Page 1 of 1

En crurisk nekromantikers gravkrypta

Posted: Thu 16 Feb 2017, 22:29
by Gaddeborg
Filar på Etorgos grav till D5K. Vad borde den innehålla? Vilka övriga cruriska kulturyttringar borde man se mer än tjurhuvuden mm? 

Re: En crurisk nekromantikers gravkrypta

Posted: Mon 20 Feb 2017, 22:51
by Baldyr
Han kan likt Shagul ha tagit med sig animerat sällskap i graven? Exempelvis i form av förkrympta huvuden med igensydda munnar. Vad har dessa att säga under landakennings lagoband? Kanske uttalar de ordlösa trollformler likt den mera sentida (?) Ezer?

Re: En crurisk nekromantikers gravkrypta

Posted: Tue 21 Feb 2017, 00:24
by Gaddeborg
Ja, en mängd otäcka mumifierade kroppar av hans fiender kunde man gott ha. Motiveringen till att lägga sina fiender i sin egen krypta kunde vara något i stil med att man skall hålla sina fiender nära sig. Någon elak nidvers vid varje mumie kanske. Tänker mig hela kroppar, eftersom man då kan låta dem bära spår av avrättningssättet stenkistan, som crurerna  gillar så mycket. 

Re: En crurisk nekromantikers gravkrypta

Posted: Thu 20 Apr 2017, 22:05
by Klas
Hur vore det med lite bildkonst föreställande Uroboren och hans trio, tagna från romanerna? Perrimas virriga snyftningar om att den sista isdruiden skall vara den första torde få nya dimensioner om Rirba verkligen var mycket lik henne i sin ungdom. Använder du Uroboren och spelarna har träffat honom?