Halo
Posts: 15
Joined: Tue 17 Feb 2015, 11:08

Tidspress, mekanik

Mon 14 May 2018, 15:43

Är det någon som har använt sig av någon mekanik för tidspress? Dom har Arken i en tunnelbanestation och jag har tänkt köra ett 'När pumparna tystnar' scenario, där dom får springa genom gamla tunnelbanetunnlar för att hitta kraftförsörjningen och se om dom kan få igång den igen. Eller om dom löser det på något annat sätt, eller om dom låter källaren och alla projekt dom har igång där (jag spekulerar att det kommer se ut så en bit in i kampanjen i alla fall) gå förlorade.

Som jag tänker just nu är att dom har X timmar på sig, och att varje steg tar Y timmar, och att träffar kan korta tiden, smarta lösningar kan förlänga tiden dom har på sig osv. osv. Jag inte direkt heller lust att uppfinna hjulet två gånger, därför frågan.
GZIP: Off