Sutaomiiru
Topic Author
Posts: 9
Joined: Sun 17 Jul 2016, 12:10

Uppgraderade vapen

Wed 18 Jan 2017, 18:34

Hej. Jag (SL) har en spelare som vid två separata tillfällen uppgraderat sin pilbåge så att den nu har vapenskada 5. Då detta skapar en del uppenbara problem, såsom att det bara krävs ett lyckat tärningsslag för att slå ut en krossare, eller att bågen gör mer skada än en skrotkanon (och dessutom är både tystare och lättare).

Jag har ett par idéer på hur man kan lösa det logikhålet, men det jag ville fråga om är om vi använt mecka på fel sätt. Ska det vara möjligt att uppgradera vapen på sådana löjliga nivåer? Måste spelarna förklara exakt vad uppgraderingen är för något för att statsen ska förändras?
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: Uppgraderade vapen

Wed 18 Jan 2017, 18:38

Du kan bara höja vapnets skada med ett steg, enligt reglerna för färdigheten Mecka. Se texten innan förslag på modifikationer.
________________________
Meka Extraordinaire
 
Sutaomiiru
Topic Author
Posts: 9
Joined: Sun 17 Jul 2016, 12:10

Re: Uppgraderade vapen

Fri 20 Jan 2017, 16:49

Ja, det verkar mer logiskt. Tack! Borde man ändå sätta en gräns för hur mycket skada en uppgraderad pilbåge kan göra?
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2458
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: Uppgraderade vapen

Fri 20 Jan 2017, 17:37

En båge är väl ett ganska vekt vapen även om en skrotskalle skulle få till en "bättre än norm" båge.

Exempel:
Skulle en skrotskalle bygga en pilbåge så behöver han lite grundskrot och om han slår två stycken  så får vi:
1:a  En pilbåge blir till.
2:a  Pilbågen blir hållbar (kan vara bra). 

Pilbåge: Vapenskada 1; Prylbonus +1; Räckvidd: Lång; Hållbart.

Så behöver han två  till för att få en "maxad" båge. Till exempel så här:
3:e  Vapenskadan ökar till 2 (kan bara väljas en gång).
4:e  Prylbonusen ökar till +2 (kan bara väljas en gång).

Pilbåge (max): Vapenskada 2; Prylbonus +2; Räckvidd: Lång; Hållbart.

That's it. Som båge är det ju ingen dålig båge men fortfarande kanske inte det bästa vapnet. Tyst dock.


Att bygga om redan befintliga saker står det inte direkt någonting om utan meckareglerna bygger på att man skapar från grunden. Men om man läser under Mecka-fordon så står det att man får bygga om sin bil men adderar inte sina  utan räknar  från grunden igen och hoppas när du har meckat färdigt att du har fått fler  än förra gången du meckade med bilen. Tar man detta och omvandlar till vapenbyggande så skulle det bli så att om du vill bygga om ditt vapen så lägger du inte till dina  som du slår med ombyggarslaget utan du räknar från noll igen.

Om en skrotskalle m.a.o. bygger ett skrotgevär och får två , då blir det:

Skrotgevär: Vapenskada 2; Prylbonus +1; Räckvidd: Lång; Hållbart.

Om en skrotskalle senare skulle försöka bygga om geväret så att det blir bättre så måste han slå tre eller flera . Slår han fyra  så kan geväret bli så här:

Skrotgevär (max): Vapenskada 3; Prylbonus +2; Räckvidd: Lång; Hållbart.

Ett skrotgevär kan ju dessutom få extra pipor (någonting man dessutom kan välja flera gånger).

Jag vet inte hur det är tänkt här. I min grupp så har jag kört så här. Rent tekniskt så den enda fördelen med att bygga om ett vapen istället för att bygga ett nytt är att du redan har allt material du behöver för att bygga med (du har ju ett vapen). Skulle man tillåta att man slår färdigheten igen och helt enkelt bara lägger till nya effekter på vapnet varje gång så blir ju vapenstats akademiskt, man kan lika gärna skriva en ny vapenlista med maxade stats med en gång då man men enkelhet når maxstats.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
User avatar
SCalvin
Posts: 189
Joined: Tue 03 Feb 2015, 19:06

Re: Uppgraderade vapen

Fri 10 Feb 2017, 01:42

Jag tror att felet är att ni fortsatt öka på skadan i flera nivåer, samt att trimmandet av bågen blivit ett fortgående projekt. Varje försök en skrotskalle gör är ett nytt arbete, där skallen börjar från en standardbåge och arbetar sig uppåt.

Den legendariska skrotpistolen har nämnts tidigare på forumet. Slår RP sex bonusar så måste de ju gå till något! Har ni ofta mer bonusar än vad ni kan bli av med, fundera på alternativa saker. Extra pryltärningar? Något som höjer räckvidden ett band?

Who is online

Users browsing this forum: Crone and 12 guests