Page 1 of 1

Färdighet: Forcera

Posted: Tue 08 Oct 2019, 21:27
by Christofer
På sida 107 finns exempel på typiska ivånare i arken. Där finns det invånare som har färdigheten "Forcera". Vad betyder det? Vad är skillnaden mot "ta krafttag".

Jag har en bok från startboxen som är tryckt 2019.

Re: Färdighet: Forcera

Posted: Tue 08 Oct 2019, 22:35
by Fenhorn
Det ska vara Ta Krafttag. Det är Ta Krafttag i alla andra M0 böcker. Vet inte varför det blev Forcera i de böckerna.

Re: Färdighet: Forcera

Posted: Wed 09 Oct 2019, 05:02
by Dorantee
Forcera är väll robotarnas version av Ta Krafttag? Någon måste bara ha blandat ihop dem när de skrev texten, lätt hänt.