Moderator: Brior

 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Kristalltjuren, igen - hjälp!

Sun 04 Dec 2016, 15:38

Jag går igenom min krönika från min egenhändigt komponerade inledning till Kristalltjuren - och inser att jag begått ett stort misstag!

En av karaktärerna uttalade nämligen ett ord på det Höga Språket i Shaguls närvaro i palatset Kraglinda under ett spelmöte för tre månader sedan. Jag hade för mig att ordet var "ÖPPNA" och har byggt intrigen på Fokaleslätten (Woddamsporten, Poa Hualbas karta, o s v) på att det var just detta oförsiktiga användande av gudaordet som öppnade Woddamsporten på glänt, vilket fick Bugalatman att välla ut och eldklotet att uppenbara sig på natthimlen.

Nu inser jag givetvis att ordet var "STÄNG", alltså ordet med den diametralt motsatta innebörden... Eftersom jag skippat intrigen med herr Merinor i Na Yoh och Kandurras pyramid vid saltgruvorna, så lade jag till en egen intrig som bygger på att spirdillerna (onda andar) i öknen numera trängs i gränstrakterna mot Moskorien. Det har framkommit att ökendemonerna anklagar karaktären för den dom som kommer (eldklotet), vilket i sin tur lett till komplikationer med Ghunastammen.

Spelarna har inte listat ut sammanhangen ännu och nu måste jag rädda det som räddas kan!

Följande har redan stadfästs i handlingen inför spelarna:
- Enligt Ghumgakks uppgifter har en tillfällig öppning till de Grå Hallarna har öppnats i gamla Woddam, men kommer förr eller senare att stängas igen genom gudarnas försorg.
- Öknens onda spirdiller har intagit Ghunas stamrevir och shamanerna vill försöka blidka dem utan att känna till varför demonerna anlänt i sådan mängd.
- Spelarkaraktären har själv haft kontakt med spirdillerna och blivit personligen anklagad för att ha nedkallat en "dom" över dem alla.
- En ny vandringsstjärna har tänts i skyn (och kommer att växa i styrka under äventyrets gång).

Hur löser jag nu detta?

Varför har Woddam tillfälligt blivit en farbar väg ut i multiversum? Har detta ett samband med eldklotet som redan är på väg? Är eldklotet verkligen anledningen till att spirdillerna lämnat den varmare delen av öknen? Vad har spelarkaraktären gjort för att förarga spirdillerna och vad är det för dom hon nedkallat över dem?
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Kristalltjuren, igen - hjälp!

Sun 04 Dec 2016, 17:53

Ok, nu har den akuta paniken lagt sig och jag har identifierat två huvudspår att välja emellan. Synpunkter välkomnas dock fortfarande!

1. Om Öppna och Stäng är varandras motsatser så kanske även begreppen är speglingar av varandra, d v s att deras runor är varandras spegelbilder. Alltså behöver det höga ordet antingen speglas (studsa som ett eko mot Kargomväggen?) för att bli dess motsats, eller så passerar det genom ett slags prisma (värmefokus i öknen?) och vänds upp-och-ned på sin väg från Folda till Yoh. Allt som behöver tilläggas är alltså en ad hoc-förklaring till hur "STÄNG" speglades till "ÖPPNA".

2. Woddamsporten öppnades på glänt för åratal sedan genom att Bugalatman trängde sig igenom springan mellan porthalvorna. (Tidpunkten kan ju sammanfalla med att Kmorda började smälta, eller att Jordblodet åter började flöda i Cruri.) Det gudomliga "STÄNG" i spelet orsakade istället att eldklotet lossnade från fixsfären - just i syfte att förinta Bugalatman och försegla portöppningen. Öknens andar blev genast varse om det kommande eldbadet; medan elementarandarna välkomnar eldklotet minns spirdillerna den förra gången detta skedde - och flyr likt råttor som lämnar ett sjunkande skepp. Spelarkaraktären är därmed ännu mera direkt ansvarig för den annalkande katastrofen.

Vilken nöd-lösning synes bäst?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Kristalltjuren, igen - hjälp!

Sun 04 Dec 2016, 23:18

Hade nog kört på nr 2. Men min första tanke var nr 1, så den är nog helt görbar den med. 
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Kristalltjuren, igen - hjälp!

Mon 05 Dec 2016, 18:56

Tvåan är roligare och känns inte så krystad. Om spelarna bara låtit bli att pilla gudarna i gumpen så hade porten fortfarande varit öppen, andarna fredliga, etc. Mina spelare är överintelligenta återfallsklantar och serieförbrytare i allmänfarlig ödeläggelse. Finns det någon annan sort?

Det där eldklotet kan väl förresten redan ha hunnit slå ner och ordna lite müsig ödeläggelse när RPna till slut når porten? Vad jag kan se har du fritt val mellan "ursäkta, vi har så himla bråttom" och "ursäkta, det var inte meningen att störa", plus varianter.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests