Page 4 of 9

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Tue 27 Oct 2015, 17:32
by Fenhorn
Jag trodde att en enklavs fall var idén i Maskinariuim. Visserligen en robotenklavs (för)fall men ändå. Om det är så, så är ju inte idén om att man får följa en enklavs fall så unik. Men jag kan ha fel angående Maskinarium, kan för mitt liv just nu inte komma ihåg var jag såg det :?

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Tue 27 Oct 2015, 20:50
by SCalvin
Som en reverterad Ark, typ. En utvecklingsnivå som sakta sjunker i samband med att projekt slutar fungera.

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Tue 27 Oct 2015, 21:44
by Tomas
Det finns likheter mellan Maskinarium och Exodus - men också stora skillnader. Mer info kommer framöver! :)

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Tue 27 Oct 2015, 21:51
by Krönikören
..kan för mitt liv just nu inte komma ihåg var jag såg det :?
Tror det nämns i förtitten i Fenix?

Oavsett så tycker jag att Enklavbunker-förfall fungerar för båda. Det kommer ändå att vara olika fokus:
• Maskinarium: Stor grej att robotarna får Insikt.
• Exodus: mer fokus på utforskning och det okända? Kanske man frivilligt vill lämna sin bunker och leva på ytan.. :) ordet betyder ju "uttåg"/"väg ut" så jag tvivlar på att det handlar om zongastar!

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Wed 04 Nov 2015, 13:30
by ekofest
Intressant spår där Peter, med hela "white mans burden" grejen! Enklavmänniskorna som kolonisatörer. Kanske nån spinn på att enklaverna har ett rastänkande vilket kan problematiseras i spel.
När jag läste Oryx & Crake tänkte jag på att den är som en inverterad Robinson Crusoe...
Exodus kan ha liknande grepp. Där en i de andra modulerna fått smygkika på de fornas värld utifrån kan vi nu få se inifrån hur de sista smulorna av de gamlas värld vittrar sönder. Kanske det finns motsättningar mellan bevarare av det forna stora och nytänkare?

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Fri 06 Nov 2015, 12:54
by Terraz
Hade varit roligt med människo platser på konstiga ställen. En undervattensbas, en geostationär rymdbas, en bas djupt under jorden, under där zongastar och konstiga muterade underjordiska jättemaskar är.

Det jag mest ser fram emot i Exodus vore att spela på en långsamt kollapsande rymdstation. Fast det skulle göra det svårt att undersöka zonen.

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Thu 12 Nov 2015, 22:27
by LXEagle
mm, jag tycker fortfarande att IMM eller människor kan vara mer.:)

Men det kanske hade varit coolt att bara göra en fet enklav och själva målet med kampanjen är att hitta vägen ut? Om man spelar från andra hållet att någon beger sig ner in i enklaven så är det samma sak fast omvänt.

Enklaven kan ritas upp som ett exempel, med samma modell som i Mutant0, som en karta och den måste man utforska och överleva i.

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Fri 13 Nov 2015, 11:06
by Peter
I det där sista ögonblicket i mörkret slogs Teodora av alla de funderingar som förbryllat henne under en livstid i enklaven, alla på en gång. Det var bara en kort sekund innan de mullrande metallplattorna gled isär, innan en söm av ljus mot dunkelt stål bredde ut sig till en bländande flodvåg, innan hundra möjligheter, hopp och farhågor blev till en enda obevekligt verklig Yttervärld. Men i det ögonblicket, i den sekunden, passerade en hel mytologi revy och tog sitt avsked. Det var gränspunkten mellan möjlighet och verklighet och Teodora's sista ögonblick av sinnesfrid.

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Mon 08 Feb 2016, 10:34
by DrDryg
Orsaker att lämna enklaven:

Nyfikenhet - Njaaa kanske men då saknas ju det trängande behovet. Rollpersonerna skulle kunna återvända till skyddet och stanna där närhelst de ville.
Gammal hederlig sadism/Mutantjakt - Kanske inte så roligt eller stimulerande, särskilt inte i längden.
Straff - Rollpersonerna blir dömda till att lämna enklaven. Ett öde värre än döden?
Enklaven förfaller - Känns som det rimligaste och mest långsiktiga. RPna måste helt enkelt ut för att hitta en lösning för enklavens befolkning. Fler skribenter har varit inne på detta spåret och det låter rimligast. Kanske inte enklaven förfaller omgående men när nöden så kräver klarar människor ibland av att tänka långsiktigt, i alla fall om de inte är politiker. Om man ska kunna spela både i zonen och i enklaven måste ju detta vara ett upplägg men då uppstår problemet med teknologinivån.

När människorna lämnar enklaven torde de kunna ha väldigt mycket resurser/högteknologi med sig om de är enklavens spjutspets. Det gör ju att balansen blir svår om man ska spela vidare i zonerna såsom de är nu.
Är rollpersonerna dömda och enklavens styrelse är totalitär så kan man ju se rollpersonerna som en straffexpedition. "Ni får med er några vapen och lite skydd, skapa en bra bas i zonen. Lyckas ni med det och överlever så har ni sonat ert brott och slipper bli avrättade men tro inte att ni är välkomna tillbaks till enklaven."
Kanske tvingar det rollpersonerna att därefter hitta andra allierade, mutanter kanske? Kanske måste de tillsammans sedan hitta en lösning för att överleva när enklaven skickar nybyggare/kolonisatörer till basen RPna själva grundade?

Zongastarna är ju icke muterade människor så vitt vi förstår och de verkar hålla sig undan från dagsljus. Dessutom har de på bilderna någon form av skyddsplast/kläder på sig. Våra stackars gastar/människor verkar alltså ha problem med solljus. Ska man hålla en stringent linje måste väl detta också gälla människor från enklaverna om inte någon kan komma på en mycket bra förklaring.

Re: Människor - Exodus / Förslag?

Posted: Mon 08 Feb 2016, 14:31
by Eldhierta
Jag gillar själv pre-texten i Fallout 1 & 2. En liten grupp skickas ut för att hitta en komponent som behövs för att rädda hela samhället. När de väl återvänder har a) gruppen blivit ett hot mot enklavens trygghet eftersom deras historier om äventyren på ytan kan uppmuntra andra till att lämna enklaven eller b) enklaven förintats/kidnappats av en uråldrig fiende och gruppens nya mål blir att försöka rädda sitt folk mot omöjliga odds.
Oavsett är enklavens gamla hem uttjänt och vad framtiden än bär i sitt sköte så finns den framtiden ute i Zonen.