borde vara mycket teknokratisk på grund av deras långa vistelse i rymden, på Zenit. Tack vare det föraktar förstkomna zenin som språk inom poesi, lyrik och prosa.
Då borde det kanske finnas två varianter av språket. Dels den teknokratiska zenitiskan och en gammal zenitiska som talas var de “sovande” familjerna. Med tusen är emellan är det antagligen problem för dessa grupper att förstå varandra.
Kul att ni spelar i vilket fall. Är det något egetkonstruerat eller kör ni något släppt scenario?
Vi har just spelat klart Mahanjis väktare men är sugna på mer Coriolis. En liten spelrapport finns här: [url]Coriolis.http://frialigan.se/forum/viewtopic.php?f=6&t=807[/url]
 
AON
Posts: 32
Joined: Mon 03 Feb 2014, 21:13

Re: Ikonernas ursprung

Tue 04 Feb 2014, 10:32

Jag har alltid tolkat ikontron som något som kolonisatörerna förde med sig från Första Horisonten. Tredje Horisonten blev en tillflyktsort för alla särlingar, religiösa fanatiker, sekter mm, som det inte fanns plats för i de andra Horisonterna, men de hade gemensamt en ikontro som hade dominerat mänsklig historia en bra bit innan dess. I mina ögon är Ikontron(traditionen?) något som skapades redan innan människorna upptäckte portalerna, men klart efter Zenit och Nadir lämnat jorden. Det passar med Ikontron som har mycket gemensamt med i stort sätt alla världsreligioner, så jag såg den som någon typ av sammansmältning av dessa när globalisering och universalism blev den dominerande ideologi på jorden. Att Zeniterna också övergår till Ikontro är ju inte så konstigt; De är en extrem minoritet i antal (Hundratusentals mot miljarder), de har redan mycket gemensamt med tro och deras tidigare enande mission med resan (att kolonisera en ny planet) har gjorts irrelevant. I detta sammanhang är det rimligt att tro att Zeniterna tar över delar av olika förstkommnas gruppers kulturarv (ett otydligt och problematiskt begrepp) och religionen är en del av detta.
Jag har ett forum för att organisera spelgrupper i Uppsalaområdet. Forumet heter Zonögat och går att hitta här http://zonogat.swedishforum.net/.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Ikonernas ursprung

Thu 06 Feb 2014, 01:09

Jag har alltid tolkat ikontron som något som kolonisatörerna förde med sig från Första Horisonten. Tredje Horisonten blev en tillflyktsort för alla särlingar, religiösa fanatiker, sekter mm, som det inte fanns plats för i de andra Horisonterna, men de hade gemensamt en ikontro som hade dominerat mänsklig historia en bra bit innan dess. I mina ögon är Ikontron(traditionen?) något som skapades redan innan människorna upptäckte portalerna, men klart efter Zenit och Nadir lämnat jorden. Det passar med Ikontron som har mycket gemensamt med i stort sätt alla världsreligioner, så jag såg den som någon typ av sammansmältning av dessa när globalisering och universalism blev den dominerande ideologi på jorden. Att Zeniterna också övergår till Ikontro är ju inte så konstigt; De är en extrem minoritet i antal (Hundratusentals mot miljarder), de har redan mycket gemensamt med tro och deras tidigare enande mission med resan (att kolonisera en ny planet) har gjorts irrelevant. I detta sammanhang är det rimligt att tro att Zeniterna tar över delar av olika förstkommnas gruppers kulturarv (ett otydligt och problematiskt begrepp) och religionen är en del av detta.
Låter rimligt.
Zeniter och Förstkomna har samma grund men den ena gruppen kan tänkas vara mer "sekulär" än den andra, men pragmatisk i sina göromål.

Sen kallar folk sig för zeniter i tredje horisonten trots att de inte är det - enl dn disk vi hade för länge sen med Lilja.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests