Page 1 of 1

Year Zero kartor?

Posted: Sun 17 May 2015, 15:21
by KimKhan
Finns det möjlighet att göra kartorna från Year Zero tillgängliga?

Re: Year Zero kartor?

Posted: Sun 17 May 2015, 19:25
by Tomas
Hej! Vi kan säkert lägga ut PDF-versionerna, räcker det? :)

Re: Year Zero kartor?

Posted: Sun 17 May 2015, 21:19
by KimKhan
Ja! Absolut!

Re: Year Zero kartor?

Posted: Wed 20 May 2015, 10:29
by Tomas
Hej!

Kartorna på NY och London finns att ladda ner gratis från Modiphius webshop, kika här!

Re: Year Zero kartor?

Posted: Wed 20 May 2015, 14:34
by KimKhan
Image

Man tackar! Kan vara värt att sprida budskapet i Year Zero-forumet också!