Hamster
Topic Author
Posts: 7
Joined: Wed 09 Nov 2011, 23:47

Ikonernas kortlek

Wed 12 Sep 2012, 17:23

Jag satt och funderade på vad man kan tänkas spela i tredje horisonten och kom osökt in på en kortlek baserad på ikonerna där man har sex sviter i olika färger, vardera svit bestående av de nio ikonerna (den ansiktslöse är bara ett blankt kort med en färgad ram längst kanten).

Jag tänkte sen också att en sån kortlek skulle kunna användas i som en slags tarot-lek antingen "in game" av sanningssägare eller som ett sätt för spelledaren att dela ut vaga föraningar till spelare som spelar mystiker. Varje färg har då en speciell symbolisk betydelse som i kombination med en specifik ikon har en speciell innebörd. Om svart symboliserar död skulle exempelvis den svarta gråterskan kunna betyda att någon kommer död, medan den gröna (grön=harmoni och stabilitet) gråterskan betyder att någon som är sjuk kommer att leva ännu ett tag. Den svarta krämaren skulle kunna betyda att en affärsuppgörelse kommer att gå om intet eller att en affärsrörelse kommer att gå i konkurs.

Jag grunnade lite på vad olika färger skulle kunna ha för betydelse:
Blå: Sanning, stillhet och lugn.
Grön: Stabilitet och uthållighet.
Gul: Optimism och glädje.
Röd: Lycka och kärlek.
Svart: Sorg, död och auktoritet.
Lila: Lögn och mysterium.

Om spelledaren då vill ge en föraning om något kan han helt enkelt skriva ner en färg och en ikon på en papperslapp, sen är det upp till spelaren att tolka.

Förslag, tankar eller åsikter?
 
Jenin
Posts: 5
Joined: Sun 11 Sep 2011, 10:34

Re: Ikonernas kortlek

Thu 13 Sep 2012, 06:34

Jag gillar! Min första tanke var att "finns inte det redan", men när jag tänkte efter kunde jag inte komma på varför jag trodde det. Jag gillar kombinationen av ikoner och färgsymbolik, det är likt men ändå olikt våra spelkort.

En annan variant, om man vill ha en mindre lek med färre kort (men inte samma symbolik) är att basera en sådan kortlek på en killelek. ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Kille ) Leken har 42 kort i 21 valörer, varav 9 är "klädda" kort, och de återstående 12 bara är numrerade. I sådana fall skulle man kunna låta de klädda korten vara ikonerna, som måste rangordnas. Det finns tre klädda valörer som är mindre värda än korten 1-12, och sex som är mer värda. Jag är inte helt säker på vad som skulle passa bäst, men intuitivt skulle den Ansiktslöse vara det lägst värda kortet, som dock kan ge en vinnande hand. I flera former av kille finns nämligen en regel om att man i en starthand (normalt fem kort) har minst 3 kort med valör lägre än 1 (alltså 3 kort av de låga klädda ikonerna) så vinner man omgången direkt (genom den ansiktslöses påverkan kan man tänka...).

Men rent allmänt, oavsett upplägg för leken, vilken ikon har högst valör och vilken har lägst? Jag tycker det känns som att man vill ha Domaren i toppen och Den ansiktslöse i botten, men att Den ansiktslöse på något sätt kan vara ett vinnande/högstavärt kort. Gråterskan borde vara ett högt kort, men kanske inte högst. Ett alternativ är att låta Spelaren vara det högsta kortet, eftersom spelet är i "hans domän". Man skulle dessutom kunna låta olika regioner i Horisonten ha lite olika syn på vilket kort som är högst. Drakoniter kanske alltid ser Bödeln som det högsta kortet t.ex.

Sådär, lite input.
 
Hamster
Topic Author
Posts: 7
Joined: Wed 09 Nov 2011, 23:47

Re: Ikonernas kortlek

Fri 14 Sep 2012, 21:38

Bra tankar och kille är något jag ska ta mig en närmare titt på (om inte annat så för att det verkar vara ett kul spel). Frågan är i vilken utsträckning man måste ta fram fungerande regler. Jag tänker mig att mer generella tankegångar.

Det här med hur man ska rangordna ikonerna känns som en besvärlig fråga, men samtidigt: är det verkligen nödvändigt? Såvida man inte väljer att basera spelet på just kille så behöver ju inget kort vara värt mer än ett annat. Om kör på kortleken jag föreslog i första inlägget kan spelet i stället gå ut på att samla på en av ikonerna i varje färg. Eller samla på alla ikonerna i en triad eller två beroende på hur många kort man ska ha på handen.

Alternativ så är det kombinationen av olika ikoner som avgör värdet på handen och inte varje ikon för sig. Dessa kombinationer måste ju inte alltid vara vettig utan kan bygga på gamla bortglömda traditioner. Exempelvis skulle kombinationen Krämaren och Skeppsgasten vara högre än Skeppsgasten och Budbäraren medan Domaren och Gråterskan betyder att man automatiskt förlorat.

Jag ser dock framför allt att det går och använda i samband med mystikerna då jag tycker detta är ett område som skulle behöva lite verktyg (både in game och out game).
 
Mithridates
Posts: 52
Joined: Sat 09 Apr 2011, 20:34

Re: Ikonernas kortlek

Sat 15 Sep 2012, 12:32

Mycket bra idé, ett tarot liknande kortlek till Coriolis skulle vara mycket passande, den skulle ju kunna användas av både mystiker som prästvigda och kanske även astrologer när de ska spå om framtiden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rgsymbolik Denna länk kanske kan hjälpa dig lite med färgernas betydelser, jag skulle föreslå att lila var auktoritet istället för svart då just färgen purpur har kopplats till kungligheter genom historien och att blått står för intellekt tex.

Intressant idé att göra en variant av kille med en ikon lek, leken skulle kunna bestå av ikonerna och ett antal siffer kort med olika färger så när man sedan som spelledare ger kort till sin mystiker ger man denna två kort, ett siffer kort med en färg och ett ikon kort. Angående valör på ikonerna tycker jag man ska ta dem i den ordningen som de är i, Kua-systemet är tex indelat i de olika ikonernas "sfärer" där portalerna intill stjärnan Kua är del av Budbärarens, Lubau är del av Dansarens osv och slutar med Gränsrymden som är del av Gråterskans och sedan mörkret som är den Ansiktslöses. Ikonerna verkar ha en viss ordning men ses ändå som lika viktiga.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests