Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Ikonernas ursprung

Wed 03 Apr 2013, 14:22

Hej allihop! Här är mitt första inlägg i Coriolis! Jag köpte spelet när det först kom ut 2008, men det blev aldrig av att vi tog upp det för spel eftersom vi inte kände oss bekväma med reglerna och hur texten använde »hjälte« som synonym till rollperson, vilket kändes som oxymoron till själva spelvärden. Nåväl, i och med Fria Ligans övertagande och den kommande lanseringen av Coriolis 2 tändes i mig en gnista hopp. Vi tog tillfället i akt på GothCon nu i helgen, då vi blev lotsade genom Djachroum (stavning?) av Adam, jag tackar för fint spelledande, och jag är inte det minsta bitter över att vi sprängdes i tusen bitar på grund av vår handlingsförlamade besättning :)
Jag har därefter fått upp ögonen för spelet igen och funderar på att köra något »uppdrag«.

TILL SAKEN!
Det finns fortfarande en del saker jag funderar på i själva spelvärden, en av dessa är den starka religiositeten som florerar i Tredje horisonten. Rätta mig om jag har fel nu, men Zeniterna anländer för hit för 66 år sedan, men det riktiga kulturutbytet börjar inte förrän Coriolis väl börjar byggas fem år senare. Dessa människorna är inte Ikon-troende och inte verkar de haft någon religion med sig heller. Vi förutsätter att de är ateister (gudslösa), agnostiker (skeptiker), eller möjligen deister (Gud ingriper inte i skapelsen). Likväl motar de religionen mycket snabbt, det beskrivs hur Zeniter får sin religiösa skolning genom sina föräldrar (bevis för detta finns i alla fall i Liljas Noveller).
- Min fråga är: hur kommer detta sig? - Vilka är dina tankar kring den (i det närmsta) totala omvändelse som Zeniterna genomgår kort efter att de anländer till Tredje horisonten?

Andra saker är också spännande att fundera kring här, nämligen Ikonernas ursprung. Vi vet att för tusen år sedan lämnade skeppen Zenit och Nadir Första horisonten (Jorden?). Det är cirka fem sekel sedan Tredje Horisonten isolerades. Detta ger oss en historisk lucka på femhundra år, i vilken Ikon-tron har uppkommit. Vi vet även att alla förstkomna kulturer tillber Ikonerna på ett eller annat sätt. Det betyder att Ikontron antagligen var homogen för de människorna som började kolonisera värdarna här. Det antyds även att flera av dessa kolonisatörer kom hit för att; »Tredje horisonten var ren och ofördärvad«.
- Kan det har varit så att de förstkomna inte sökte sig hit utan flydde hit för att undgå någon form av religiöst krig? En »holocast« av de Ikonfrälsta?

Om nu religionen uppstått under blott fem hundra år, måste det betyda att den hade en oerhörd genomslagskraft. Hur gick detta till egentligen? Vad hände med de gamla trosatserna som människorna hade? Eller var de likt Zeniterna fattiga på tro?
- Ge mig gärna dina tankar kring dessa frågorna!
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Ikonernas ursprung

Wed 03 Apr 2013, 15:09

Välkommen till forumet! Kul att ni hade en bar session med Adam i Den tredje kaptenen på Djachroum!

Ska bli kul att se vad folk svarar på dina frågor. :)
Fria Ligan
 
Adam
Posts: 7
Joined: Wed 03 Apr 2013, 22:00

Re: Ikonernas ursprung

Thu 04 Apr 2013, 11:14

)
- Min fråga är: hur kommer detta sig? - Vilka är dina tankar kring den (i det närmsta) totala omvändelse som Zeniterna genomgår kort efter att de anländer till Tredje horisonten?

Du driver en intressant tes , men jag ser ett problem: du har en västerländsk norm på zeniterna, och dessutom kategoriserar du tradition vilket i sammanhanget blir problematiskt. Religionssociologisk forskning visar att sekulariserade samfund har en större tendens att anamma nya trender och traditioner. Det finns exempel på forskare inom etnologi och teologi som blivit uppslukade när de kommit till sitt källmaterial. Vad mig anbelangar utgår jag att färden genom rymden föder ett behov av en metafysik för de olika familjerna som sköter Zenits resa, vilket gör att zeniterna suger åt sig ett färdigt alternativ när de anländer. Det finns självklart fler förklaringar, zeniternas teknokrati kan ses som en tradition i sig själv, men jag menar att det här är något överskådligt.

- Kan det har varit så att de förstkomna inte sökte sig hit utan flydde hit för att undgå någon form av religiöst krig? En »holocast« av de Ikonfrälsta?

Både ja och nej. Problemet återstår att bunta ihop Ikontro i till en tradition. Jag menar att paralleller går att dra till Hindustan och traditionerna vid indiska subkontinenten. Ramverket för traditionen kallas Ikontro men innehållet är vitt skilt. Exempelvis Resnären har flera namn och ansikten men regeltekniskt omfattar ikonen olika aspekter, exempel går och att se i Artimestemplet eller olika helgon i kristentradition. Men visserligen kan det vara en exodus till Den tredje horisonten.

Om nu religionen uppstått under blott fem hundra år, måste det betyda att den hade en oerhörd genomslagskraft. Hur gick detta till egentligen? Vad hände med de gamla trosatserna som människorna hade? Eller var de likt Zeniterna fattiga på tro?
500 år är en lång tid och mycket kan hända: om vi skall ta det plumpa exemplet med kristendomen som på under 300 år tar ett grepp om det romerska imperiet. Islams framväxt är ett annat fruktbart exempel, förmodligen bättre. Vad som hände med de gamla traditionerna är svårt att sia om det verkar som de blivit absorberade den mänskliga våg som traditioner faktiskt är.

Nu är det här bara mina tankar så ingenting är väl mer rätt än något annat. Kanon är i sammanhanget sparsamt vilket gör att allt blir mycket spekulativt.
Ursäkta dålig disposition och språk då allt är skrivet från smartphone och på ett hotellrum.

Vänligen
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Thu 04 Apr 2013, 16:07

Hej, blev du medlem bara för att svara på min tråd eller? – Schysst i så fall! :)
Få se om jag fattar din disposition rätt? ;)

»Religionssociologisk forskning visar att sekulariserade samfund har en större tendens att anamma nya trender och traditioner.«

Det är kanske är så, men anammar dessa nya verkligen religiösatrosuppfattningar? Var kan man läsa mer om detta? - det låter intressant.

ZENITERNA
Jag köper utan omsvep att tesen om att ”omvårdar-familjerna” snabbt tar till sig både kultur och religion, de lär vara svältfödda på kultur överhuvudtaget efter tusen år på ett rymdskepp.
Men att de stasfrusna skulle vara lika ivriga att kasta sig över vidskepliga idéer om Ikonernas krafter ter sig inte fullt så troligt. De är ju samma individer som anländer till Tredje horisonten som levde på jorden. Jag vet inte var du läser in att jag har en västerlänk norm på zeniterna? Att de är sekulära? Jo, jag tror att de är tämligen gudlösa eftersom inget står att läsa om deras tro. Om de hade en religiösåskådning finner jag det ännu märkligare att den nu inte lever vidare i deras barn blott 60 år efter att de vaknat, det borde ju fortfarande finns individer som levt i den gamla världen. Varför är dessa människor så ivriga att kasta av sig sina gamla seder och dessutom hel hjärtat börja tro på övernaturliga krafter?

DE FÖRSTKOMNA
»Problemet återstår att bunta ihop Ikontro i till en tradition. Jag menar att paralleller går att dra till Hindustan och traditionerna vid indiska subkontinenten. Ramverket för traditionen kallas Ikontro men innehållet är vitt skilt«

Bifaller! Jag är fullt medveten om att Ikontron inte borde ses som en ”kyrka”, - det enda man kan vara riktigt säker på angående religion är att människor aldrig kan enas om hur den skall utövas, tolkas etc. Men då är också problemet att; eftersom ALLA tror på någon av alla möjliga varianter av Ikontron så måste den ha varit någorlunda homogen för människorna som bosatte sig i tredje horisonten. Men det är ju möjligt, inser jag nu att, utrensningar och heligt krig kan ha förts här och därför ser vi inte spåren längre efter andra religioner.
Kristnandet av genom Rom är kanske inte bästa exemplet, men jag har för dålig koll på Islams spridning, men var inte det också ganska krigiskt tillväga? Å andra är Islam inte annat än en avknoppning ifrån de abramhamitiska religionerna och det är lättare att se sambanden dem emellan än skillnaden. Det samma kan inte sägas om Ikontron och de religioner vi ser i världen idag. Därför är dess ursprung ett mysterium.
Som du säger är allt det här i högsta grad spekulationer, men det är ju svårt att studera några hårda bevis ;) Jag gillar dock idéer som kan leda till någon slags ”insikt” om religionen och kulturernas historia. Det kan ligga till grund för vilka gamla lämningar man kan tänkas stöta på i Tredje horisonten.

Låt spekulationerna flöda!
 
Adam
Posts: 7
Joined: Wed 03 Apr 2013, 22:00

Re: Ikonernas ursprung

Tue 09 Apr 2013, 21:00

Det är kanske är så, men anammar dessa nya verkligen religiösatrosuppfattningar? Var kan man läsa mer om detta? - det låter intressant.

Jodå, det finns forskning som framlägger den hypotesen. Som, i urval, Daniel Andersson; Åke Sander (2005).
Det Mångreligiösa Sverige : ett landskap i förändring , Åke Sander; Daniel Andersson (2005).
Religion och Religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld. Några teoretiska, metodologiska och begreppsliga kartor Åke Sander (2005).Religiös förändring i det mångreligiösa Sverige samt Amartyra Sen i Identitet och våld.
 
Adam
Posts: 7
Joined: Wed 03 Apr 2013, 22:00

Re: Ikonernas ursprung

Tue 09 Apr 2013, 22:42


Kristnandet av genom Rom är kanske inte bästa exemplet, men jag har för dålig koll på Islams spridning, men var inte det också ganska krigiskt tillväga? Å andra är Islam inte annat än en avknoppning ifrån de abramhamitiska religionerna och det är lättare att se sambanden dem emellan än skillnaden. Det samma kan inte sägas om Ikontron och de religioner vi ser i världen idag. Därför är dess ursprung ett mysterium.

Jag förstå inte riktigt vad du menar här. Isalm är inte en avknoppning utan är en abrahamitisk tradition. Jag ser likheterna med Ikontro och boktraditionerna på grund av de slitningar de lider av i sina första dagar. Fraktionen Ikonernas kyrka är för mig en liknelse med tidiga kristna kyrkan efter den blivit accepterad i Rom, ungefär när Arius börjar predika det som kommer att bli arianismen. Fraktionen saknar kanon – men håller likväl på att bilda sig ett. Samma liknelse går att se i Islams framväxt, som inte bör ses som en krigisk mission, som sin storebror, utan snarare som en ackumulerande expansion beroende av att betala full skatt eller inte. Exempel på denna traditions slitning går att finna i exempelvis Hadith-litteraturen. Om ett nätverk av portaler förenar Den tredje horisonten är förmodligen spridningen av traditionen enklare än om systemen skulle skulle ligga mer åtskilda.
 
Oreh
Topic Author
Posts: 26
Joined: Tue 02 Apr 2013, 22:18
Location: Göteborg

Re: Ikonernas ursprung

Sun 28 Apr 2013, 02:15

Jag förstå inte riktigt vad du menar här. Isalm är inte en avknoppning utan är en abrahamitisk tradition.
Jag menar bara att Islam grundar sig på en redan existerande religiös uppfattning, (du får ursäkta om jag använder fel termer) så gör även Kristendomen, och båda dessa hade alltså hjälp på vägen om man så säger. Men på tusen år har ikontron dykt upp, det är tänkbart att den redan fanns när skeppet Zenit lämnade Jorden men besättningen hade inte tagit den till sig. Och även om den tredje horisonten idag uppvisar olika religioner/traditioner ligger grunden på ett eller annat sätt i ikonerna, på samma sätt som Judendom, Kristendom och Islam har samma ursprung.

