Page 1 of 1

ERRATA - Första utgåvan (2014), Bok 1: Mutanten

Posted: Wed 19 Mar 2014, 23:56
by Tomas
Här samlar vi förtydliganden, justeringar av obalanser i reglerna och rättelser av rena fel i Bok 1: Mutanten, i den första utgåvan av Mutant: År Noll från 2014 (den röda boxen). En separat tråd för Bok 2: Zonen ligger i Biobunkern, här.

EDIT: Erratan för andra utgåvan av Mutant År: Noll från 2015 (Regelboken och Kampanjboken) hittar ni här, och erratan för Mutant: Genlab Alfa finns här.

Ni är välkomna att rapportera fel i denna tråd! Vi uppdaterar detta startinlägg löpande, så att det innehåller en aktuell och komplett errata. Håll er dock till uppenbara felaktigheter - om ni har frågor eller funderingar kring en regel är det bättre att starta en separat tråd om det, så för vi in det här om det mynnar ut i en korrigering.

Vi kommer enbart att ta upp fel som kan påverka spel - alltså inte rena korrfel där det är uppenbart vad som avses.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÄRDIGHETEN INSPIRERA
Krönikören kan Inspirera alla tolv basfärdigheter, även om han/hon saknar FV i dem, men inte sysslornas specialfärdigheter.

TALANGEN FLUGVIKTARE
Denna talang har visat sig alltför obalanserat kraftfull, eftersom fysiska skador inte sänker KYL. Talangen kan ändras därför, och kan härmed bara användas till att parera närstridsattacker – inte till anfall.

TALANGEN MÅNGSYSSLARE
När du har valt denna talang behåller du talanger som hör till din gamla syssla, men du kan inte skaffa fler talanger som är specifika för den gamla sysslan.

TALANGEN RÅDGIVARE
Det står på sidan 78 att denna talang ger ”modifikation [radiakmärke]”. Det är fel – det ska stå ”modifikation +1”.

NATURLIGT PANSAR
Naturligt pansar, alltså sådant som många zonmonster har, riskerar inte att skadas vid ”användning”. När du som SL slår för detta skydd (sid 104) har [explosionssymbol] ingen betydelse.

ZONKLOCKAN
Det står på sidan 138 att spelmarken för zonklockan är mörk på ena sidan och ljus på den andra sidan för att kunna skilja mellan natt och dag. Tyvärr är så inte fallet. Ni får hålla ordning på natt och dag utan detta hjälpmedel. :)

RÖTMASK OCH RÖTDRÄKT
Prylen ”rötmask” finns i utrustningslistan på sidan 161, men nämns ingen annanstans i boken. En rötmask tillverkas på samma sätt som en rötdräkt (sid 149), men ger normalt bara skyddsvärde 2 mot Röta. Rötdräkten ska ha belastning 1 (den tar upp en rad på rollformuläret) medan rötmasken har belastning ½. Det går att kombinera de två prylarna. Slå för deras effekter separat, så att ni ser vilken pryl som går sönder vid eventuella [explosionssymbol].

BELASTNING FÖR VAPEN
I utrustningslistan på 161-162 saknas angivelse för belastning för nästan alla vapen. Knogjärn, skrotkniv och derringer ska ha belastning ½ (lätta vapen), medan skrotyxa och eldkastare ska ha belastning 2 (tunga vapen). Alla andra vapen har belastning 1, utom skrotkanonen som inte kan bäras alls.

UPPDATERADE STRIDSREGLER
Utöver det ovanstående finns uppgraderade stridsregler, som bland annat ändrar initiativreglerna och lägger till kritiska skador, för nerladdning här. Med denna PDF samt erratan ovan är du uppgraderad till andra utgåvan.

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Thu 20 Mar 2014, 00:01
by Tomas
SId 78, talangen Rådgivare. Det ska stå "modifikation +1" - inte radiakmärke.

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Tue 22 Apr 2014, 22:47
by Guendolin
s 22. Fly 1 saknas utritat i bilden.

Hade en lista med lita andra saker men mest från kick-starter PDF:en. Många fel verkar ha rättats från den.

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Tue 29 Apr 2014, 11:24
by Pasiap
s. 138

Det står att zonklockan är mörk på ena sidan och ljus på den andra sidan för att kunna skilja mellan natt och dag. Men zonklockan som medföljer i spelet är likadan på båda sidorna.

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Tue 29 Apr 2014, 11:36
by Tomas
s. 138

Det står att zonklockan är mörk på ena sidan och ljus på den andra sidan för att kunna skilja mellan natt och dag. Men zonklockan som medföljer i spelet är likadan på båda sidorna.
Hehe, så sant. :)

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Sun 30 Aug 2015, 16:25
by Matte
Hej
Upptäckte i "nya" Regelboken att Sysslan Krönikör har 3 talanger, Artist, Helare, Våldshetsare (sid 41) i regelboken.
Går man sedan till kapitel 4 sid 76 "Krönikörens talanger" heter dom Artist, Anatomikunnig och våldshetsare. Är helare och anatomikunnig samma sa eller missar jag nåt?

Vet inte om det är någon Errata för regelboken så jag bara lägger det här...

Hare Bäst!
/Matte

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Mon 31 Aug 2015, 10:12
by Tomas
Hej
Upptäckte i "nya" Regelboken att Sysslan Krönikör har 3 talanger, Artist, Helare, Våldshetsare (sid 41) i regelboken.
Går man sedan till kapitel 4 sid 76 "Krönikörens talanger" heter dom Artist, Anatomikunnig och våldshetsare. Är helare och anatomikunnig samma sa eller missar jag nåt?

Vet inte om det är någon Errata för regelboken så jag bara lägger det här...

Hare Bäst!
/Matte
Hej! Rätt namn på talangen i fråga är Anatomikunnig.

Re: ERRATA - Bok 1: Mutanten

Posted: Mon 31 Aug 2015, 15:57
by SEB
Hm? Min anatomikunnig-talang är med i en bok? Spännande! Vilken?

Re: ERRATA - Första utgåvan (2014), Bok 1: Mutanten

Posted: Thu 30 May 2019, 23:26
by BurnSW
Skaffade den nya boxen (2019) Riktigt bra kvalidadd. 
Tror ni att det kommer ändras så det inte står helare istället för anatomikunnig i framtiden?
Helare förekommer både på (s41) Krönikörens talanger samt på bilden (s74) intill talangerna.