Page 1 of 1

Parera - motattack när utom räckhåll?

Posted: Wed 25 Apr 2018, 10:36
by Krönikören
Hej!
Dök upp en fråga angående bonuseffekten ”Motattack” vid parering. Säg att anfallaren har ett Spjut (avstånd Nära) och försvarsren har en Huggare (avstånd Armslängd).. Bör försvararen ändå få använda bonuseffekten Motattack vid ett lyckat slag för Parera?

(Om Ja, bör det åtminstone kosta försvararen dennes Manöver för förflyttning?)

Re: Parera - motattack när utom räckhåll?

Posted: Wed 25 Apr 2018, 23:38
by Tomas
Skulle säga nej - för att utföra en motattack behöver fienden finnas inom räckhåll för vapnet.

Re: Parera - motattack när utom räckhåll?

Posted: Thu 26 Apr 2018, 07:54
by Krönikören
Tack!