Page 1 of 1

Robotar och röta

Posted: Fri 24 Nov 2017, 13:56
by toha73
Ska fortsätta SL Hotet mot Arken från startboxen ikväll och en RP är Rötätare. Rötare kan spendera MP och röta för att utstöta röta på någon på armslängds avstånd som tar 1 trauma av valfri sort. Då jag inte har Maskinarium undrar jag: är robotar immuna mot röta? Kommer han inte kunna använda sin mutation mot robotar?

Re: Robotar och röta

Posted: Fri 24 Nov 2017, 14:50
by Fenhorn
Dom är immuna, eller så som det står skrivet i Maskinarium
RÖTA (Maskinarium: Roboten sid 101)
Robotar är totalt immuna mot den smitta som förpestar Yttervärlden och som bland Zonens mänskliga och djuriska mutanter kallas Rötan.

Re: Robotar och röta

Posted: Wed 31 Jan 2018, 20:02
by HankTheTank
Rötan som mutationen skjuter ut kan ju vara frätande gas, som skadar roboten. Eller varför inte radioaktiva vågor som stör ut robotens system.
Så i detta fall skulle jag säga att roboten INTE är immun, då det inte handlar om bakgrunds strålning, utan en koncentrerad attack av Röta. Som mutanten Buffrar på sig för att sedan skjuta ut.