Moderator: Brior

 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Den femte konfluxen - spelledarprepp

Wed 22 Feb 2017, 21:49

Nu är min grupp igång med den sista delen i den gamla kampanjen. De har precis anlänt Clusta Noba och börjat triangulera konfluxpunkten!

För att bibehålla stämingen från tidigare moduler har jag försökt få bättre koll på äventyret, så att de skall kunna bege sig vart som helst och prata med vem som helst utan att jag vimsar bort mig. Jag tycker strukturen från Oraklets Fyra Ögon är väldigt bra, så jag försöker kopiera sandbox-fisktanks-konceptet även till den här delen. Rälsen kommer att ligga kvar i stort sett, men jag kommer att ha lika bra koll om de hoppar av den hoppas jag. Det blir också lättare att låta Shagulspelaren hitta på saker.

I första delen kommer de sannolikt att tala med Rirba, och besöka både Etorgos grav och Jorddragarens klyfta - bägge byggnationer som bör ha uppförts kort efter Krau-Ki förflyttning. Crurernas tid behöver alltså kartläggas närmare. Arkitektur, symbolik, magiskt kunnande, lokalhistoria mm behöver fixas till om Rirba skall bli spännande att prata med, och grottorna bli tillräckligt gåtfulla. Demens råkade i Svavelvinter säga att Krau-Ki låg mitt under glaciären (mellan Biletand och Baletind), så det får bli så i min kampanj. Efter lite grunnande på kartan så har jag även hittat på ett par ytterligare Cruriska städer som de kommer att kunna hitta lämningar av.

Här är min tagning på Cruris historia (råa anteckningar):

1500 f.O. (andra konfluxen? - järnåldern börjar i ereb. Yndar får inte järn på länge. Krau-Kierna får magisk kunskap av b.la. Nominatorn och andra fulingar i andra världar, hör om den mäktige guden Magna Tauros (Kristalltjuren).


700 f.O Laabne och Saphyna koloniseras av jorer. Isbarbarer på trinsmyra. Skecker på paratorna. Huelier och barbarfolk på Palamux.


599 f.O. (1200 år sedan) Tredje konfluxen. Isektssvärmar. Staden och riket Krau-Ki flyttas under en månad norrut. Gudarna har tänkt att de skall tas till nordpolen. Har då städerna Krau-Ki (på vit klippa överblickande deras offerlundar och den väldiga asastersjön), Kholam-Hegi i öst och Kholam-Apti i sydösts inland som helig stad.
-Krau-Kierna har levat i tropisk ö, vulkanisk. Dyrkar tjurar. Bronsålder, men finner metaller i andra världar som de smider. Har slavfolk i form av Slabash (kvurer), som fungerar som grovarbetare och tjänare.
-Man experimenterar vilt och hittar kristallgrottan.
-Etorgo mfl förstår hur det gått till via demonprins nära eldens elementarvärld. ”Kshtiki”
-Etorgo mfl stjäl kartan efter experimenterande från jorddragaren, Marjura stannar innan det var planerat.


530 f.O. Etorgo begravs i gravkullarna nära den andra heliga staden Kholam-Apti, där de största begravts före honom.


449 f.O (1100 år sedan). Jordeblodet börjar bubbla upp i källan på Fhari Nhata och flera andra ställen.
-Bygger den nya tempelstaden Fhari-Nhata, när man lyckats hålla dettaf löde öppet.
-Bygger även staden Phuk-Anor i syd mot kusten för att segla och plundra söderut.
-Man börjar dyrka Ebharing efter astrala resor. Börjar planera hur han skall frambringas.
-Inadrel är en känd alkemist och trollkvinna som försvinner under sitt studium av jordblodskällan.


431 f.O.
-Rirba föds (230 år vid sömnen, Etorgo var hennes anfader)”det sägs att det första jag såg var månförmörkelsen under våren 168 år efter krau-ki förvisning och svärmarna” - kan tas fram till på timmen.


400 f.O. Shivran fördrivs, skapar Esach-Ra. koloniserar Chracz, Lumaria i större skala. Mindre gudar från isbarbarer mfl dyrkas snart också i templet. (Rirba minns fånen Shivran).


300 f.O
-Trinsmyra koloniseras. Furstar längs nordkusten och i Milacke.


250 f.O.
-Ottar föds (50 år gammal vid sömnen)
-Demens har klantat sig (frammanat demon som dräpt ett kompani soldater) och blir förvandlad till en dolk att vara konungafamiljens rådgivare.


240 f.O
-Svärdet Ebharing tillverkas av b.la. Rirba och sju andra häxmästare. Statyer av demonen finns i nekromantikernas gravkullar vid Kholan-Apti.


220 f.O. Nära att få in Ebharing i världen via svärdet, gudarna slutar ge crurerna barn. Cruri är här på höjden av sitt kunnande. De har städerna Fhari-Nata, Krau-Ki och Kholom-Heg (i öst). I syd har de Phuk-Anor, kuststaden mot kontinenten.
-Ottar avtalar med farkommen prinsessan Othelia giftemål – från kalklanden?


212 f.O.
-Ottar fått två barn genom Rirbas kunnande. Vet hur hon kan lura förbannelsen om hon har annan blodslinje.


210 f.O.Vid Ottars bröllopp i Fhari-Nata kommer Khmeard till Krau-Ki, fördriver alla.
-Glaciären väller snabbt nedåt och krossar Phuk-Anor. Kholam-Hegi fryses in mer stillsamt, liksom Kholam-Apti.


200 f.O (800 år sen) Cruri nedstiger i den djupa sömnen.
-I Fhari-Nhata dödar Ottar sin hustru och sina två barn då hans rike dör.
-Rirba ger sig själv, Ottar och de fem generalerna Cerafox (magisk yxa), Galtryn (magiskt stridsgissel), Peregald (magiskt spjut), Trus (sturmendrang, nu trakorisk sabel) och Hurubam (nabakos, nu trakoriskt svärd) en blodtransfusion med jordblod, varpå de blir blodsbröder. Mäktigare än andra efter sömnen, med bevarat tänkande.
-Rirba har lagt landakennings lagoband, redo att kontrollera den femte konfluxen. Binder sin syster Inadrel i jordblodskällan för att befästa besvärjelsen.
-På kolonierna: Renblodiga crurer dör, men de som är av blandat blod med barbarer överlever. De nedtecknar crurernas öde på ithilgroms tunga i Chracz (som Shagul senare lyckas tyda).
-Halvcrurer med blandad härkomst på Marjura har tillhört en falang som vill göra bot för gudarna. De hyllar bestraffaren och vill bli ett med isen. De som överlever blir isdruiderna. Tar sitt fäste där en helig källa springer ur Khmeard. Några av dem är skickliga byggare sen sin tid som astralresande, bygger domonas krypta.
-Jättar vandrar ner från isvidderna när ön inte längre är försvarad.


100 f.O Dvärgarna vandrar över isen från fästen i Orghin. Bygger Bethra Zur. Jättarna huserar runt Baletind.
-Dvärgarna bygger Domona-fällan åt isdruiderna som vaktar de allra heligaste relikerna. Barden Ezer varit en av de främsta isdruiderna och hans mumifierade huvud begravs där.


607 e.O. Cruri vaknar! Rirba har haft vissa ögon ute på ön. De tre kvinnorna t.ex.


609 e.O. Kholam-Hegi och Kholam-Apti ute ur isen.
-Ottar befäster Kholam-Hegi under kommando öst.
-Kholam-Apti lämnas, endast vilsna odöda rör sig där.
-Av Phuk-Anor återstår endast grus. En garnison är stationerad i gruset.
-Ottar bygger nya hus i Fhari-Nata, en del av de äldre portarna i bergssidorna öppnas och ett palats karvas ut.
-Shaguls barbarer assisterar i byggandet av trebucheter i belägringen av Clusta Noba.
-Ezers huvud sjunger inuti isen och hindrar odöda och vandöda att beträda den. Annars skulle de kunna vandra över isarna.
-Shaguls barbarer patrullerar isarna på jakt efter ensamma jättar. Deras magiker kan paralysera dem. Baletind övergivet, de fåtal jättar som finns kvar rör på sig. Biletand bevakas, men isarna är osäkra för barbarerna pga jättarna. Råbald niding och stor-thule döda, Basimor armgrove lever.
-Dvärgar rör sig en del på isarna, men har läger i syd. Gör ibland räder mot eldandet också.
-Vid kratern finns nu bara kaklunen. I shaguls grav Mahulon Nihivelli, Shopashinka och Shukallituda.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests