Page 1 of 1

Navigatörens talanger

Posted: Sat 28 Mar 2015, 13:41
by schnurra
Min spelgrupp har spelat en vattenark ett tag nu. Ett problem som har uppkommit och klagats på är att zonstrykarens talanger blir konstiga för Navigatören och att det borde finnas andra talanger för denna. Själv har jag inte hunnit göra några talanger till navigatören. Men hur har andra på forumet tänkt och gjort?

Re: Navigatörens talanger

Posted: Sat 28 Mar 2015, 15:12
by Tomas
Bra synpunkt! Finns det förslag på Navigatörs-talanger här på forumet?

Re: Navigatörens talanger

Posted: Sat 28 Mar 2015, 15:42
by Fenhorn
De som finns för Zonstrykaren funkar vä för en navigatör med. Visst, användbarheten är lite olika, men användbarheten är olika även för olika zonstrykare (olika spelstilar).

* Monsterjägare: Man spejar väl efter monster även till sjöss, kanske även mer (de kan ju vara rätt stora).

* Rötnos: För en zonstrykare är detta en chanstagning då man inte vet rötnivån i en zon innan. Så zonstrykare tenderar att använda denna antingen hela tiden för att vara på den säkra sidan (ingen större vits att bara använda den då och då) eller om gruppen är illa däran (gruppen kan inga marginaler kvar). Detta är lika sant för en navigatör som för en zonstrykare.

* Sakletare: Normalt så hittar man artefakter då man slår en ☢ men här hittar man lämningar. Sår här får man anpassa talangen utefter det. M.a.o. man får +2 då man irrar runt på havet och letar lämningar (i stället för artefakter).

Visst det är alltid kul med nytt material så kan FL hitta på några kul navigatörtalanger så go for it.

Re: Navigatörens talanger

Posted: Sat 28 Mar 2015, 18:13
by Bengt Petter
Borde det inte finns något för hur man kan "läsa av" vattnet? Alltså inför storm eller andra fenomen.

Och kanske också någon sorts vrak- eller skeppskännedom? Vrakkännare? Har man denna talang kan man förstå ungefär vilken sorts forntida vrak eller skepp man har hittat. Om det finns stort lastutrymme eller beväpning, hur man bedömer skrovets skick etc.

Ytterligare en talang kan vara kopplad till kännedom om land - landkännare kanske? Man har lättare att veta var det fastland (innan det syns vid horisonten) och även vad man kan förvänta sig att hitta (stor landmassa eller liten ö, bebyggd eller inte).

Re: Navigatörens talanger

Posted: Sat 28 Mar 2015, 18:24
by Krönikören
Jag flikar in att även havsinspirerade talanger för övriga sysslor hade vart kul! Exempelvis för Skrotskallen en båtfokuserad variant av Motorskalle? Något för bossen (piratkapten?) osv..
Kanske allmänna talanger också, "Sjöben", "Utkik", "Mastklättrare", "Repslagare"?

Re: Navigatörens talanger

Posted: Sun 29 Mar 2015, 11:28
by Tomas
Kul och bra förslag! Vi kanske kan få ihop ett PDF-tillägg! :)

Re: Navigatörens talanger

Posted: Mon 16 Apr 2018, 20:35
by Krönikören
Så här 3 år senare är mina spelare utkörda på det stora döda blå... :)

Var det någon som tog detta vidare och skrev ihop några talanger eller annat för havszonen?

(Gruppen har dessutom sin Ark i Nya Älvsborgs fästning i Göteborgszonen, dvs. mellan hav och ruinstad)

Re: Navigatörens talanger

Posted: Mon 25 Feb 2019, 23:25
by SCalvin
Vi har på sin höjd rört oss i floder och insjöar. Ett av problemen/möjligheterna på Uneå-kartan är att hela älven är nästan permanent frusen.