Beguiled
Topic Author
Posts: 136
Joined: Sat 30 Jan 2016, 21:57

Antigravitation

Sun 15 Apr 2018, 13:57

I Regler beskrivs Gravitonprojektor som "Generator och utblås för gravitoner som trycker mot omgivande gravitationsfält". Alltså en sorts antigravitation. Men en sak som är intressant här är att vissa typer av rymdstationer inte har några gravitationsfält. Exempelvis de som använder rotation för att skapa artificiell gravitation. Här borde det behövas en helt "vanlig" raketmotor eller liknande för att kunna manövrera. Eller tänker en sig att gravitonprojektorn verkar mot närmsta himlakropp eller stjärnas gravitation snarare än gentemot lokal gravitation?

Skälet att jag undrar är egentligen för att det skapar en del intressanta situationer. Om du ska landa på en rymdstation eller liknande som i praktiken saknar gravitationsfält så finns det plötsligt nytta av en pilot som måste handmanövrera med primitiva system. Om gravitonprojektionen däremot kan "inverteras" och på så sätt generera lokala små gravitationsfält så blir det ju ett ickeproblem, utöver energikostnaden att framställa gravitationen, för då går det ju alltid att argumentera för att rymdstationen har ett lokalt artificiellt gravitationsfält.

Blev lite inspirerad av scenen i Consider Phlebas (av Iain Banks), där en av dem som inte lyssnar på säkerhetsgenomgången hoppar ut och faller ned 10 meter i tron att hans antigravitations-väst ska fungera på en stor rymdstation på samma sätt som den funkar på en planet. Han dör av fallet...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests