Moderator: Brior

 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Inashtar

Tue 18 Jul 2017, 23:47

Hej på er. Jag läser om Inanna-Ishtar, Inashtars förebild från sumerisk/babylonisk religion. Denna gud omtalas allmänt som en feminin varelse men är i själva verket något slags androgyn historia. Materialet är rikt för den som vill ge alkemi en lite större roll i spelet men jag undrar lite hur mycket man rimligen kan ta med sig till Trakorien.

Sumererna trodde att allt i skapelsen bestod av fusioner av motsatser. Ljus/mörker, man/kvinna, kreation/destruktion, etc. Man trodde att studier av det som särskiljer skänker kunskap om kosmos och att alla typer av gränser har magisk laddning. Ett heligt föremål vid dörrposten ansågs t.ex. öka sannolikheten för att godartade influenser skulle flöda ur gränsen mellan "ute" och "inne". Vidare trodde man att den som kunde invertera ett begrepp fick makt att ändra i kosmos och utöva kontroll. Detta blir snabbt mycket komplicerat eftersom du enligt detta resonemang helst ska göra något falskt för att, med magi, kunna skapa något sant. Kombinera detta med att människokroppen har öppningar mellan ute/inne och att mannen/kvinnan ansågs ha olika sorters skapande kraft som bara fungerar i fusion och vips, mycket udda sexualmagi. En manlig magiker kunde göra sig själv lite mer gudomlig genom att skaffa sig lite av den kvinnliga skaparkraften och t.ex. dricka blandningen, men det måste ske med bedrägeri om resultatet skulle bli beständigt! Sumererna verkar ha varit ena riktiga mansgrisar för det tycks endast ha varit möjligt för en man att stjäla från en kvinna för att utöva magi. Men sådant måste ju inte bestå transformationen till en spelvärld.

Begrepp som exoterisk och esoterisk alkemi handlar om studier resp. manipulation. För att dölja vad som verkligen pågick var många ord dubbeltydiga så att endast initierade kunde förstå vad en text verkligen handlade om. Den esoteriska magin handlade i hög utsträckning om bedrägeri, mord, förfalskning, etc, så det var viktigt att skydda sig. Den honungssöta tungan ansågs, kanske inte oväntat, vara det effektivaste redskapet för att utöva magisk kontroll över andra.

Verkar detta passa den paratorniska kulturen? :) Är det rimligt att tänka sig Inashtar som en fusion av skapande/destruktion, manligt/kvinnligt, etc? Och som ser med gillande på bedrägeri om det sker enligt alkemiska regler? Det blir i så fall en rätt mycket mer otäck gud än den som beskrivs i officiellt material.
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Inashtar

Thu 20 Jul 2017, 09:14

Detta låter ju som ett intressant sätt att se på sakerna om inte annat. Möjligen har jag sett trinsmyrerna som ett i grunden hyvens folk som verkligen ogillar paratorniernas lögner och svek och då kanske det kan vara olyckligt om deras huvudgudinna står för paratorniska värden? Man kan ju ha en sådan sekt om inte annat, kanske en som många trinsmyrer ogillar och som har oheliga kontakter med ockupanterna? Notera att Inashtar inte är riktigt rumsren på Paratorna eftersom hon är de trinsmyriska rebellernas symbol. (Se sista stycket sid 26, romanen Svavelvinter)

Spontant måste jag sedan fråga var du plockat upp denna information om sumerernas syn, särskilt om vad de tyckte och trodde. Det jag själv läst från/om sumererna är ofta fragmentariskt, motsägelsefullt mellan olika källor och svårtytt. Den synen du framlägger låter för mig som väldigt klar och entydig och därmed kanske en modern tolkning. Har du källa till detta? Jag låter mig gärna övertygas.
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Inashtar

Mon 24 Jul 2017, 16:23

Ja, nej, då blir det svårt. Men paratornierna kanske kan få syssla med en medveten förvanskning av lydrikets religion, för att skapa något som bättre passar dem själva.

Jag håller med om att det är en väl tvärsäker tolkning. Caveat emptor, särskilt som författaren egentligen försöker spåra det moderna bankväsendets rötter, på ett minst sagt vanskligt sätt. Det är referenserna som gör resonemanget intressant och svårt att värja sig ifrån. I mitt tycke har han lyckats passa in något nytt i det jag redan trodde mig veta och jag är dessutom svag för äventyrliga tolkningar ;-)
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Inashtar

Mon 24 Jul 2017, 20:17

Här följer ett litet äventyrsuppslag i resonemangets anda, om man säger så:
 • Aktör A och B är politiskt allierade och har någon form av förhållande baserat på förtroende.
 • A är känd för sin analytiska förmåga, B för sin trogna tjänst. Säg, lagvrängare eller tribun resp. befäl eller administratör.
 • B önskar sig större befogenheter, kassa, et.c., men får inte gehör i den politiska församlingen.
 • A bedrar B genom att sabotera dennes uppdrag på ett sätt som allvarligt drabbar staden/regionen/landet. B drabbas av förnedring och skandal.
 • A argumenterar nu, i den politiska församlingen, för att en persons värde egentligen inte visar sig förrän i händelse av ett misslyckande. När allt går vägen tänker vi inte mycket på vikten av någons agerande, men nu har framgång och undergång reverserats och den kortsynte kanske drar slutsatsen att B inte är sitt uppdrag värdig. Men B har skött uppdraget med förtjänst under lång tid och alltså har situationen uppenbarat att B's värde är mycket stort, i proportion till den arma olycka som drabbat landet. Därför bör församlingen besluta att förnya förtroendet för B och dessutom avsevärt öka B's befogenheter och kassa så att olyckan både kan rättas och förhindras att återuppstå.
 • Oavsett om A's argument vinner gehör så står B nu i tacksamhetsskuld till A, som ju försvarat B i den svåra situationen. Om B faktiskt får utökade befogenheter, så mycket bättre.
Ingredienser:
 • Invertering: Framgång vänds i motgång för att åter vändas i en ännu större framgång.
 • Skapande ur intet/destruktion: Ur det falska och kortlivade uppstår något sant och varaktigt; att B's förtjänst är stor och värd att investera i.
 • Förädling: Det lägsta (bedrägeri) omvandlas till det högsta (förtroende).
 • Kanalisering: Den magiska energi som alstras när gränser överskrids och begrepp byts i sina motsatser kan användas av A för något dunkelt syfte.
Arbete åt äventyrare:
 • Utför ett uppdrag åt A. Detta bör vara maskerat till något annat men har som konsekvens att B misslyckas. Stort.
 • Äventyrarna jagas av B. Detta får gärna utmynna i att äventyrarna byter sida och börjar arbeta för B som nu söker bevis mot A.
 • Konfrontationen med A förekoms av att A argumenterar framgångsrikt för B's sak i den politiska församlingen. B är plötsligt en vinnare och väljer nu att spela enligt devisen "tala är silver, tiga är guld". Detta kan gärna försätta äventyrarna i trångmål om de förbrutit sig mot A för att stödja B.
 • B söker hämnd på A men är tvungen att spela tacksam. Samtidigt har äventyrarna ev. en belöning att inkassera hos A. Om A nu nått kulmen av magisk kraft som extraherats ur förloppet kan det hela få en lagom maffig avslutning med ritualer och världsfrämmande varelser.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests