Tobiasekwall
Topic Author
Posts: 47
Joined: Tue 23 Aug 2016, 09:06

Ikonernas kyrka

Tue 21 Mar 2017, 09:54

Jag har två frågor/tankar/funderingar kring Ikonernas kyrka. Det första gäller hur mycket påtrycknings makt de har i rent våldskapital? Självklart så tänker jag att de i första hand påverkar genom eldiga tal och opinionsbildning, men typ samtliga övriga fraktioner har någon form av operativ gren, konsortiet har KSS, Syndikatet har sina gäng, hegamonin har Asturban, Zalos har martyrkrigare och agenter, ja till och med Ahlams temel har svarta lotusar. I en sådan värd bord inte kyrkan ha någon form av heliga krigare eller någonting i stil med en inkvisition iför att beskydda pilgrimer, vakta tempel och jaga ikapp mystiker.
Det andra jag funderade på är vilka gemensamma värden och normer kyrkan har. Det r ju väldigt olika beroende på vilken ikon man håller som sin favorit vilka värden som är eftersträvansvärda. Exempelvis så anser den som följer dansaren att det viktigaste är att njuta av livet medan den som följer skeppsagasten anser att det är viktigt med ordning och reda. Men jag tänker att det borde finnas en uppsättning värderingar som är allmänna. Om man tittar på andra polyteistiska religioner, typ hinduismen eller fornnordisk sed/asatro så finns det motsvarande en bas med värderingar och sedan så läggar man till sin favorit gud så får man som en specialisering. Så vad jag funderar över är: vilka kan de här bas värderingarna vara?
 
Karlefeldt
Posts: 4
Joined: Mon 27 Mar 2017, 00:36

Re: Ikonernas kyrka

Mon 27 Mar 2017, 01:12

Jag kan bara komma med spekulationer och idéer kring den första frågan: 
Jag skriver just nu på en kampanj till min grupp(agenter) som involverar en radikal grupp inom Ikonernas Kyrka med just syftet att spåra och eliminera mystiker. Gruppen har sprungit ur sökarnas cirkel och opererar i små osammankopplade grupper som alla får order från en för dem okänd ledarkrets. Genom att förflytta sig mellan olika tempel, kloster och stenträdgårdar kan grupperna bygga upp tillfälliga högkvarter och snabbt röra sig från platsen efter ett dåd. Även inom kyrkan är gruppen dold, men Ikonpräster över horisonten kan få märkliga meddelanden om att de ska husera en mindre grupp agenter under en tid. Medlemmarna av gruppen är alla fostrade inom kyrkan och besitter en stark, näst intill fanatisk ikontro, som i kampanjen kan komma att tillslut ifrågasättas. 
 
Axel Widén
Posts: 46
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Ikonernas kyrka

Tue 28 Mar 2017, 21:48

Precis som du skriver tycker jag Ikonernas kyrkas makt främst skall ligga i opinionsbildning. När majoriteten är religiös måste de som vill verka inom den hålla sig väl med de som avgör vad som är heligt och oheligt. Att bli brännmärkt som en fiende till Ikonernas kyrka är inte önskvärt för någon fraktion, och katastrofalt för flera av dem. Folkets tro är därmed Kyrkans rustning, och den som slår skadar bara sig själv. 

Med det sagt är "beskydda pilgrimer, vakta tempel och jaga ikapp mystiker" förstås saker det känns som Ikonernas kyrka borde syssla med. Några förslag:

+ "De oförlåtna" är inte ett Legionkompani, men organiserade som ett sådant. Gruppen består av krigsveteraner från hela Horisonten som uteslutits för ordervägran, krigsbrott eller ännu värre saker. Via en präst, en annan veteran eller ryktesvägen hamnar de hos De oförlåtna - ofta efter att ha varit djupt nere på botten. De oförlåtna tror att deras brott bara kan sonas genom att tjäna Ikonerna resten av sina liv, vilket i praktiken innebär att beskydda pilgrimer och vakta tempel helt gratis, inte sällan i trasor då de bara tillåts äga vad troende skänkt dem. Flera lider av svår PTSD, men alla delar en djup Ikontro - en farlig sådan, eftersom den är allt de har kvar. Formellt finns ingen koppling mellan Ikonernas kyrka och De oförlåtna, men det ryktas om att "kompaniledningen" beordrar ut "stridsgrupper" baserat på hemlig information inifrån Kyrkan och att De oförlåtna ibland observerats med dyr militär hårdvara. Alla fruktar De oförlåtna i strid; de är inte rädda för att dö och slåss alltid till sista blodsdroppen. Bland pilgrimer och präster anses det fint att skänka mat, kläder och vapen till De oförlåtna, men att samtala med dem är tabu - detta är män och kvinnor som redan är dömda av Ikonerna, orena tills döden förlåter dem. Den främsta svagheten hos De oförlåtna är att de aldrig får skjuta först. Legionens förakt för De oförlåtna är väldokumenterat.

+ Gillar Karlefeldts beskrivning av ett hemligt cellnätverk av sedan barnsben tränade fanatiska inkvisitörer som jagar mystiker, och det känns logiskt att de uppstått ur Sökarnas cirkel, som sannolikt förvaltar historisk kunskap om Mörkret. Lite Opus Dei, lite jedis, lite Delta Green. Samtidigt kan jag känna att denna nisch redan ockuperas av Pariatets orden, som ju fått ikläda sig rollen av "den onda Kyrkan" i Coriolis genom att vara inspirerad av kristendomens historiska mörker. Denna form av kompetenta inkvisitörer känns mer Pariatet än Ikonernas kyrka, tycker jag. Även Drakoniterna kan fylla en sådan roll. 

+ Ett alternativ är att Ikonernas kyrka faktiskt inte har någon form av mystikerjägare över huvud taget. Mystikersjukan är ett såpass nytt fenomen att inget konkret svar hunnit formuleras ännu, liksom Ikonernas kyrka i sig är en ganska ung organisation dominerad av teologer, präster, akademiker och predikanter. Mer tid ägnas åt att debattera vad mystikersjukan är, om den finns alls, vad den innebär teologiskt och så vidare än att faktiskt jaga och rensa ut. Organisationen saknar helt enkelt denna kompetens - vilket kan stå dem mycket dyrt. 

Vad gäller din andra fråga tycker jag den besvaras ganska bra i Horisonten-bokens beskrivning av de heliga handlingarna? De heliga handlingarna är ju en konkretisering av Kyrkans normer och värderingar, avsiktligt formulerade för att vara enkla att följa, vilket är praktiskt för en organisation som försöker centralisera en tämligen spretig polyteistisk religion med stora lokala variationer. Vill du att en viss representant för Ikonernas kyrka skall förfäkta en viss norm/värdering, kör på! Hen tillhör isåfall en grupp från X där denna norm/värdering är given. Eller är det något mer specifikt du tycker fattas?
 
Axel Widén
Posts: 46
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Ikonernas kyrka

Tue 28 Mar 2017, 22:21

Eventuellt slår man ihop Karlefeldts mystikerjägarcell och mina mer-snack-än-hockey-akademiker:

RP'na är samtliga på något sätt aktiva inom Ikonernas kyrka. 

De får en hemlighetsfull kallelse till en högt uppsatt figur X inom kyrkan, som förklarar för dem att just de har valts ut för ett betydelsefullt och oerhört viktigt uppdrag; de skall skapa en organisation för att hitta, jaga och fånga mystiker. Här är ert kontor. Här är en liten budget. Här är formulär att fylla i. Hur ni skall arbeta? Det avgör ni, se bara till att inte skapa panik.

Twisten är förstås att X inte alls vill ha någon grupp inom Ikonernas kyrka som jagar mystiker (antingen för att hen är en själv, eller för att hen helt enkelt tycker kyrkan har viktigare saker att ägna sig åt). Men röster har höjts bland patriarkerna och matriarkerna om att kyrkan måste göra något åt det här med mystikersjukan. X har nu hanterat detta genom att säkra några impulsiva, korkade nobodies (RP'na) som kan jaga villospår i evighet för småpengar, samtidigt som de saknar resurser att skapa större panik eller skada. På papperet finns nu därmed en "hemlig grupp" inom kyrkan som gör något åt mystikerna, och patriarkerna och matriarkerna kan återgå till sina teologiska diskussioner. Allt är väl. 

Tills RP'na hittar en riktig mystiker, och börjar upptäcka vilka som verkligen är deras vänner och fiender i kyrkan...
 
Karlefeldt
Posts: 4
Joined: Mon 27 Mar 2017, 00:36

Re: Ikonernas kyrka

Wed 29 Mar 2017, 13:56

@Axel: Du har rätt i att organisationen jag beskriver kanske mer härör inom Pariatet. De har dessutom i form av "Samariterna" tillgång till fattighus och kanske barnhem på Coriolis där medlemmarna av dessa grupper har fostrats eller rekryterats från. Dessutom kan det ge en extra dimension om medlemmarna aldrig har satt sin fot på Zalos och istället har rekryterats på Coriolis för Pariatets räkning. 

Jag gillar idén med De oförlåtna, men skulle snarare låta dem vara en passiv militär styrka, som vaktar pilgrimmer, kyrkor, eller liknande. Kanske är det som du nämner ovan, att pariatet saknar mystikerjägare och snarare är en väldigt passiv organisation. Genom denna passivitet lyckas de vara på samtliga sidor i många frågor. De kanske fungerar som medlare eller diplomater snarare än aktiva spelare. Samtidigt samlar de information som de likt nålar kan sticka in i konversationer för att skapa kongflikter i deras intressen. 

När jag nu sitter här utan mina böcker funderar jag på: 
Existerar Ikonernas kyrka även inom Pariatet? Är det en organisation som är fraktionsöverskridande? 
Anses Pariatets dyrkan av Martyren vara en egen kyrka?
 
Axel Widén
Posts: 46
Joined: Wed 09 Sep 2015, 22:28

Re: Ikonernas kyrka

Wed 29 Mar 2017, 15:36

De har dessutom i form av "Samariterna" tillgång till fattighus och kanske barnhem på Coriolis där medlemmarna av dessa grupper har fostrats eller rekryterats från. Dessutom kan det ge en extra dimension om medlemmarna aldrig har satt sin fot på Zalos och istället har rekryterats på Coriolis för Pariatets räkning.
Ja, grymt! Hela livet får rekryterna höra om hur paradisiskt det är på Zalos, och om hur detta heliga rike måste beskyddas. Men själva är de orena, födda av klentrogna. Löftet om att efter trogen tjänst få komma till Zalos och på riktigt bli en del av Pariatet används för att stärka deras fanatism. 
Genom denna passivitet lyckas de vara på samtliga sidor i många frågor. De kanske fungerar som medlare eller diplomater snarare än aktiva spelare. Samtidigt samlar de information som de likt nålar kan sticka in i konversationer för att skapa kongflikter i deras intressen. 
Exakt. Vid de enstaka fall där våld krävs sker det snarare genom att be andra om hjälp eller manipulera. Det vore ofint för en uppsatt person i Ikonernas kyrka att kopplas till konkret våldsutövning.
Existerar Ikonernas kyrka även inom Pariatet?
Citerar Horisonten-boken: 
"Hela Pariatets kultur är centrerat kring dyrkandet av Martyren. De andra Ikonerna är blott meningslösa skuggbilder för de rättrogna, falska manifestationer och fragment av Martyrens fullkomlighet."
Tolkar detta som att Ikonernas kyrka är en sammanslutning Pariatet väljer att stå utanför. Från deras perspektiv är Ikonernas kyrka blott en förvirrad debattklubb för irrläror.
Är det en organisation som är fraktionsöverskridande? 
Ja, det tycker jag, åtminstone delvis. En ambitiös individ inom Konsortiet, Fria ligan, Syndikatet, Hegemonin eller Nomadfederationen borde inte ha särskilt stora problem med att inneha en post i såväl Ikonernas kyrka som i det sekulära samhället, även om detta medför att en del ser ner på henne från båda sidor och det finns ett glastak för hur långt hon kan klättra. Detta ger också massor av smaskigt spelmaterial för alla korruptionsmöjligheter det för med sig, och sår frön till schismer precis som i renässansens Europa. 
Anses Pariatets dyrkan av Martyren vara en egen kyrka?
Nja. Ikonernas kyrka bör anse sig unika just i sin medvetna strävan efter religiös harmonisering och centralisering. Pariatet däremot är egentligen inte så väldans annorlunda från resten av Horisontens religiösa liv - det råder ju inte direkt brist på grupper som snöat in på en viss tolkning av en specifik Ikon, även om Pariatet är ovanligt barska. Det som gör Pariatet unikt är snarare att de har högteknologiskt våldskapital som kan backa upp detta anspråk.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests