User avatar
Zapp
Topic Author
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

djurmutanter

Fri 12 Apr 2013, 21:42

Nånting jag läste på wrnu:
Det tankar som jag/vi har (just nu finns bara spåndokument) är precis det du skriver att - djurens särart ska bygga på hur de är biologiskt snarare än i sagornas värld. Snarare blir hundar/vargar flockvarelser än trofast tjänare - även om delar av koncepten säkert kan kombineras.


Grymt laugh

Kan man tänka sig en modell där man istället för utgå från en fast modell för vad vargar är använder en verktygslåda av djuregenskaper såsom "flockvarelse", "överlevare", "luktsinne", "blodtörst", "nattuggla" etc, och det sedan är upp till SL och spelare att sätta samman de djurmutanter de själva tycker är passande.
Jag tycker det är enormt viktigt att inte spelet skriver spelarna på näsan "alla hundar är flockdjur" (eller trofasta för den delen).

Det var/är en enorm styrka i MUA att du kunde ta en djurstereotyp och sedan fokusera just din mutant på vad du vill framhäva, utan att a) tvingas få med något annat i bagaget som kanske inte passar just dig och b) ändå kunna få med resten av stereotypen "gratis" bara genom gott rollspel.

Exempelvis en muterad hare. Vår gemensamma kulturella samling stereotyper säger alltifrån nervös, kan hoppa högt, bra hörselsinne, promiskuös, gud vet vad, tio saker till; taget från en brokig samling inbördes motsägelsefulla popkulturella källor.

Jag anser det är ett styrkebevis att MUA inte stipulerade NÅGONTING av detta. När du och jag slår fram varsin muterade hare väljer vi vars fyra mutationer som kan har hur lite eller mycket med dessa stereotyper att göra. Sedan rollspelar vi mer eller mindre resten (iallafall de stereotyper vi har gemensamt).

Varje system som delar in klassen i "hundar", "katter", "älgar" etc blir av nödvändigheten mycket mindre.

Ett annat sätt att säga detta på är att jag ser ingen som helst anledning för reglerna att stödja/uppmuntra/framtvinga vissa beteenden. Är man intresserad tar man aktivt en mutation som stödjer den bild av mutanten du vill visa upp (en hare som vill göra skäl för ryktet att harar är bra på att hoppa tar med fördel en mutation som gör det enkelt att leva upp till ryktet). Är man mindre intresserad, tar man ingen mutation, utan nöjer sig med det "allmänna ryktet" att harar brukar vara bra på att hoppa.

Jämför med rubbitar, som tack vare sina gemensamma drag blir som en helt egen ras. Jättebra - för en SLP-grupp.

Om ALLA muterade harar fick ett och samma paket mutationer (eller måste välja minst en "harlik" mutation, eller fick rabatterat pris på "harlika" mutationer, eller...) skulle det ju helt i onödan begränsa spelet. Det vore klåfingrigt av konstruktörerna, rätt o slätt.

Det behövs liksom inte - låt varje spelgrupp själv bestämma vad som "gör" en muterad hare i deras värld. Den spelare som vill spela en hare helt utan beröringspunkter med stereotyperna har väl ett skäl till det - och oavsett: låt honom eller henne! Det förstör ju ingenting för oss andra...

Zapp

PS. Däremot tanken på att särskilja de muterade djuren mer från muterade människor, det kan jag förstå. Att dela in den totala samlingen mutationer i två grupper (MM och MD) är väl helt okej... om det går att välja mutationer ur den andra gruppen! (Att det är dyrare eller mer begränsat kan så vara)
 
Hevane
Posts: 19
Joined: Mon 08 Apr 2013, 20:29
Location: Umeå

Re: djurmutanter

Fri 12 Apr 2013, 22:45

Jag hoppas verkligen att det är det som kommer bli slutresultatet.
M:UA styrka är det enormt fria karaktärsskapande inte bara på MD.
Den klass som hade minst frihet var nog IMM.
Om man la till regelexpantionen för psi mutanter då alla kunde få talanger vid karaktärsskapande om dom hade en stödjande bakgrund.
Men vad M:UA saknade i ballansering gjorde dom upp för i intressanta miljöer att skapa karaktärer från.
För mig är Mutant friheten vid karaktärsskapandet och atmosfären som Mutants miljö skapade.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4518
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: djurmutanter

Fri 12 Apr 2013, 23:16

En intressant och viktig diskussion. Vi har inte helt landat i hur vi vill ha det på den här punkten, det finns ett par olika förslag.

Jag har full förståelse för synpunkterna som framförs här, men kan också se det hela från andra sidan. Samma argument skulle ju kunna föras om klassiska fantasy-raser som alver, dvärgar, orcher, osv. Att de speltekniskt skiljer sig en aning från varandra via rena speldata och/eller unika förmågor är ju kutym - och knappast något som gör det svårare att skapa spännande rollpersoner?

Nackdelen med att ha alla djur speltekniskt identiska är att det inte har någon betydelse vilket djur man spelar, utöver hur man själv (eller SL, när det gäller SLP) väljer att gestalta det. Får man inget som helst stöd av spelmekaniken finns risken finns att en viss Disney-känsla infinner sig - art-tillhörigheten känns påmålad.

Men, som sagt, funderingar pågår. :)
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 01:46


Jag har full förståelse för synpunkterna som framförs här, men kan också se det hela från andra sidan. Samma argument skulle ju kunna föras om klassiska fantasy-raser som alver, dvärgar, orcher, osv. Att de speltekniskt skiljer sig en aning från varandra via rena speldata och/eller unika förmågor är ju kutym - och knappast något som gör det svårare att skapa spännande rollpersoner?
Om du skrev ett fantasyrollspel, skulle du verkligen köra på traditionella orcher och alver?

I Svavelvinter finns visserligen tydliga Träskfolk, Vargfolk etc - men samtidigt finns det mycket spännvidd i hur vargiga eller träskiga dessa är, vilket lämnar mycket frihet vad gäller karaktärsgestaltande.
Nackdelen med att ha alla djur speltekniskt identiska är att det inte har någon betydelse vilket djur man spelar, utöver hur man själv (eller SL, när det gäller SLP) väljer att gestalta det. Får man inget som helst stöd av spelmekaniken finns risken finns att en viss Disney-känsla infinner sig - art-tillhörigheten känns påmålad.
Jag tycker karaktären, inte ev. djurart, skall ha betydelse. För mig kommer disneykänslan när man har färdiga djurarter att förhålla sig till.

Jag tror att det finns en risk att detta upplevs som ett tydligt steg _tillbaka_ i utveckling från M:UA. Jag tycker gott man kan fokusera på det djuriska och bestialiska, inte på artstereotyper. För om ni kör på hariga harar och glupska ulvar så kommer M0 att kännas betydligt mer disney än M:UA.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4518
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 02:27


Jag har full förståelse för synpunkterna som framförs här, men kan också se det hela från andra sidan. Samma argument skulle ju kunna föras om klassiska fantasy-raser som alver, dvärgar, orcher, osv. Att de speltekniskt skiljer sig en aning från varandra via rena speldata och/eller unika förmågor är ju kutym - och knappast något som gör det svårare att skapa spännande rollpersoner?
Om du skrev ett fantasyrollspel, skulle du verkligen köra på traditionella orcher och alver?
Jag skulle vilja att det fanns regeltekniska skillnader mellan en orch och en alv, ja. Om dessa skillnader skulle vara just "traditionella" vet jag inte - det är väl heller inget som vi har föreslagit här?
I Svavelvinter finns visserligen tydliga Träskfolk, Vargfolk etc - men samtidigt finns det mycket spännvidd i hur vargiga eller träskiga dessa är, vilket lämnar mycket frihet vad gäller karaktärsgestaltande.
Javisst, och så skulle det självfallet vara även i Mutantfallet. Ingen har talat om att alla RP av en viss art skulle ha samma personlighet - bara att vissa speldata och/eller förmågor eventuellt kunde vara knutna till arten, inget mer.
Nackdelen med att ha alla djur speltekniskt identiska är att det inte har någon betydelse vilket djur man spelar, utöver hur man själv (eller SL, när det gäller SLP) väljer att gestalta det. Får man inget som helst stöd av spelmekaniken finns risken finns att en viss Disney-känsla infinner sig - art-tillhörigheten känns påmålad.
Jag tycker karaktären, inte ev. djurart, skall ha betydelse. För mig kommer disneykänslan när man har färdiga djurarter att förhålla sig till.

Jag tror att det finns en risk att detta upplevs som ett tydligt steg _tillbaka_ i utveckling från M:UA. Jag tycker gott man kan fokusera på det djuriska och bestialiska, inte på artstereotyper. För om ni kör på hariga harar och glupska ulvar så kommer M0 att kännas betydligt mer disney än M:UA.
Hariga harar och glupska ulvar är det ingen som har pratat om. Återigen, modellen (som på intet sätt är spikad) är bara att låta arten påverka vissa speldata och eventuellt någon speciell förmåga, inget mer. Självfallet har man alla möjligheter att skapa en unik rollperson, gärna med en personlighet i kontrast till de fabelegenskaper som människan traditionellt har tillskrivit arten. Mutant: Genlab Alfa kommer att handla om djurens kamp för sin egen identitet och plats i världen efter undergången.
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 10:12

Jag skulle vilja att det fanns regeltekniska skillnader mellan en orch och en alv, ja.
Men Mutant är ju inte traditionell fantasy. Mutant är inte heller traditionell PA. Det är väl snarare som att utgå från ett sagorollspel med älvor och fabeldjur och i påföljande iteration definiera dessa Älvor, Alver, Satyrer, Nymfer och talande örnar. Det känns som en onödig begränsning.

Javisst, och så skulle det självfallet vara även i Mutantfallet. Ingen har talat om att alla RP av en viss art skulle ha samma personlighet - bara att vissa speldata och/eller förmågor eventuellt kunde vara knutna till arten, inget mer.
Men, vinner man verkligen på att ha dessa speldata/förmågor knutna till en viss art? Om den ulviga ulven består av Huggtänder, Flockdjur och Luktsinne kan man ju tillhandahålla dessa som djuriska förmågor, kanske presentera att antal vargar med just dessa förmågor som SLP/exempel men sedan lämna det upp till spelaren att sätta ihop den kombination han vill ha.
Nackdelen med att ha alla djur speltekniskt identiska är att det inte har någon betydelse vilket djur man spelar, utöver hur man själv (eller SL, när det gäller SLP) väljer att gestalta det. Får man inget som helst stöd av spelmekaniken finns risken finns att en viss Disney-känsla infinner sig - art-tillhörigheten känns påmålad.
Jag tror att det är när man har känslan av att spela en Djurart, snarare än en Djurmutant som råkar tillhöra en viss art, som det är risk för Disney-känsla. Jag upplevde det problemet med Gåsapågar, Albionska Grävlingar och Rubbitar i MUA. Jag tror inte att art-tillhörighet är nyckeln till det djuriska, det är istället instinkter, djuriska attribut (päls, huggtänder etc) och vildsinnet (som är en grymt cool ide)

Mutant: Genlab Alfa


Ett namn som ger rysningar. :)
djurens kamp för sin egen identitet och plats i världen efter undergången.
Precis - det är väl inte arttillhörgihet som sätter deras identitet? Om det istället är djuriska instinkter som står i fokus tror jag att det blir kargare och lämnar mer utrymme till karaktärsspel (jämför att brottas med sin rovdjursinstinkt med att brottas med att man är varg).
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Masterfrog
Posts: 29
Joined: Thu 28 Mar 2013, 17:31

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 10:36

Jag störde mig alltid på att en muterad varg och en muterad hare i M:UA kunde fungera exakt likadant som varandra regeltekniskt. Det funkar som inte för mig. Då kan man lika gärna skippa hela delen med att vara ett muterat djur, eftersom det då heller inte är några större skillnader mellan dem och muterade människor.

Jag skulle mycket välkomna ett system där det är vissa bestämda skillnader mellan olika MD-arter, men självklart att man själv får välja mellan lite olika skillnader unika för varje art MD. Och det är ju oxå bara en liten del av en karaktär tänker jag mig, då har man ju resten av karaktärens egenskaper på sig att göra den precis så unik man vill. Snarare blir ju karaktärerna MER unika just därför att det inte går att göra en ödle-mutant och en elefant-mutant som regeltekniskt ser likadana ut.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4518
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 10:44

Personligen ligger min syn på saken nära Masterfrogs, även om jag helt klart ser Peters poänger också. Och jag vill understryka att systemet på intet sätt är spikat av Ligan - det är mycket möjligt att vi landar i ett system där man "bygger" sitt eget muterade djur med ett antal valfri djuriska förmågor eller liknande. Eller en hybrid. Vi får se. Men fortsätt gärna tycka till i den här tråden, det kommer att vara till stor hjälp!
Mutant: Genlab Alfa
Ett namn som ger rysningar. :)
:)
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 10:47

Jag störde mig alltid på att en muterad varg och en muterad hare i M:UA kunde fungera exakt likadant som varandra regeltekniskt. Det funkar som inte för mig.
Jag vet hur du menar. När jag för länge sedan först började spela Mutant 1 så irriterade jag mig på att ha slagit upp en DM med helt fel grundegenskaper. Tror det var en iller med STO 16 eller dylikt. Men att ha ett öppet system är ju lika mycket en lösning på just det problemet som att ha färdiga djurfolkslag. Om du vill spela björn väljer du en eller två förmågor som är lämpliga för björnar (t.ex. stor och klor). Det viktiga är inte att det är fördefinierat, utan att man har valmöjligheten, tycker jag.

Tomas: Kudos till att ni lyssnar in oss mutantfans. Bra att skaffa så stort beslutsunderlag som möjligt.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Hevane
Posts: 19
Joined: Mon 08 Apr 2013, 20:29
Location: Umeå

Re: djurmutanter

Sat 13 Apr 2013, 16:05

Jag störde mig alltid på att en muterad varg och en muterad hare i M:UA kunde fungera exakt likadant som varandra regeltekniskt. Det funkar som inte för mig. Då kan man lika gärna skippa hela delen med att vara ett muterat djur, eftersom det då heller inte är några större skillnader mellan dem och muterade människor.

Jag skulle mycket välkomna ett system där det är vissa bestämda skillnader mellan olika MD-arter, men självklart att man själv får välja mellan lite olika skillnader unika för varje art MD. Och det är ju oxå bara en liten del av en karaktär tänker jag mig, då har man ju resten av karaktärens egenskaper på sig att göra den precis så unik man vill. Snarare blir ju karaktärerna MER unika just därför att det inte går att göra en ödle-mutant och en elefant-mutant som regeltekniskt ser likadana ut.
Man skulle kunna göra skillnad på hur dom beter sig i vildsinne.
Ett rovdjur kanske går till anfall medans en växtätare springer och gömmer sig.
Det måste inte se ut på det här sättet den naturliga storleken på djurarten skulle också kunna få betydelse, om dom är flockdjur, om ungar är involverade.
Man skulle kunna göra lite efterforskning på det djur som man tänkte spelas beteende i naturen.
Om man vill göra ytterligare skillnad på djur och djur så kan man ge dom kosmetiska drag t.ex. en svans eller klor som man inte riktigt kan göra så mycket med.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests