Moderator: Brior

 
User avatar
Klas
Posts: 321
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

En annan Blodvadare

Sun 20 Nov 2016, 17:51

Mina spelare har fått nys om att DiFolternas tvivelaktiga behandling av Perrima syftar till att knyta vänskapsband med Blodvadaren. De frågar sig förstås varför. Jag med :)

Trasslet jag har är att innehållet runt Blodvadaren i romanerna är svårt att få in på ett bra sätt i en klassisk kampanj. Det är dessutom osannolikt att spelarna skulle vilja gå DiFolternas ärenden och leverera Perrima när de nu har så många och grava misstankar mot dem. Blodvadaren riskerar alltså att bli en helt perifer sak som de kanske bara får höra talas om via Arn. Det känns lite fattigt.

Spelarnas vill dock röka ut Shagul ur Kraglinda. Synd att stället slemmat igen så av flinka yrkesmördare. Enter Blodvadaren. Han styrs av Ghumgakk som ju har ett konkret och angeläget skäl att göra exakt samma sak. Drama uppstår när spelarna får möjlighet att lyckas med sitt genom att göra något de absolut inte vill: Hjälp DiFolterna och skaffa så en möjlighet att träffa och förhandla med Blodvadaren. Nordöstra Palamux riskerar förstås att trampas under kondottiärens stövelklack. Plötsligt är det en inte alltigenom god sak att Arn bereder vägen genom att ge sig på Det Heliga Kishatet.

Det ska inte vara lätt att välja sida i de yttersta tiderna.
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: En annan Blodvadare

Sun 20 Nov 2016, 19:07

Oh, genialiskt!  :D
 
User avatar
Klas
Posts: 321
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: En annan Blodvadare

Mon 21 Nov 2016, 16:27

Kul att du gillar idén :)

I romanerna får Ghumgakk vetskap om den falska viskarrösten som infiltrerat RhabdoRana via någon av medlemmarna (Thyboron?) som inser att något inte står rätt till. Jag vill inte att spelarna ska kunna vandra rätt in och segra på walk over efter en sådan upplösning så den varisorten kan jag inte använda. Spelarna bör istället varsko Ghumgakk genom att berätta för Blodvadaren om Shagul. Men hur ska de kunna ta reda på att Blodvadaren fungerar som en sådan länk? Är det rimligt att DiFolterna har sådan kunskap? Annars får jag hitta på någon situation som inkluderar Blodvadaren på ett sätt som gör att spelarna drar slutsatsen på egen hand, men sådana grepp tycker jag är svåra att få till utan att leda spelarna i nosring. En annan variant är förstås att få spelarna att berätta om Kraglinda utan förkunskap om Blodvadarens förhållande till Ghumgakk, men varför skulle de göra det? Hmm...
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: En annan Blodvadare

Mon 21 Nov 2016, 16:29

Melealina brukar vara full av esoterisk kunskap...
 
User avatar
Klas
Posts: 321
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: En annan Blodvadare

Mon 21 Nov 2016, 18:58

Ett utmärkt räddningsförslag. Speciellt som jag ändå tänker mig en extremist i hippiens ställe. Melealina är i mitt tycke lite tradig i sin ursprungliga form.
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: En annan Blodvadare

Mon 21 Nov 2016, 19:05

Melealina är i vår kampanj ett världsfrämmande naturväsen kopplad till Irminsuleträden (vilka här alla är speglingar av samma träd, vilket möjliggör passage mellan dem).

Jag tror att hennes roll kommer att begränsas till stjärnskådning och eventuellt till att forma trädet på Stegos till skeppet Bladverk. Fast även där kan hon komma att ersättas av Aldrun.
 
User avatar
Klas
Posts: 321
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: En annan Blodvadare

Mon 21 Nov 2016, 23:42

Aldrun = Melealina. Men jag tolkar hennes jobb att hjälpa konflusterväktare etc som att ett gudomligt uppdrag att se till att händelsen verkligen gör rent hus på ett sätt som berättarna kan vara nöjda med. Till detta känsliga förtroende krävs givetvis en nihilist. Därmed är allt tillåtet bara inte Shagul eller någon annan klåfingrig rackare lägger emellan och ju större hot han verkar utgöra, ju större slägga är hon villig att plocka fram. De där raugonerna som "bara råkar" slå följe är därmed i själva verket en försäkring. Det viktiga är hur som helst att låta henne inta en ställning som är mer dömande så att hon har något att säga i fler situationer än den ursprungliga figuren har. Arn kan fortfarande bli kär i henne och drabbas av ångest när han börjar inse att hon är något slags cleaner snarare än det goda och rena han först tagit henne för.
GZIP: Off