Page 1 of 1

Pragmatiskt prylletande eller Projektfusk?

Posted: Tue 30 Jun 2015, 23:50
by KimKhan
Hur är det om RP lyckas komma över ett föremål som skulle likställas med ett Folkets Projekt och ta det med sig till Arken? Får då Arken samma UN-bonus? Som till exempel om RP stjäl en Generator från en annan bosättning och installerar den korrekt i Arken, räknas det då som ett fullbordat "Folkets Projekt - Generator" i ALLA avseenden (med bonusen att de har gjort den andra bosättningen skitförbannad)?

Re: Pragmatiskt prylletande eller Projektfusk?

Posted: Wed 01 Jul 2015, 01:47
by Jurij 1138
Jag skulle ge dem bonusen för "projektet". Alla vägar bär till Rom, som de säger. Sen är det ju en stor bonus att de skapar ärkefiender :D

Re: Pragmatiskt prylletande eller Projektfusk?

Posted: Fri 03 Jul 2015, 17:43
by SCalvin
Att lämna in artefakten generator gentemot att bygga projektet generator är att den senare ger 2t6 teknologi i stället för 1t6. Det är som alla artefakter en övervägning mellan att RP själva nyttjar den (inspiration från Mästerblästraren?) eller installerar den gemensamt och låter den komma alla till godo.

Om de kan sno en generator, vill säga. Projektet generator är ett storskaligt, improviserat bygge medan artefakten i alla fall till namnet är portabel.