Page 1 of 1

Projekt med olika många spelare

Posted: Thu 25 Feb 2016, 12:47
by Khan
Jag leder en grupp som har ett fluktuerande antal spelare. Vi är sammantaget fem, men har spelat på så få som två personer ibland. Det gör att antalet arbetspoäng (AP) som projekten kräver kan ändras drastiskt beroende på hur många som dyker upp just den gången. Hur blir det regelmässigt? Har jag tolkat det fel i att det krävs AP per spelare på plats i rummet när vi startar projektet, eller är baseras AP på totala andelen spelare i gruppen? Hur gör man i så fall om det kommer nya spelare efter ett tag i kampanjen?

Re: Projekt med olika många spelare

Posted: Thu 25 Feb 2016, 12:56
by Tomas
Hej!

Enklast är att basera antalet AP på ett ungefärligt snittantal spelare i gruppen, som uppskattas när projektet inleds.

Re: Projekt med olika många spelare

Posted: Thu 25 Feb 2016, 14:01
by Khan
Aha!

Då sätter jag nog snittet till 3,5 i fortsättningen eftersom vi oftast är tre eller fyra. Avrundat till lämpligt håll, förstås.

Tack för förklaringen.