Moderator: Brior

 
Maekolv
Topic Author
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Kampanjdilemma

Fri 03 May 2019, 20:38

Hello folks!

Jag förbereder mina spelsessioner med samma tålamod och fart som en ranzinermunk. Sedan amin förra konfluxenkampanj dog ut någon gång i slutet på förra tusentalet har jag skissat på en ny omgång. Arbetet vitaliserades med första romanen, rollspelet och allt efterföljande material. Nu börjar jag känna mig redo att dra ihop gänget...  men ack! Tvivel har såtts i min själ och var vänder man sig bäst då? Jo, hit till expertpanelen.

Min tanke har hela tiden varit att använda fem av personerna från spelen och böckerna som rollspelets karaktärer: Didra, Brior, Perrima, Baldyr och Robur - med beredskap för att ersätta karaktärer beroende på hur berättelsen framskrider (Baldyr-spelaren skulle exempelvis kunna axla Arn senare i kampanjen). Utifrån upplägget med en Praanz-, Shagul- och eventuell Nin-spelare från Oraklets fyra ögon var jag initialt inne på att ha en separat spelgrupp för dessa. En tanke som passade väl in med "nya" rollspelet, även om antalet skuggmakter blev väldigt stort.

Men omfattningen med två separata spelgrupper, som kan (och otvivelaktigt) kommer att mötas har fått mig att tveka. Alla spelare i min närhet har idag småbarn, vilket gör att chanserna till spel är få och jag vill kunna spela långt vid de tillfällen vi kan samla hela bordet. Det kommer också bli komplicerat att hålla jämna steg med båda spelgrupperna och hålla isär vem som gör vad, när och var. Risken är också att berättelsen blir fragmenterad och ingen till slut vet vad som händer någonstans.

Jag började därför skissa på en lösning där fem spelare har två roller var och en skuggmakt. Detta kan verka mer praktiskt för våra spelmöten, men kan orsaka problem i mötet mellan två karaktärer som spelas av samma person. Det kan även bli förvirrande för spelarna - vem spelar vem och vilken karaktär vet vad? Ska Brior även spela Praanz (som jagar den förstnämnda) och ha Ialsop som skuggmakt? Invecklat är bara början!

Det tråkiga/enkla alternativet är givetvis att backa några steg, stryka allt som inte är relevant för de fem huvudkaraktärerna och låta hela berättelsen kretsa kring dem. Kampanjen blir då lättare att hantera, men tappar samtidigt mycket av sitt djup och det "politiska" spelet (som bara i viss mån kan ersättas av skuggspelet).

Vad är expertpanelens fem cent? Några kreativa förslag?
 
Byrax
Posts: 782
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Kampanjdilemma

Sat 04 May 2019, 09:16

Jag körde som så att spelarna fick skapa karaktärer hyfsat fritt och sedan fick de bakgrundsinfo/uppdrag som matchade böckernas motivation/agendor för Brior, Baldyr m fl. Uppdragen mm finns i fulltext upplagt i forumtråd viewtopic.php?f=20&t=1996&start=30

Blev väldigt lyckat.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanjdilemma

Sat 04 May 2019, 16:40

Jag hade tyvärr inte förmånen att ha tillgång till Svavelvinter-rollspelet när vi spelade Svavelvinter-äventyret (det var först tillgängligt under O4Ö), men jag har gått i samma tankar med en möjlig reboot och hur det skulle te sig. Jag skulle definitivt inte rekommendera flera RP till varje spelare. Det djup som du (och även jag) eftersträvar kommer garanterat att gå förlorat i samma konsekvenser som du beskriver (ingen kommer minnas vem som gör vad alt. orka sätta sig in i det under en såpass lång och avancerad kampanj).

Mitt råd ligger nära det Byrax nämnt. Låt spelarna skapa varsinn RP och låt dem välja agendor från böckernas huvudpersoner till dessa RP. Knyt även upp varsinn skuggmakt från böckerna på samma sätt till resp. RP. Övriga "huvudpersoner" från böckerna får helt enkelt delta som framträdande SLP:s under kampanjens gång alt. gå in som ett isolerat sidospår under kampanjen. Om spelarna redan känner till kampanjens innehåll sedan tidigare så hade jag nog gärna provat reglerna för roterande SL och låtit spelare föreslå scener som SL sätter samt koppla på huvudintrigen med en eller flera "countdown-clocks" utifrån hur de framträdande SLP:erna reagerar på RP:s agerande (t.ex. att en viss SLP börjar försöka sopa igen spåren efter sig när RP börjar ställa frågor om den). Jag hade även låtit spelarna välja att sätta scener för sina skuggmakter för att göra dem mer närvarande i historien (då med reglerna att en skuggmakt kan sätta en scen med de SLP som SL tillåter och de RP/Skuggmakter där resp spelare tillåter, med undantaget att alltid kunna sätta scener med den RP som skuggmakten är koppling till).
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Byrax
Posts: 782
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Kampanjdilemma

Sun 05 May 2019, 09:09

Precis. Tror multipla karaktärer och för boklika sådana inte kommer att rulla så bra. Som spelare skulle jag nog känna mig för “styrd” att återskapa boken som spel, dvs göra samma val som bokkaraktären. Spelare gillar frihet och att sätta egen prägel på scenariot.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kampanjdilemma

Sun 05 May 2019, 20:40

Jag tror också att spelarna bör styra handlingen och att de båda versionerna av berättelsen som finns utgivna utgör möjligheter och inspiration för spelledaren. Eftersom det är en lång kampanj, åtminstone om den spelas i detalj, bör gruppen vara öppen för att byta roller. Både av praktiska, dramatiska och rent subjektiva skäl. Vilka roller spelet inleds med blir därmed inte kritiskt, eller om det rör sig om befintliga roller i berättelsen eller om spelarskapade sådana. När spelarna växlar roller under kampanjens gång bör de nog finna sig i att axla sådana som redan återfinns i handlngen som spelledarfigurer. Om det blir hög omsättning på roller är det alltså inte otänkbart att både Praanz och Arn blir spelarroller mot slutet.

Vad gäller praktisk schemaläggning så föreslår jag den princip jag som spelledare följde under alla de år vi spelade kampanjen; Nämligen att lagt schema ligger oavsett vilka spelare som faktiskt dyker upp. De roller vars spelare inte närvarar får helt enkelt en underordnad roll i det aktuella spelmötet och har måhända försvunnit tillfälligt. Det är sedan upp till den återvändande spelaren att förklara vad rollen haft för sig under tiden. Även om detta förhållningssätt till mina minst sagt oberäknerliga spelare omöjliggjorde minsta planering, så tvingades jag bli kreativ och kunde aldrig i förväg veta hur handlingen skulle utveckla sig. Det blev faktiskt väldigt spännande för mig som spelledare!
 
Maekolv
Topic Author
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Re: Kampanjdilemma

Sat 11 May 2019, 22:21

Tack för grym input!

Mina spelare är antingen (vuxna) nybörjare eller väldigt erfarna rollspelare som tycker det är skönt att slippa för mycket regler och krångel. De kommer att låta mig sätta ribban och accepterar att jag är den av oss som vet bäst vad som passar berättelsen. Ingen av dem känner till konfluxenkampanjen sedan tidigare.

Färdiga roller kommer därför att tas emot med öppna armar. Av nybörjarna för att de får något att arbeta med direkt och av de mer rutinerade för att de vet att färdiga karaktärer kommer att kasta dem rakt in i handlingen på ett naturligt sätt. Det blir "game on" direkt, så att säga. Framförallt när ingen av dem känner kampanjvärlden, spelstilen eller berättelsen.

Både jag och flera av mina tilltänkta spelare är "skadade" av lajvsvängen, där färdigskrivna roller som passar berättelsen i lajvet alltid blir bättre än när spelarna hittar på egna dumheter som inte rimmar med resten av spelet.

Jag tar med mig att ni alla skarpt avråder från både flera roller per spelare och att ha två spelgrupper (eller en jättestor). Min utgångspunkt nu att skala ner till de fem "huvudkaraktärerna" och låta resten bli bifigurer. Hur jag gör med Praanz och Shagul (á la Oraklets fyra ögon) kan jag skjuta på framtiden, eftersom de egentligen inte har någon bärande funktion för de andras göranden och låtanden i Arhem.

Praanz och Shagul kan antingen bli externa spelare (som i Oraklets-modulen) eller någon variant av skuggmakt. Eller som Baldyr föreslår, att någon av spelarna axlar Praanz och Arn efter att deras tidigare karaktärer spelat ut sin roll i berättelsen.
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Kampanjdilemma

Sat 11 May 2019, 23:29

Praanz och Shagul kan antingen bli externa spelare (som i Oraklets-modulen) eller någon variant av skuggmakt. Eller som Baldyr föreslår, att någon av spelarna axlar Praanz och Arn efter att deras tidigare karaktärer spelat ut sin roll i berättelsen.
Finns såklart många olika sätt att hantera dem. En variant jag hade på gång var att Shagul och Praanz var två av skuggmakterna på Marjura, men att Shagul hade en annan front (hade två parallella ideer där han skulle vara "Den Store Viskaren" (falsk kopia av Rhabdorana-mördarnas mästare) för RP:n som var Alma (RhabdoRana-mördare) alt. att han var den något mer diffusa brodern till en magiker/lärd RP t.ex. Abenazer (som slutligen skulle visa sig att vara shagulklon) som letade efter sin försvunne "bror". Den förra skulle kunna ha besvärjelser och RR-mördare som resurser och den senare kunna döljas på olika sätt och dyka upp med skuggbefallningar i drömmar och ha diskreta resurser i skuggspelet. Kanske rent av båda dessa roller skulle kunna ha "den stora viskarrösten" som skuggmakt och RR-mördare, nekromanti etc i resurser?

Jag hade också gärna velat ha t.ex. Malek Mangus som skuggmakt för Sulidon Ruperlak eller kanske Brior (Den köpte Fogdens Gottard skulle kunna vara en resurs, liksom nekromanti och finansiella medel) , Blatifagus för Trodax (eller Mok-Mok), Gottard för Grisselhår, Praanz skulle i första delen vara en RP med Goba Di Grummi som Skuggmakt även om hon inte rent fysiskt finns på ön (Nin Hallaska kan t.ex. vara en resurs). Herr Ialsop skulle också kunna finnas som skuggmakt för Baldyr (förbannade smuggelsvärd som resurs) och befallningar skulle kunna komma utifrån olika order han gett innan avresan.

Nu blir man ju sugen på att spela själv igen :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
WanaxOdysseus
Posts: 98
Joined: Wed 15 Mar 2017, 00:09

Re: Kampanjdilemma

Fri 14 Jun 2019, 03:00

Spännande fråga.

Själv gick jag väl, min vana, trogen lite överstyr. Jag har nästan spelat färdigt min första hela konfluxkampanj. Halvvägs igenom Kristalltjuren.

När vi spelade Svavelvinter använde vi gamla DrakaroDemoner, för jag hade inte tillgång till Svavelvinterreglerna. När jag fick tag i dem ville jag genast byta, förstås. Jag gillar verkligen skuggspelsreglerna men jag tänkte - varför bara ha en skuggmakt/RP. Vi har ju sociala medier - kanske någon vill spela skuggmakt utan att sitta vid bordet, lite som Diplomacy. Och jag fick 12 pers som ville pröva och det var ju kanon! Lustigt nog ingen av RPs spelare, lol.

Men så hände lite saker: 2 spelare hoppade av krashbombang - de gillade varken världen eller DoD-reglerna. Och sen flyttade vi långt från där vi började, så den tredje av fyra kunde bara spela via Skype och 3 timmars tidsskillnad (Kanada är stort). Väl på ny ort fick jag rekrytera nya spelare och det tog ju tid, och den fjärde spelaren (min fru) kände sig obekväm med okända, så jag fick dela upp grupperna. 

Så den här kampanjen har blivit kringelikrokig, men efter 2 år här så har jag byggt upp en ny spelarbas. Vissa har gästspelat som Bodonius/Didra Damagi, etc.

Jag vill göra ett försök till med kampanjen och få till det rätt från början. Svavelvinter-reglerna. Men jag vill också behålla det som funkade bra med den kampanjen som nu pågår: Vi har visserligen "bara" 8 skuggspelare kvar, men de har bidragit enormt till att skapa intriger/drama/scener för spelarna vid bordet. Det största problemet har varit att det blivit så långa tider mellan skuggrundorna, det har gjort det svårt att bygga kontinuitet för skuggspelarna som ibland väntat månader mellan dragen. Dessutom bor inga av skuggspelarna här, så deras enda deltagande är via nätet, vilket skapar mer distans. De kan inte vara närvarande och se effekten av sina drag vid bordet och det är synd. 

Jag ska försöka åtgärda det nästa kampanj. Jag har tänkt att jag kunde ha 8-10 spelare, med olika funktioner: 3 som börjar med att bygga RP och sedan väljer skuggmakt (konfluxväktarna - lite typisk RP), där fokus är 75% rollpersonen och 25% skuggmakten (kommer nog rollspela mer än skuggspela), 3 som styr Didra/Robur/Baldyr med tillhörande skuggmakt - där är fokus är 50/50, några som nästan bara ägnar sig åt brädspelet men dyker upp då och då med någon representant för sin skuggmakt (tänk DL med Praanz), så 75% skuggspel/25% rollspel, och sist möjlighet till tillfälligt inhopp som gästspelare för karaktärer som Perrima, Bodonius eller Dahobny när de dyker upp (så bara rollspel, men utan förväntan på att vara med på hela kampanjen (om man inte är Bodonius, lol). Spelmöte varannan vecka, men jag gissar att max hälften av spelarna kommer att dyka upp vid varje tillfälle, med de 3 konfluxväktarna som ska rädda orakel etc, och Didra och gänget kanske kör varannat, och så inhop med enskilda skuggmakter enl. vad som är lämpligt för storyn så de kan se effekterna av sina drag, och en skuggrunda/månad ungefär. Då kan man få till ett möte med Ialsop, t.ex. vid spelbordet.

Håller fortfarande på att snickra på detta, men det är väl ett ukast iaf....
 
Maekolv
Topic Author
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Re: Kampanjdilemma

Wed 19 Jun 2019, 12:38

Men hjälp!  :D WanaxOdysseus, vilket stök med spelare och rotationer. Tack för att du delar med dig.
 
WanaxOdysseus
Posts: 98
Joined: Wed 15 Mar 2017, 00:09

Re: Kampanjdilemma

Wed 07 Aug 2019, 02:26

Men hjälp!  :D WanaxOdysseus, vilket stök med spelare och rotationer. Tack för att du delar med dig.
Det har varit ett jämrans bök, lol Men det är roligt att arbetet kan bära frukt på oilka sätt, förstås! 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest