Moderator: Brior

 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Stegos förljusning *SPOILER*

Thu 20 Jul 2017, 23:28

Snart dags att spela detta i min grupp och jag har valt att göra det till avslutningen på Kristalltjuren där RP klättrar uppför trädets rötter och hamnar på Stegos en RP som just fått Höga språket som förmåga kommer ta Arns plats och lyfta mörkret med Gudsord, men jag klurar fortfarande över situationen då detta ska ske. I romanen så är Arns incitament att rädda Blatifagus från Nabakos som spets på ett mobilt jättearmborst då han fastnar i folkhavet och av vrede inte vara löser massorna utan förmörkelsen. Detta förutsätter folkuppbådet där stoftkrälarna reser sig mot Arns trupper.

Enklast är om någon som RP:n med Höga språket bryr sig om hamnar i folkhavet och han uttalar gudird för att stoppa mobben? Kanske Arn? Kanske andra rollpeesoner?

Tips? Tankar? Idéer?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Fri 21 Jul 2017, 20:11

Jag tror att det är svårt att i förväg bestämma att spelarroller ska göra något specifikt. Istället borde du antagligen behålla alla alternativ öppna. Visst är det kul om det råkar bli just spelarrollen som lyfter mörkret, men samtidigt har händelsen redan förutbestämts av Shamash. Beroende på hur handlingen utvecklar dig kan det också bli Arn, som i romanen. Det blir med andra ord spännande - även för dig som berättare.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Fri 21 Jul 2017, 23:19

Funderat vidare kring scenariot. Tänker mig att RP kommer ut på Stegos via Irminsulträdet, möter kristallriddarna som för dem till Arn, Arn vill veta hyr de kommit dit och när han hör om grå hallarna så ser han chansen att ta sig ut den vägen. Medan Arn och kristsllriddarna planerar flykten möter RP luvbärerskan i lysariet och får lite bakgrund mm från stoftkrälarnas läger. Genom spioner hos Arn får stoftkrälarna reda på Arns flyktplaner vilket inte går riktigt hand i hand med deras avsedda underkastelse. De stormar Rödrovan och griper Arn och RP som anklagas för kätteri och häxkonst. De döms till döden och vid avrättningen ges de chans att bevisa sin gudomlighet. Gör inte RP det så gör Arn det. Kan funka!
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Sat 22 Jul 2017, 01:11

Själv kopplar jag Melealina till Irminsulträdet. Om hon också dyker upp i trädet på Stegos kan hon erbjuda passag via Blomstereken i Tocme eller andra träd. (Kronolaben torde också vara ett slags människapat världsträd konstruerad enligt gudomlig ritning.)

Jag tror alltså att Irminsule erbjuder andra och bättre potentiella vägar från Stegos än passage genom rotsystemet till Grå Hallarna, som ju innebär att man hamnar ännu längre bort.

Melealina är också "kvinnan i trädet", som Arn ju blir förälskad i. När såväl Store Stenfar och Kvinnan är på plats hos kungen kan förbannelsen lyftas.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Sat 22 Jul 2017, 08:00

Jo, Melealina har ju en koppling till trädet (Blomstereken) från O4Ö, vilket precis som du säger borde vara Tocmes (och därmed Saphynas) Irminsulträd. I O4Ö sker ju förflyttningen från Blomstereken i Tocme med teleportation, vilket jag i Slaktare Små tolkar som uppdaterat till att man förflyttar sig mellan träden via Grå Hallarna.

Minns jag inte fel så finns det ett stycke i Slaktare Små där Miranda och Koklai färdas i de Grå Hallarna och där Koklai menar att Irminsulträdet på Stegos "ligger närmast" vilket jag tolkar som att det finns flera träd som nås genom Grå Hallarna. Att varje ö har sitt eget träd passar bra in i min tanke att Arn alltså ser Grå Hallarna som en flyktväg från det förmörkade Stegos. Han (och Kristallriddarna) planerar alltså att via Irminsulträdet ta sig till Grå Hallarna och upp via ett annat Irminsulträd på någon av de andra öarna.

I min kampanj har jag ingen Silvia Miranda samtidigt som Melealinas roll återgått till någon slags övermänskligt orakel, men inte "Kvinnan". Silvia Mirandas roll har jag istället (iaf till viss del) lagt på en RP som jag planerar att ge en liknande bakgrund (han var från början kvinnan Silvia Miranda som Uroboren bytte kön på och som sedan dess irrat runt i världen). Arns romans med Melealina kommer inte ges något större utrymme i vår kampanj och jag tror inte Jarmona kommer dyka upp alls som det ser ut nu eftersom hon aldrig etablerades tidigare.

Får jag dock möjligheten att göra om hela kampanjen så skulle jag fokusera på mer karaktärsspelet och romanernas handling. Vår kampanj drog igång våren 2008 och "på den tiden" fanns ingen övergripande metaplot tillgänglig att bygga kampanjen kring (jag byggde istället kring originalkampanjen + konverteringar av andra gamla äventyr från Äventyrsspel). Med hela romansviten färdigställd så skulle en nystart kunna göras helt annorlunda och lite mindre spretig.

Dock så är siktet just nu inställt på att avsluta den befintliga kampanjen. Hade varit kul om den gick i hamn lagom till 10-års jubileumet :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Sat 22 Jul 2017, 16:31

Jag tror att du har rätt angående trädets/trädens (beroende på om alla är ett och samma världsträd eller inte) förhållande till Grå Hallarna. Påminns om att Melealina i våg kampanj är "försvunnen" och okontaktbar. (Sedan kommer det att visa dig att hon är det Gröna Ögat enligt profetian.) Anledningen är just att vägarna till/från hallarna står under bevakning. Eftersom vi spelar del 2 och 3 parallellt kommer Koklai och/eller Uroboren besegra Ebharings manifestation i hallarna och därmed öppna vägarna mellan Irminsules olika manifeststioner.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Sun 23 Jul 2017, 13:35

Jag tänker nog inte skapa någon mer konfrontation mellan RP och Ebharing i Grå Hallarna. En RP (+ Manghalde) hade en konfrontation där i slutet av O4Ö (rollspelade inledningstexten av Kristalltjuren utan Melealina). Däremot tänker jag mig att låta RP bli jagade av Ebharing i hallarna så de tror att det skall bli en konfrontation. Jag ger dem Stenfar som ett frö, så han kommer inte heller försvara dem.

Eftersom Manghalde är far till den RP som överlevde Ebharing och Grå Hallarna tidigare (slukades av Ghumgakk) så försöker jag skapa ett hämndbegär mot demonen vilket jag hoppas kan leda till att RP även tar Melealinas roll i Damgambit.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Mon 24 Jul 2017, 20:44

Det har inte slagit mig tidigare att Kronolaaben kan ses som ett teleportationsträd, om man gör en fusion av böckerna och O4Ö. Skoj! Tack för den :)
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Wed 26 Jul 2017, 15:30

Jag tänker nog inte skapa någon mer konfrontation mellan RP och Ebharing i Grå Hallarna.
Efter att ha läst avsnittet om Mirandas färd genom hallarna i Slaktare små kom jag på att det torde vara säkert att använda Höga Språket i hallarna utan vidare konsekvenser. (Räknas inte som skapelsestörande i sammanhanget.) Alltså är spelarkaraktären som behärskar gudaorden inte själv försvarslös mot Ebharing. Däremot tänkte jag låta demonen sluka dennes vägvisare och skuggmakt Koklai i upptakten av konfrontationen. När demonen är besegrad kan tuppen hacka sig ut och resan mot Irminsule fortsätta.

Spelaren är vid det här laget väldigt frustrerad över att inte kunna/få använda sin förmåga. I de Grå Hallarna är det däremot fritt fram att skapa vilka runor man behagar!
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Stegos förljusning *SPOILER*

Wed 26 Jul 2017, 16:25

Kan absolut vara en lösning. Preliminärt kör vi på söndag, så vi får se hur det slutar :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests