Moderator: Brior

 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Tidslinje för Uroboren?

Sun 20 Nov 2016, 21:30

Finns det en ungefärlig tidslinje över Uroboren? Jag har förlagt inspärrningen i Kraglinda till -100 och Shaguliternas utvandring från Trinsmyra till -70. Introduktionen av Opiander tror jag nämns i Världsboken liksom störtandet av de Grå Eminenserna. Grundläggandet av HOXOH tror jag inte får någon tidpunkt i vare sig romanerna eller officiellt spelmaterial, liksom Marjuras avknoppning från Yndar. Grabben verkar hur som helst ha varit runt och kletat till det en hel del. Det här är den typ av hård data som mina spelare prenumererar på för att kunna genomskåda ofullständiga resonemang och på så vis utesluta tänkbara orsaker till problemen som på något trivialt och orättvist vis blivit deras. Det gäller alltså att ha bra och riktiga svar till hands, speciellt som nästan alla SLP far med osanning ibland, omedvetet eller ej :-\
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tidslinje för Uroboren?

Sun 20 Nov 2016, 21:38

Krau-Ki seglar iväg i samband med Tredje konfluxen. HOXOH grundas i samband med Festivalen i HOXOH som sätter punkt för Klavykiska kriget. Opiandern införs i samband trakoriernas invasion av Ilibaurien.

Fritt ur minnet, alltså.
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 16:11

Om jag läser Vanderland rätt kommer Marjura till packisen i norr ca 1200 år före nu och ligger sedan i krig med sanithsiderna i åtskilliga generationer. Typ 400 år innan det blir dags att gå i dvala?

Opiandern är lite lurig. Förgiftningen sker ca 200 år före nu, men Ilibaurien är ju äldre än så. Det framgår (någonstans, minns inte) att en RP med historiakunskaper kan veta att landets ursprungliga ledare "råkar" ha samma namn som personen som senare introducerade opiandern. Att de faktiskt är en och samma person verkar däremot inte vara allmänt känt. Right?
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 16:26

Låter riktigt.
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 16:57

Här är en ungefärlig rekonstruktion av Uroborens tidslinje:
2000 f. kron. – Uroboren till Yndar
1800 – Uroboren lämnar Yndar
1750 – Uroboren till Traxilme
1650 – Uroboren till Jorpagna
1500 – Uroboren till Treipo efter fjäderkrigen
1300-1000 – Lasemos koloniseras från Treipo
1200 – Crurerna på plats med Marjura (tredje konfluxen)
1000 – Esach-Rha (Isakra) grundas på Trinsmyra
920 – Volterra i Voag Aspede
853 – Voag Aspede går under. Uroboren flyr till Moskorien
672 – Asadrumal av Folda grundar HOXOH

219 – Trakoriska riket bildas. Astrumal till Ilibaurien.
160 – Astrumal DiFolt hämtar opiandern
150 – Asadrumal av Folda till Kraglinda
95 – Shagul besegrar Asadrumal i Folda men flyttar till Vumbra
9 e.kron – Uroboren befrias från Folda
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 17:10

Världsboken säger att shaguliterna fördrevs från Vumbra år 84 f.kron, en uppgift jag förmodligen ligger bakom och även använt i romanerna.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 17:30

När grundades då HOXOH och under vilket alias?
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 18:56

Super duper! Stort tack :)

I kampanjen håller jag med flit inne med Uroborens namn i olika sammanhang för att spelarna ska ha en chans att klappa egen axel när de till slut kan utesluta alla tänkbara samband utom det rätta. Vissa av dem är förstås mer tillgängliga, som då tex att en viss Astrumal DiFolt ligger bakom både Ilibaurien och dess förgiftning. De anar att DiFolt och Folda är speglingar av varandra så det är snart dags att uppenbara för dem att grundaren av Ilibaurien egentligen hette "av Folda" och inte "DiFolt" efter sällskapet han också ligger bakom. Det kommer att göra dem mycket självbelåtna och säkerligen dra slutsatsen en gång för alla att DiFolterna egentligen står på Shaguls sida p.g.a. kopplingen med dennes läromästare som ju bevisligen besatt Folda. Att de dessutom hyser en förskjuten shagulit gör ju bara saken bättre. (Har inte bestämt i vilken ringhörna de faktiskt spelar, men det gör nästan det samma.)
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Tidslinje för Uroboren?

Mon 21 Nov 2016, 19:20

När grundades då HOXOH och under vilket alias?
Jag skrev i listan att HOXOH grundades år 780 f.kron. Det borde hur som helst vara mellan åren 853 när Uroboren flydde till Moskorien och "festivalen i HOXOH" år 672. Vid närmare eftertanke kunde man ändra året till just 672. Man kan tänka sig att grundarna av Klavykiska riket belönade Asadrumal av Folda för hans hjälp med att förråda de kargomitiska hövdingarna. Mötet hölls då på neutral mark, dvs den öde ön där HOXOH kom att byggas och som tack fick Asadrumal grunda en akademi på platsen varefter staden växte upp runt densamma.
Det är en bättre historia så låt oss slå fast att HOXOH grundades  i samband med festivalen år 672 f.kron. på ovan beskrivna sätt. Jag ändrar i tidslinjen ovan.
 
Birkebeineren
Posts: 16
Joined: Sat 16 Apr 2011, 07:41

Re: Tidslinje för Uroboren?

Thu 24 Nov 2016, 22:40

Jag undrar lite över årtalet 219 f.Kron. Detta är samma år som Trakoriska riket grundas, men Paratorna bosattes väl mycket tidigare? När Historien till Svavelvinterspelet diskuterades så föreslogs ca 400 f.Kron. som då de första kolonisterna anlände från Palamux. En tanke var att många var så kallade saltflyktningar, människor som tvingats lämna de försaltade delarna av Klavykiska riket. Om de sju (eller åtta?) familjerna fanns redan vid den tiden eller om dessa först blev aktuella under Kastykiska omvändelsen 300 f.Kron. vet jag inte om blev utrett men om Uruboren som Astrumal är den som grundade Ilibaurien borde han inte då ha kommit tidigare än 219 f.Kron.?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests