Nicked
Topic Author
Posts: 44
Joined: Thu 23 Jun 2011, 23:39

Bionik och bioskulptering

Thu 26 Apr 2018, 17:54

Lite lösa funderingar kring bionik och bioskulptering:

Finns det i något material till Coriolis beskrivet hur bioskulptering rent praktiskt går till? Vilken sorts utrustning/kompetens krävs för att utföra skulpteringen? Hur ser det ut inne i salongerna hos de bioskulptörer kring Ozontroget som beskrivs på sid. 160 i Regelboken? Bioskulptör är ett av de föreslagna yrkena i underkonceptet Medikurg. Antar att det innebär att de kan liknas vid någon sorts kirurger?

Vår spelgrupp kommer dra igång en Coriolis-kampanj med mig som SL inom en snar framtid, och jag är nyfiken på att höra tankar kring hur bioskulptering kan gestaltas inom spelvärlden. Är skulptörerna konstnärssjälar som skriver om biokod med något tatueringsnåls-liknande föremål? (Vad kallas ett sådant föremål i så fall? Biomejsel?(för att fortsätta på skulptörspåret)) Är dom lagda mer åt hacker-hållet och injicerar biokod i sina kunder vilken skrivits i en dator?

Tankar kring detta? Hur har ni som spellett Coriolis valt att gestalta fenomenet?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests