Page 1 of 1

Anfall mot Arken

Posted: Thu 10 Jul 2014, 18:08
by simon
Från sidorna 133-135 i Bok 1.

Låt oss säga att.. Spelarna har två tärningar, SL har tre. Spelarna rullar en sexa och en etta. SL rullar en sexa och inga ettor. Kommer detta att ge resultatet 0 i tabellen på s.133, eller med tanke på spelarnas etta kommer det att ge resultatet -1?

Ignorera det faktum att jag inte fortsätter att pressa några slag, jag undrar bara om man ska tänka på ettorna som förluster i slaget, eller om man ska räkna med dom i ekvationen till tabellen. Det står inte i boken att man ska räkna dessa som minus, men jag ser inte varför man inte ALLTID skulle fortsätta pressa som en dåre annars. För jag menar, varför inte. Om det bara är sexorna som gäller, så spelar ju ettorna ingen roll. Rent regeltekniskt iaf, såsom jag tolkar det.

Eller?

Re: Anfall mot Arken

Posted: Thu 10 Jul 2014, 19:31
by Fenhorn
Om jag nu har fattat det hela rätt:

Vad gäller framgång så är det bara ☢ som gäller. Sedan när man ska kolla Arkens temporära Slagstyrka så sänks den med hur många ☣ som du fick. Slagstyrkan ökar med ett per dag (detta beror på vad som hände i slaget).

Edit: Eftersom både RP och SL fick en framgång var så betyder det att slaget slutade i dödläge (dags för spelarna att bli heroiska, kanske). Arken kommer få sin Slagstyrka temporärt minskad från 2 till 1. Detta kommer att återställas efter cirka en dag, såvida inte någonting blev förstört så att slagstyrkan minskar med ett permanent (Försvar sänks tack vare förstörda projekt).

Re: Anfall mot Arken

Posted: Thu 10 Jul 2014, 19:42
by simon
Nåmen dåså! Tack för det. :)

Re: Anfall mot Arken

Posted: Mon 19 Jan 2015, 21:40
by Messias
En fråga jag har angående detta är huruvida man ska läsa av resultatet i tabellen efter varje kast, eller först efter båda sidor har pressat slaget så mycket de vill?

Alltså, är det tänkt att man i ovanstående exempel ska läsa resultatet som Dödläge, Folkets antal minskar med 2T6 (och deras slagstyrka sänks med 1 eftersom de slog en ☣), och därefter pressa eventuella tärningar och läsa av tabellen igen, och sedan pressa och läsa av tabellen igen, etc?

Re: Anfall mot Arken

Posted: Mon 19 Jan 2015, 23:37
by Tomas
En fråga jag har angående detta är huruvida man ska läsa av resultatet i tabellen efter varje kast, eller först efter båda sidor har pressat slaget så mycket de vill?

Alltså, är det tänkt att man i ovanstående exempel ska läsa resultatet som Dödläge, Folkets antal minskar med 2T6 (och deras slagstyrka sänks med 1 eftersom de slog en ☣), och därefter pressa eventuella tärningar och läsa av tabellen igen, och sedan pressa och läsa av tabellen igen, etc?
Du läser av tabellen först när båda sidor har pressat färdigt. :)

Re: Anfall mot Arken

Posted: Sat 07 Feb 2015, 05:50
by SCalvin
Som jag läser det... Resultatet baseras på differensen av lyckade slag. Båda sidor här har en success (om de väljer att inte pressa, spelarna sin 2-5, SL sin icke-sexa). Differensen blir då noll och striden står och väger när RP kommer in i bilden. Arken kommer att få sin slagstyrka temporärt sänkt med 1. Att pressa är nog vad man vill göra, när en nivå differens gör så stor skillnad. Man riskerar ju bara att slå ytterligare ettor, men temporära sänkningar är bättre än att förlora projekt och folk i massor.

Hur har ni skött spelet efteråt, där RP har börjat agera under slaget? Har de fått köra med påhittiga strategier, gjort utfall eller hittat på andra hjältesaker?

Re: Anfall mot Arken

Posted: Sun 26 Jun 2016, 19:38
by Stone
Det måste vara något jag missförstår i reglerna här, så här tolkar jag det hela:

I och med att båda sidorna slår Grundtärningar och att man räknar ettorna redan på första slaget (även innan man pressar) så verkar slagstyrka inte ha någon större effekt i "anfall mot arken"? Det finns  ju inget som garanterar att man slår mer sexor än ettor? Att ha fem kan lika gärna sluta med att man hamnar på -5. Eller?

Re: Anfall mot Arken

Posted: Mon 27 Jun 2016, 10:07
by daflum
Det måste vara något jag missförstår i reglerna här, så här tolkar jag det hela:

I och med att båda sidorna slår Grundtärningar och att man räknar ettorna redan på första slaget (även innan man pressar) så verkar slagstyrka inte ha någon större effekt i "anfall mot arken"? Det finns  ju inget som garanterar att man slår mer sexor än ettor? Att ha fem kan lika gärna sluta med att man hamnar på -5. Eller?
Så tolkar jag det också och ja valt att ignorera då det hela blir jättedumt. Istället gjorde jag så att en etta innebär att du får ta bort tärningen medans sexor ligger kvar som lyckade och sen när det inte finns några tärningar kvar som inte är sexor då, avslutar jag striden och kollar differensen. Tyckte det fungerade ganska smidigt :)

Re: Anfall mot Arken

Posted: Mon 27 Jun 2016, 17:07
by Tomas
Det måste vara något jag missförstår i reglerna här, så här tolkar jag det hela:

I och med att båda sidorna slår Grundtärningar och att man räknar ettorna redan på första slaget (även innan man pressar) så verkar slagstyrka inte ha någon större effekt i "anfall mot arken"? Det finns  ju inget som garanterar att man slår mer sexor än ettor? Att ha fem kan lika gärna sluta med att man hamnar på -5. Eller?
Så tolkar jag det också och ja valt att ignorera då det hela blir jättedumt. Istället gjorde jag så att en etta innebär att du får ta bort tärningen medans sexor ligger kvar som lyckade och sen när det inte finns några tärningar kvar som inte är sexor då, avslutar jag striden och kollar differensen. Tyckte det fungerade ganska smidigt :)
Daflum verkar ha följt reglerna precis som de är tänkta, om jag läser rätt. Sexor elimineras inte av ettor. Sexor ligger kvar och räknas, oavsett ettor. Ettor innebär sänkt slagstyrka (i nästa strid, om inte slagstyrkan är återhämtad tills dess). Oftast är det vettigt att pressa slaget tills alla tärningar visar etta eller sexa, om man inte vill spara på slagstyrkan för att man väntar sig fler bataljer kort efter den aktuella. Då kan det vara värt att ta ett sämre resultat för att bevara slagstyrka.

Re: Anfall mot Arken

Posted: Thu 07 Jul 2016, 19:00
by Stone
OK, då förstår jag. Temporär skada på Anfallsstyrka för varje etta. 

Här valde vi att ändra reglerna. Vi körde med permanent sänkning av försvar med 1 för varje etta man slår. Det går ju alltid höja det värdet med nya projekt. Dessutom gjorde vi det möjligt för arken att få erfarenhet (+ på försvar) utav ett "Anfall mot arken".