Rutger
Topic Author
Posts: 49
Joined: Thu 04 Aug 2011, 12:23
Location: Uppsala

Re: Realism och återhämtning (långt inlägg)

Mon 21 Apr 2014, 18:51

Jag håller med: dels sparas tärningsslag för dramatiska situationer, dels bör de väl sparas till konflikter av något slag? En raggningssituation bör inte räknas som en konflikt utan som en samarbetssituation (såvida man inte förläst sig på the game) som rollspelas eller bara avgörs av spelarna.

Sedan håller jag med om att man kunde förtydligat reglerna om närhet och sömn något, gissningsvis missade konstruktören att tänka på alternativa tolkningar. Min egen tolkning baseras på andemeningen snarare än exakt bokstavslydelse.

Håller även med Tomas om "psykisk skada", en konstigt begrepp som väl egentligen bara kan användas i samband med förvärvade hjärnskador, tex vid huvudtrauma? Däremot kan man mycket väl tänka sig att en person som ständigt blir övertalad att gå mot sina principer, gör dåliga affärer, etc, drabbas av sämre självförtroende, blir mer nervös, etc? ;)

Man kan (jag är tveksam), om man vill ha ett mörkare spel ha specialregler för personer med psykopatiska drag, det finns ju uppenbarligen personer i vår värld som inte behöver vänskaplig närhet för att återställa KNS och kunna manipulera folk... De är dock snarast undantagen som bekräftar regeln.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Realism och återhämtning (långt inlägg)

Mon 21 Apr 2014, 20:30

Angående den sista punkten - absolut kan man tänka sig det, om man vill utforska människans/mutantens mörkare sidor. Det finns ju redan en talang som låter dig återhämta KNS genom att dra dig undan, man kan ju tänka sig talanger som ger återhämtning av KNS genom diverse antisociala beteenden. Om spelgruppen vill.
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests