samuel
Posts: 50
Joined: Wed 21 Jun 2017, 11:32

Minispel till färdigheter

Mon 17 Jul 2017, 11:36

När zonfarare hittar en gammal skylt försöker de såklart tyda den. De slår för förstår sig på och lyckas bara tyda några av bokstäverna.

Det jag tänker mig är att för varje (atom) får RP 1-3 bokstäver av ett ord. Resten skriver man upp på detta viset H _ _ s a _. Sedan får RP försöka tyda resten vid bordet i hänga gubbe stil. Misslyckande innebär trauma eller slösad tid.

Lite spåningar bara ge gärna feedback eller andra "minispel". :)
GZIP: Off