Armitage
Topic Author
Posts: 2
Joined: Sat 15 Feb 2020, 05:43

Utforska zoner igen

Sat 15 Feb 2020, 05:52

Det står i regelboken att man tar sig igenom redan utforskade zoner på en timme medans det tar fyra timmar för en outforskad zon. Vi har en zonstrykare i våran grupp med talangen "Rötnos" så att han kan använda en träff på sitt utforska-slag för att få zonrötan att vara ett steg lägre för just det besöket, men om vi vill göra det på en redan utforskad zon för att undvika röta så hävdar våran spelledare att då kommer det ta fyra timmar igen att ta oss igenom en redan utforskad zon. Jag tycker att det här låter konstigt och det borde ta en timme. Vi antar att eventuella hot är undanröjda eller att de aldrig fanns några från första början.
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2253
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: Utforska zoner igen

Sat 15 Feb 2020, 10:30

Jag brukar köra med om Zonstrykaren har lyckats med sitt slag och använt Rötnos så vet han en rötfri väg igenom den sektorn. Så när han sedan färdas igenom den sektorn igen (då utforskad) så tar det bara en timme och han får ingen röta under den timmen. Har han inte använt Rötnos i sektorn så måste han 'Leta Vidare' för att få ta den bonuseffekten och det tar normalt sett lika lång tid som det ursprungligen tiden det tog att Leda Vägen i sektorn (normalt fyra timmar). Dock så kan SL alltid modifiera detta upp och ned om han vill.

Dock skall det tilläggas att Rötnos enligt reglerna bara gäller "för detta besök" så din spelledare har rätt här. Dock så tycker jag det är dumt så det är därför jag gör en något annan bedömning.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
Armitage
Topic Author
Posts: 2
Joined: Sat 15 Feb 2020, 05:43

Re: Utforska zoner igen

Sat 15 Feb 2020, 17:09

Jag köper att det bara är "för detta besök", men det står i reglerna att en tidigare utforskad zon tar en timme att färdas igenom. Står det där med att leta vidare också någonstans? Det känns som han liksom double dippar till vår nackdel och att "Rötnos" i stort sett blir oanvändbar eftersom det aldrig finns tillräckligt med bonustärningar för att använda den efter att hot är identifierade. Säg att zonstrykaren har totalt sju tärningar och det är en på sex att lyckas, då är medelvärdet på lyckade bara strax över 1 per slag. Och slaget kan bli en ren nackdel om det whiffar totalt eftersom man då får fyra timmar med ett högre rötvärde än om man bara skulle struntat i att slå och raceat genom den redan utforskade zonen på en timme.
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2253
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: Utforska zoner igen

Sat 15 Feb 2020, 17:49

Leta Vidare står i färdighetsbeskrivningen.

Den normala regeln är att man bara får välja en bonuseffekt en gång och dessutom att man bara får göra ett färdighetsslag för varje given situation, men Leda Vägen är ett undantag här då man får Leta Vidare med syfte att då välja de bonuseffekter som man inte valde i sitt föregående färdighetsslag. 

Anledningen till att jag kör med att om man har valt Rötnos bonuseffekten så har man, är just att man bara kan välja en bonuseffekt en gång (om inget annat sägs), så har man valt Rötnos när man Leder Vägen eller när man Letar Vidare så har man valt den för denna sektor och vet därefter en rötfri vägar igenom sektorn. Annars blir Rötnos för dålig och det är ändå en talang som kostar erf.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests