Page 1 of 1

Sogoiernas tro

Posted: Wed 24 Oct 2018, 14:15
by baylox
Jag har för mig att jag läst något någonstans om sogoiernas tro, om de tror på alla ikoner eller bara en och vad de kallar denne i sådana fall, men jag kan blanda ihop det med olika fraktioner. Är det någon som har koll eller för den delen egna idéer om detta, så är jag intresserad av att höra det!