Page 1 of 1

Få MP och spendera MP i samma runda?

Posted: Tue 06 Jan 2015, 19:59
by Ifrit
Hupp!

Kan ha råkat skapa ett stridsmonster utan dess like! Vår zonstrykare utvecklade en ny mutation idag (hyperreflexer) och hittade dessutom artefakten revolver. Under en runda lyckades spelaren utföra 6 attacker genom att först spendera 3 av sina mp och sedan använda genererade mp av trauma. Trots mindre och mindre tärningspool för kyla (och -1 prylvärde för revolvern) så lyckades hen generera 5 vapenskador och 9 bonus, alltså totalt 19 skada. Är det en korrekt tolkning av reglerna?

Re: Få MP och spendera MP i samma runda?

Posted: Tue 06 Jan 2015, 20:35
by Fenhorn
Normalt är det en handling att använda en mutation och man får bara göra en handling (och en manöver) i varje runda.

Nu finns det ju en del mutationer som förändrar detta, det finns t.ex. en del mutations(effekter) som när du använder dem är en del utav en förflyttning (de skulle bli totalt meningslösa om det inte vore så).

Min gissning vad som gäller för hyperreflexer är att den effekt som din spelare använde är en del utav attacken (annars skulle det ju kosta en handling att aktivera för att sedan inte kunna användas i samma runda) och jag skulle nog köra med att spelaren måste deklarera hur många extra attacker han vill ha och sedan aktivera mutationen och attackera (så många gånger som han har tänkt).

Det kanske kommer en regelknåpare och gör klarhet i om jag har rätt eller inte. Tomas! Tomas!