Jag kan inte se några avgörande likheter mellan ikontron och någon av vår tids världsreligioner så den är inte en spin-off från dessa. Det troligaste är att under perioden mellan Zenit lämnar Jorden och tredje horisonten isoleras uppkom den ursprungliga Ikonkyrkan. Jag hävdar fortsatt att på grund av detta borde ikontron haft en oerhörd genomslagskraft som på femhundra år uppkom och spred sig till den grad att tredje horisonten idag inte uppvisar några andra religionstraditioner som inte delar dess ursprung.

Detta är bara mina idéer och jag vill gärna veta hur ni andra tänker kring detta. Kanske ser ni Coriolis-värden som helt skild från vår och Jorden som Zenit lämnade inte är vår.
Om ett nätverk av portaler förenar Den tredje horisonten är förmodligen spridningen av traditionen enklare än om systemen skulle skulle ligga mer åtskilda.
Jag vill nog mena att resor mellan stjärnsystemen inte är praktiskt möjliga utan Portalerna. Det finns ingen information om avstånden mellan tredje horisontens system, men om det rör sig om en stjärnhop kan avstånden var ett ljusår eller mindre, men detta är trots allt väldigt långt. Enligt mina beräkningar går det 252964 astrodistanser på ett ljusår. Det är nästan 700 år av resa för ett skepp med hastighet 1.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Ikonernas ursprung

Sun 28 Apr 2013, 13:50

Jag vill nog mena att resor mellan stjärnsystemen inte är praktiskt möjliga utan Portalerna. Det finns ingen information om avstånden mellan tredje horisontens system, men om det rör sig om en stjärnhop kan avstånden var ett ljusår eller mindre, men detta är trots allt väldigt långt. Enligt mina beräkningar går det 252964 astrodistanser på ett ljusår. Det är nästan 700 år av resa för ett skepp med hastighet 1.
Intressant tanke - Dabaran (som vi utgår från är Aldebaran) bör då ligga 68 ljusår från Jorden, typ (avrundat) 49 000 års resa bort, men daglig tek i Tredje horisonten, och den planet som låg "närmast" Jorden är den Zenit/Nadir siktade på och det tog 1000 år (och det var Dabaran).
Fria Ligan
 
Karfevali
Posts: 58
Joined: Sun 10 Apr 2011, 12:42

Re: Ikonernas ursprung

Sat 04 May 2013, 14:20

Enligt mina beräkningar har Zenit en genomsnitlig hastighet på 52 883 389 km/h alltså unge fär sama hastighet som en elektron. Låtsäga att det kommer en asteroid eller en knytnävstor sten ivägen då behöver man se den på helt galet långa avstånd om man ska hina bromsa eller svänga utan att slitas i stycken på molykulär nivå.

Hur som angående zeniternas integrering så var de om jag inte missminer mig ca 100 000 personer. Med tanke på att kuas befolkning räknas i miljader kan man anta att Zeniternas kultur helt änkelt svaldes. Man kan också tänka sig att Zeniterna för att kuna samspela med de förstkomna blev tvungna att anta deras kulturella utryckm vilket sedan fastnat.
Livet är ett test så också spelarnas idioti ;)
 
User avatar
Kapten Farouk
Posts: 44
Joined: Sun 06 May 2012, 22:20
Location: Malmö

Re: Ikonernas ursprung

Mon 13 May 2013, 22:53

Eller så lägger man handlingen 500 år framåt. Finns vissa problem med att det finns personer som fortfarande är i livet och borde minnas var andra horisonten var någonstans och varför man stack därifrån och vad som egentligen hände. Gillar också tanken på att man har Kaptenen i stas fortfarande och väcker upp honom för att lösa riktigt tuffa kriser.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests