Skadlig
Topic Author
Posts: 16
Joined: Sat 14 Jun 2014, 23:43

Kommendera vid arbetslag

Mon 16 Nov 2015, 21:18

En boss kan vid ett arbetslag välja att slå för kommendera istället för vad det nu skulle ha varit för slag. Men hur är det om arbetslaget är manipulera? Får bossen då använda kommendera som en bonus istället?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests