Moderator: Brior

 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Konfluxen lyckligt i hamn!

Mon 05 Feb 2018, 21:43

Ja den kartan är faktiskt mycket mer fantasieggande, gillar innanhaven som bildats.
Av romanen Vanderland framgår det att när Kmorda smälter ner i innanhavet vid Fontra Cilor, så vänder Kafassafloden sitt flöde inåt land, Fokalerslätten översvämmas med avflöde längs Gusharfloden, saltet sköljs bort och slätten blir åter fruktbar.
Det hade jag glömt när vi snabbspelade åren efter konfluxen på sista spelmötet. Ascoolt! Tror dock att jag är ganska nöjd med att behålla Fokalerslätten som en mystisk öken. Sällskapet kände sig inte helt färdiga med platsens mystik efter Kristalltjuren. Har lite planer på att låta sand ha blåst bort från en mystisk pyramid i samband med att meteoriten slog ner i Woddamporten. De fåtal som överlevt att ens se pyramiden på avstånd pratar om att den kan vara den mytomspunne Spindelkonungens sista viloplats... Sen har jag även preppat Caverns of Thracia som en av de klavykiska kejsarnas lustgård, nu halvt sjunken i reptilmänsinfesterade delar av Kackelaträsket.

Jag beskrev istället hur fattiga moskorier snabbt koloniserade Vigland, som visade sig vara utmärkt bördigt när glaciären smälte undan. Men de mest patriotiska och gnälliga moskorierna stannar såklart kvar och lider, även om ny jord nu finnes i överflöd. Under ett teleportationsmissöde i O4Ö kom de att traska genom moskorien och det finns ganska mycket att fortsätta med om de skulle resa genom trakten igen. 
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Konfluxen lyckligt i hamn!

Mon 05 Feb 2018, 21:58

Tror dock att jag är ganska nöjd med att behålla Fokalerslätten som en mystisk öken. Sällskapet kände sig inte helt färdiga med platsens mystik efter Kristalltjuren. Har lite planer på att låta sand ha blåst bort från en mystisk pyramid i samband med att meteoriten slog ner i Woddamporten.
Om du inte redan lyssnar till podden ”Vi spelar rollspel” så befinner sig äventyrarna som bäst på Fokalerslätten där de lyckats reta upp det mesta.
http://www.vispelarrollspel.se/category/konfluxsviten/
 
WanaxOdysseus
Posts: 98
Joined: Wed 15 Mar 2017, 00:09

Re: Konfluxen lyckligt i hamn!

Thu 15 Feb 2018, 19:02

Tror dock att jag är ganska nöjd med att behålla Fokalerslätten som en mystisk öken. Sällskapet kände sig inte helt färdiga med platsens mystik efter Kristalltjuren. Har lite planer på att låta sand ha blåst bort från en mystisk pyramid i samband med att meteoriten slog ner i Woddamporten.
Om du inte redan lyssnar till podden ”Vi spelar rollspel” så befinner sig äventyrarna som bäst på Fokalerslätten där de lyckats reta upp det mesta.
http://www.vispelarrollspel.se/category/konfluxsviten/
Gör Trakorien storartat igen, tjifen!

:)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest