Page 1 of 1

Tärningar

Posted: Wed 18 Dec 2019, 17:48
by BiobunkerVII
Finns inte tärningarna att köpa lösa? 
Ingår det tärningar (och hur många) i boxarna, eller bara i grundboxen?

Re: Tärningar

Posted: Wed 18 Dec 2019, 18:09
by Fenhorn
Såg att Maskinarium och Elysium boxarna har tärningar (5 utav varje) medan nytrycken utav de andra boxarna inte har det. Tärningar brukar finnas tillgängligt ett kort tag (väldigt kort tag) i samband med att en mutan-kickstarter skickas ut. T.ex. i Hindenburg kickstartern så kunde man lägga till tärningar om man ville. Det betyder att då den boken släpps så kommer också tärningar att släppas. De kommer dock med all sannolikhet att ta slut mycket fort så om man vill ha tärningar så får ta det via en kickstarter eller hänga på låset när nästa mutant kickstarter släpps. Har för mig att Hindenburg är nästa som går ut i handeln, någon gång till våren om jag inte minns fel.

Re: Tärningar

Posted: Wed 18 Dec 2019, 22:18
by BiobunkerVII
Betyder det att startboxen inte kommer med tärningar?

Re: Tärningar

Posted: Wed 18 Dec 2019, 22:24
by Fenhorn
Betyder det att startboxen inte kommer med tärningar?
Yup. De nytryckta boxarna (de utan tärningar) är prissänkta jämfört med vad de kostade förut då de hade tärningar.