Karina Gry Kose
Posts: 3
Joined: Wed 16 Aug 2017, 11:22

Skillnaden på Manipulera/Dominera/Mucka

Wed 16 Aug 2017, 11:29

Kan någon hjälpa mig bena ut skillnaderna mellan Manipulera, Dominera och Mucka? Detta gör mig ständigt förvirrad.

Dessutom undrar jag vad som händer om spelarna försöker använda förmågorna mot varandra. Jag har läst någonstans att man kan välja att ta Stress (eller var det Tvivel?) istället för att göra som den andre vill, men hittar inte den regeln. :-(
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 1088
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad (Sverige, Tellus)

Re: Skillnaden på Manipulera/Dominera/Mucka

Wed 16 Aug 2017, 12:57

Manipulera: Färdigheten ger utövaren möjligheten att övertala någon att göra något, alt som oftast emot en motprestation (som måste vara rimlig). Genomskåda används som skyddsslag.
Exempel: Fixaren Sixter går fram till Krossaren Lenny som vaktar ett lager som ägs av Skrotskallen Oktan. Sixter säger, "du, Lenny, kan inte du ta en runda runt hörnet en stund". Om vi antar att slaget lyckas (Sixter slår mer RAD än Lenny) så måste den som spelar Lenny nu komma på en lämplig motprestation, "krubb, tre konserver, korv, som förra gången". Sixter har nu ett val. Tycka att motprestation är ett okej pris för att Lenny ska försvinna från lagret eller hitta på ett annat sätt att komma in i lagret.

Mucka: En krossare ger med denna färdighet sitt offer ett val, antingen ge honom det han begär (kan vara vad som helst) eller ta för sig (m.a.o. han startar en strid). Färdigheten är ungefär som mobbing i skolan. Det finns inget motståndsslag mot Mucka (undantag: färdigheten Mucka. M.a.o. krossare själva har ett skyddsslag emot att bli "mobbade").
Exempel 1:  Krossaren Lenny går fram till Fixaren Sixter och höjer näven och säger "Din konservburk är min, nu, annars". Om vi antar att Lenny lyckas så har Sixter nu ett val. Antingen ge Lenny konservburken eller stå upp för sig och slåss. Om Sixter slåss så kan han ju förlora och Lenny kan ta konservburken i alla fall. Om Lenny hade begärt något näst intill omöjligt så hade det inte varit så mycket till val för Sixter. Det är upp till spelaren till Lenny att hitta en balans vad som man kan begära.

Exempel 2: Krossaren Lenny och Fixaren Sixter (nu vänner igen) är ute i Zonen och möter några okända mutanter som är på väg att utforska denna sektor. Lenny skriker (han är på kort avstånd) "Ge er av innan jag krossar era skallar, det är är våran sektor". Om Lenny lyckas så har de okända mutanterna nu ett val. Starta en strid med Lenny och Sixter eller ge sig av.

Dominera: Färdigheten ger möjligheten att via dominans kräva någonting utav någon annan (som måste vara rimligt för situationen och personerna som är inblandade). Som skyddsslag används Dominera (eller Genomskåda om de är mutanter).
Exempel: Krigaren Bohr 12 vill ha tillgång till extra krubb i Arken och utmanar Jägaren Mendelssohn 33 för att få en handfull extra ransoner. Vad Bohr ber om måste vara rimligt för situationen och de inblandade (annars är det Mucka som gäller). Om vi antar att SL tycker det är rimligt och att Bohr lyckas (Bohr får mer RAD än Mendelssohn) så måste Mendelssohn ge Bohr en handfull ransoner krubb.

Vad som gäller om en spelare blir manipulerad/dominerad/muckad vet jag inte. Jag har svaga minnen av att ha sett den texten någonstans. Just för närvarande så hittar jag bara referenser till det i Genlab Alfa. Det kan vara så och är nog så att det är en gammal text som numera är borttagen och att Genlab Alfa kom ut innan den ändringen genomfördes. Devs får väl bena ut det här (och även bena ut skillnaderna mellan färdigheterna om mina exempel är för dåliga).
“I’d say thistles, but nobody listens to me, anyway.” - Eeyore
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4407
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Skillnaden på Manipulera/Dominera/Mucka

Tue 22 Aug 2017, 19:52

Bra exempel av Fenhorn!

Manipulera har justerats lite i de olika utgåvorna/expansionerna. Den senaste versionen är den som finns i Elysium - den som blir Manipulerad kan vägra att erbjuda en deal, men måste då direkt gå till anfall. Detta gäller även RP som Manipuleras. Detta gör Manipulera lite svagare, men mer i linje med hur det är tänkt att färdigheten ska användas.

Mucka fungerar som Manipulera, men den som utsätts för färdigheten får dels inte slå ett motståndsslag (om hon inte själv är en krossare) och får heller inget i gengäld om hon ger med sig.

Dominera ligger emellan de två - likt Manipulera får målet slå ett motståndsslag, men likt Mucka får den som Domineras inget i utbyte.
Fria Ligan
GZIP: Off