User avatar
KimKhan
Topic Author
Posts: 64
Joined: Mon 09 Feb 2015, 22:10

Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Sat 23 May 2015, 11:35

Har ni någon check-lista på vad ni slår för när en grupp av RP äntrar en ny outforskad zon? Jag har kikat på slå för hur farlig zonen är som avgör mängden artefakter och vilken slags fara som kan stötas på i sektorn, vad för slags ruiner som kan finnas, att Zonstrykaren ska slå Leda Vägen och få bonusar... Men det känns som att jag inte har helt bra koll på allt, i vilken ordning det görs, och vad som ska göras kontra vad som KAN göras (vem vill Speja? När ska han Speja?).

Har någon av er en favoritordning att göra saker i, en checklista, eller bara kan reglerna utantill?
När inga ungar längre finns är allting slut.
vad är det då för mening om man står ut?
Visst har det blivit kaos i tidens lopp,
men så länge det finns ungar så finns det hopp.
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Sat 23 May 2015, 15:11

Jag har ett kalkylark jag använder, och det ser ut som bifogat:
Screenshot 2015-05-23 15.06.13.png
Screenshot 2015-05-23 15.06.13.png (18.65 KiB) Viewed 1681 times
Sektor - Zonsektorn på kartan.
U - Utforskad
Miljö - Självförklarande
Ruin - Självförklarande
Röta - Rötnivå 0-2
Hot - Självförklarande (kryssruta för bekämpat)
Artefakter - Självförklarande (kryssruta för hittat)
P - Patroner
K - Krubb
V - Vatten
Special - Om jag som SL vill ha egna anteckningar om sektorn, exempelvis speciella zonsektorer
________________________
Meka Extraordinaire
 
User avatar
KimKhan
Topic Author
Posts: 64
Joined: Mon 09 Feb 2015, 22:10

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Sat 23 May 2015, 15:20

Riktigt smidigt! Där behöver man inte hålla koll på om RP har använt bonuseffekterna på Leda Vägen också (gräva om och omigen efter patroner på samma sektor kanske man kan snappa upp iallafall men ändå).

Men jag var lite mer kluven på när och mot vad i utforskandet spejandet kommer in och när och hur många artefakter som kan sökas kommer in. Går man bara efter Hotnivån och tärningarna som slås där bestämmer max-gränsen på hur många artefakter som RP kan söka efter i sektorn? Och om ett hot kommer fram, vi säger att Zonstrykaren misslyckas med Leda Vägen, kan RP upptäcka annalkande zonbestar med ett Speja-slag då? Eller är det Zonstrykaren allt hänger på i hans Leda Vägen-slag?
När inga ungar längre finns är allting slut.
vad är det då för mening om man står ut?
Visst har det blivit kaos i tidens lopp,
men så länge det finns ungar så finns det hopp.
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Sat 23 May 2015, 17:43

Jag har varit mer ingående och lagt ut artefakter i de flesta zonrutor jag skapat, mycket efter vad som "borde" finnas där, men även lite roliga easter eggs (på spelarnas bostäder/uppväxtplatser) eller små interna skämt.

Det jag ger på lyckade Leda Vägen är att de vet VAR det kan finnas artefakter, de får dem inte automatiskt. Och på deras första lyckade tärning ger jag OM det finns ett hot i Zonsektorn, inte vad det är eller var det befinner sig.

Om Zonstrykaren misslyckas helt med sitt Leda Vägen låter jag gruppen helt sonika trilla in mitt i problemet. Det Speja kan göra är att upptäcka hot i tid om man vet att hot finns där.
________________________
Meka Extraordinaire
 
User avatar
SCalvin
Posts: 189
Joined: Tue 03 Feb 2015, 19:06

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Fri 12 Jun 2015, 00:12

Zonstrykarens färdighet är mycket av en informationsfärdighet. Som jag läser den ger den förvarning av hot i sektorn i förväg. Lyckas det har zonstrykaren lyckats notera hotet. Bollen ligger his RP om hur de ska hantera det. De hittar spillning efter strömstarar, ser dammet från en hjord eller anar hur håret reser sig av statisk elektricitet. Huvudsaken är att de har en god förvarning av hotet. De behöver dock fortfarande ta sig in i sektorn, såvida de inte tagit sig upp i ett vattentorn eller annan utkiksplats.

Speja är att bara ha ögonen öppna. Det ska inte kunna jämställas med Leda vägen. Det och Känna zonen är bra komplement till det tidigare. Speja för att ha koll på förändringar och rörelser från hotet samt notera detaljer om det och Känna zonen för att djupare förstå hur det beter sig och kan hanteras. Förstå sig på kan ha en liknande funktion för de mer udda teknologiska hoten som magnetfält och mysko bunkrar.

Om det misslyckas då? RP kommer troligen att stövla in på hotet oförberedda. Vad som händer sedan beror på hotets natur. Initiativslag mot vilda kannibaler direkt när de båda blundrar in i varandra? Eller som vi, någon snubblar plötsligt av att mysko gräs tagit fast denne? Eller någon best som försöker sig på ett bakhåll, om RP inte lyckas med Speja. Tanken verkar vara att hotet blir något som RP direkt måste hantera, i stället för något de kan observera, diskutera fram en plan om och förbereda för.

Det jag brukar lägga bonustärningar på först är att känna rötan. Gruppen läste rötackumuleringsreglerna och har nu stor respekt för rötattacker och rötzoner. Vi har inte använt det för artefakter, oftast har gruppen hittat dem den hårda vägen genom att gå igenom hus efter hus eller plocka det från besegrade hot. Är Speja en bra färdighet för den sortens sakletning? Eller är det bara att slå fler slag för Leda vägen, på samma sätt som
 
User avatar
KimKhan
Topic Author
Posts: 64
Joined: Mon 09 Feb 2015, 22:10

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Fri 12 Jun 2015, 14:03

Bra summering av Färdigheterna!

Jag hade mest problem med att klura ut i vilken ordning allt sker, och eftersom alla i gruppen har inte spelat Mutant: Å0 tidigare så kände jag mig pressad på att förmedla allt till gruppen (som annars är erfarna spelare) om vad de får göra, vad de kan göra, och när det ska göras.
När inga ungar längre finns är allting slut.
vad är det då för mening om man står ut?
Visst har det blivit kaos i tidens lopp,
men så länge det finns ungar så finns det hopp.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Fri 12 Jun 2015, 15:51

Bra råd i denna tråd!

Som andra säger, tanken är den här turodningen vid utforskning av en ny sektor:

1. Zonstrykaren (om sådan finns) slår för LEDA VÄGEN. Vid ett lyckat slag får zonstrykaren en förvarning om hotet, innan hotet själv upptäcker/drabbar RP. Om slaget misslyckas snubblar RP rakt in i hotet. Notera att även ett lyckat slag som regel innebär att RP måste hantera hotet för att passera det - vill RP däremot backa tillbaka kan de göra det utan konflikt.

Om zonstrykaren lägger bonuseffekter på att hitta artefakter (och sådana finns i sektorn) så bör SL ge spelaren lite tips om var en artefakt kan finnas. Kanske syns artefakten på avstånd, kanske ser zonstrykaren en byggnad som ser ovanligt välbevarad ut, osv osv. Det betyder INTE att artefakten ligger och väntar på zonstrykaren. Den kan vara farlig att få tag på, till och med finnas i händerna på någon fiende.

2. När RP har upptäckt hotet kan de slå för KÄNNA ZONEN och/eller SPEJA för att få veta mer om hotet. Notera att SPEJA inte används för att upptäcka hot - i stället slår fienden för SMYGA (om det är fråga om en smygande fiende). KÄNNA ZONEN kan ge specifik info om hotet i fråga, medan SPEJA ger info om situationen - hur många fiender finns det, var finns de, finns det någon väg förbi dem, osv.
Fria Ligan
 
User avatar
SCalvin
Posts: 189
Joined: Tue 03 Feb 2015, 19:06

Re: Utforskning av ny, eller utforskad, sektor.

Sun 14 Jun 2015, 19:05

Om de inte får tillräckligt med bonusar för att kunna lokalisera artefakter, måste de lägga tid på att göra nya försök i så fall?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest