User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Mon 29 Aug 2016, 22:17

Detta är den officiella erratan för Mutant: År Nolls andra utgåva från 2015 (Regelboken och Kampanjboken). Här samlar vi ändringar, förtydliganden, justeringar av obalanser i reglerna och rättelser av rena fel.

OBS! Erratan för första utgåvan av Mutant År: Noll från 2014 (röda boxen) hittar ni här, och erratan för Mutant: Genlab Alfa finns här.

Detta inlägg är den officiella erratan. Skriv gärna in fel ni hittar i inlägg under, så lägger vi in dem löpande när vi har granskat dem.

Obs att det bara är spelpåverkande fel och obalanser som vi tar upp här, inte eventuella korrmissar. :)

Fyll på!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTSTÅNDSSLAG
Ibland räcker det inte att slå en [RADIAK] för att klara ett färdighetsslag. I vissa fall måste du också övervinna din fiende i ett så kallat motståndsslag. För att vinna ett motståndsslag
måste du klara ditt slag och slå fler [RADIAK] än din motståndare slår. Varje [RADIAK] som
din motståndare slår eliminerar en av dina [RADIAK]. Bara du (angriparen) kan pressa slaget.
Ibland slår du och din motståndare för olika färdigheter, ibland slår ni för samma.
Motståndsslag används när du MANIPULERAR eller SMYGER, och när någon använder dessa färdigheter mot dig. Läs mer nedan. SL kan också använda motståndsslag när hon
tycker att det är lämpligt, till exempel att slå TA KRAFTTAG mot TA KRAFTTAG för att avgöra
en armbrytning.
Konflikt: I konflikter räknas ett motståndsslag bara som en handling för dig, inte för din motståndare (försvararen).
Smyga: När du använder denna färdighet slår du nu ett motståndsslag mot motpartens FV i SPEJA. Om motparten är ett monster utan Skärpa slår bara du tärning.
Manipulera: När du använder denna färdighet slår du nu ett motståndsslag mot
motpartens FV i GENOMSKÅDA. Den som blir MANIPULERAD måste inte lyda – offret kan som alternativ välja att i stället direkt gå till anfall (SLÅSS eller SKJUTA) mot motparten.

LEDA VÄGEN
Denna färdighet ska baseras på KYL, inte SKP som det står på sidan 64 i Regelboken.

BUSSA PÅ
Rollpersoner med denna färdighet förlorar inte sina unika talanger om hunden dör – de kan föras över till nästa hund.

INSPIRERA
Krönikörens specialfärdighet INSPIRERA har under längre tids spel visat sig vara för effektiv. Regeleffekten ändras därför enligt följande: den första [RADIAK] ger +2 eller -2 på den handling krönikören vill INSPIRERA. Varje ytterligare [RADIAK] ökar modifikationen med +1 eller -1. Krönikören ger alltså inte längre färdigslagna [RADIAK] utan en bonus.

TALANGEN STRIDSVANA
Slå ditt initiativslag med två tärningar. Det högsta slaget räknas.

HYPERREFLEXER
Bonusen på initiativslaget sänks till +2 per MP. Du måste bestämma om du ska använda förmågan och hur många MP du vill lägga innan tärningarna rullas. Du kan liksom tidigare öka ditt initiativvärde senare under stridens lopp, även då ger varje MP +2.

INITIATIVSLAG
Initiativslaget i konflikter slås enbart med T6, utan att KYL adderas. Förslagsvis använder varje deltagare i konflikten en särskild tärning som får ligga kvar på bordet för att markera initiativvärdet. Vid lika slag avgör aktuellt värde i KYL. Denna ändring underlättar bokföringen av initiativslag och gör förmågor som Hyperreflexer mer effektiva.
Överraskning: Bonusen till initiativslaget för en överraskande attack sänks till +2.

FÖRVARSLÖSA FIENDER
Avståndsattacker mot mål på armslängds avstånd som är försvarslösa eller omedvetna får modifikation +1. Detta är en uppdatering i senare versioner av reglerna.


ELDBEREDSKAP
Med en manöver kan du inta eldberedskap i en viss riktning. Du kan inte inta eldberedskap om du har en fiende på armlängds avstånd.
Effekt: Eldberedskapen innebär att du siktar i den valda riktningen och är redo att avfyra vapnet. Under den kommande rundan - tills det är din tur igen, i nästa runda - kan du sedan när du vill avfyra vapnet mot ett mål i den valda riktningen.
Du skjuter exakt när du vill, och din attack går före alla andra handlingar - även om de redan deklarerats. Till exempel, om en fiende i den valda riktningen vill skjuta ett skott så kan du bryta in och skjuta först. Fienden får inte byta handling efter din attack. Själva beredskapselden räknas som en vanlig handling. Du måste alltså spara din handling till beredskapselden, annars är eldberedskapen förverkad och har ingen effekt.
Om du och en fiende har eldberedskap mot varandra, och någon vill skjuta mot den andre, så avgör ett motståndsslag för SKJUTA (utan prylbonus) vilket skott som går först. Detta slag räknas inte som en handling för någon.
Bruten eldberedskap: Du behåller din eldberedskap så länge du inte gör något annat än att skjuta i den valda riktningen. Så snart du utför någon annan handling eller manöver bryts eldberedskapen. Den bryts också omedelbart om något av följande inträffar:
  • Du blir angripen i närstrid.
  • Du tar skada av något.
RUSTNINGAR & HJÄLMAR
Du kan inte bära flera rustningar på kroppen, men du kan kombinera en rustning och en hjälm. Slå först för rustningen, sen för hjälmen.

BJÄSSEN ELLI
Denna SLP på sidan 130 i Kampanjboken påstås ha mutationen Grävare. Det ska vara Fyrarmad.
Fria Ligan
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 30 Oct 2016, 21:05

Efter en längre tids övervägande har vi beslutet att justera reglerna för krönikörens specialfärdighet INSPIRERA. Den nya regeln är införd i erratan ovan och kommer också att finnas med i ett appendix i Zonkompendium 6: Det eviga kriget.
Fria Ligan
 
Ekorren
Posts: 38
Joined: Sat 21 Jun 2014, 15:42

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 02 Jul 2017, 04:25

Skjuta på Avstånd (Regelboken, sidan 102) - Det saknas information om vad som gäller när man skjuter mot en försvarslös eller helt omedveten fiende. (Detta finns med i både Maskinarium och Startboxen.) På Armslängds Avstånd så ger det +1 i Modifikation att skjuta mot en försvarslös eller helt omedveten fiende.

Kanske även lägga till de uppdaterade Fasthållningsreglerna (som finns i Startboxen och Maskinarium) till denna Errata.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Wed 12 Jul 2017, 11:49

Fixat!
Fria Ligan
 
User avatar
Cyxos
Posts: 2
Joined: Thu 08 Jun 2017, 18:37

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 13 May 2018, 00:36

I Regelboken står det att Bussa på är en KYL baserad färdighet men i den beskrivande texten står det upprepade gånger Skärpa + Bussa på. Vad gäller? Hittar ingen referens i Erratan :)
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 2253
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Mariestad

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 13 May 2018, 00:51

I Regelboken står det att Bussa på är en KYL baserad färdighet men i den beskrivande texten står det upprepade gånger Skärpa + Bussa på. Vad gäller? Hittar ingen referens i Erratan :)
Tomas svarade i den Engelska delen (att det ska vara Skärpa).
http://forum.frialigan.se/viewtopic.php ... dog#p24898
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
User avatar
Cyxos
Posts: 2
Joined: Thu 08 Jun 2017, 18:37

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 13 May 2018, 12:29

Rötbra! Tack för svar :D Då slutar min spelare oroa sig.
 
Arghuleh
Posts: 1
Joined: Sun 14 Oct 2018, 12:09

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 14 Oct 2018, 12:42

Hej!
Sitter nu och skriver en sammanfattning av reglerna till mig själv (försöker göra kortfattade regler så jag kommer ihåg lättare).
Har just nu hittat två frågeställningar (kanske är lite väl noggrann, men just nu följer jag efter reglerna, alla nya tillägg, samt ERRATA:n stenhårt).

1. Motståndsslag och Manipulera / Dominera
* Enligt tillägget manipulera/dominera (Zonkompendium 4, s44) kan RP, till skillnad från SLP, vägra blir manipulerad/dominerad, och om denne väljer att vägra, tar denne emot lika antal poäng Tvivel som antal RADIAK SLP:n rullade.
* Enligt tillägget motståndsslag (som jag antar inte står angivet någonstans än här) kan offret för manipulation vägra och istället gå till anfall.
Gäller ovanstående stycke för motståndsslag också för SLP? Om det stycket inte gäller för SLP, kan då SLP aldrig vägra? Eller ersätter tillägget Motståndsslag tilllägget Manipulera / Dominera?

2. Eldberedskap
Det står att man får ge beredskapseld när: "tills det är din tur igen, i nästa runda". Betyder inte det rent praktiskt att man fortfarande är låst att bara ge beredskapseld under sin tur? Finns väl ingen fördel då? Är "tills det är din tur igen" en felsyftning, eller förstår jag mig inte på det här? T.ex. om en fiende skjuter en RP, även mot någon som inte har eldberedskap, kan de RP som har eldberedskap EJ skjuta eftersom det inte är någon av deras tur.

Mer frågor kommer.... :D
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Sun 14 Oct 2018, 19:23

Hej!

1. Den som blir Manipulerad eller Dominerad kan vägra att lyda och i stället gå till anfall, alltså eskalera konflikten till fysiskt våld. Tänk på att detta inte alltid är lägligt. Som SL bör du tänka efter noga innan du låter en SLP eskalera.

2. Hm, hänger inte riktigt med här. Har du beredskapseld kan du angripa exakt när du själv vill under den kommande rundan. Du är alltså inte låst till att agera på din egen tur.
Fria Ligan
 
sponnyx
Posts: 1
Joined: Fri 31 May 2019, 11:56

Re: ERRATA - Andra utgåvan (2015), Regelboken och Kampanjboken

Fri 31 May 2019, 12:02

På sidan 55 i Kampanjboken finns en beskrivning av industri-ruinen Vattencistern. Den finns dock inte med i Ruintabell, industri. Vare sig i Kampanjboken eller i SL-skärmen. Några tankar om hur vanligt det är att man hittar dem och var man kan lägga den i tabellen?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests