Moderator: Brior

 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sun 28 Aug 2016, 15:15

Jag förbereder inför kampanjens tredje del, eller vår version av den i alla fall, men har inte haft tillfälle att lusläsa Kristalltjuren från pärm till pärm. (Äventyret kommer ändå att vara väldigt annorlunda på många punkter.) Resan till Bythos sätter dock myror i huvudet på mig:

Dels undrar jag om "Woddamsporten" syftar på porten ute på Fokaleslätten (vid ruinstaden) eller porten bortom syrasjön bortom Woddam?

Och dels förstår jag inte varför Woddamsporten (den bortom syrasjön) egentligen leder till Bythos, av alla ställen. Jag väljer nog att tolka det som att porten leder ut från Altor/Tiamatia och vidare mot andra världar, men krävs det inte någon sorts navigation från resenärernas sida för att komma till en specifik destination? Kanske räcker det med att det är dit man vill - för man har väl "koordinaterna" i form av namnet "Bythos"? Annars kanske den aningen planlösa vandringen bortom världen just leder till missödet att man hamnar inne i Bythos och inte i Nominatorns slott, dit man väl rimligtvis försökte komma?

Jag tänker mig, för egen del, att eftersom vägarna till de Grå Hallarna är övervakade av fienden så behöver man hitta en obevakad väg - till de Grå Hallarna. Väl där torde planen vara att lokalisera Store Stenfar vilken alltså var Nominatorns slott och numera är Kristalltjuren, väl? Men hur är denna navigation genom mellanrymden egentligen tänkt att fungera? Spelarna och deras karaktärer torde undra hur uppdraget egentligen är tänkt att genomföras, mer än "passera genom Woddam till Bythos via de Grå Hallarna". (Resan tillbaka är ju som bekant tänkt att ombesörjas genom Melealinas snäcka, varpå man behöver välja rätt väg ut från de Grå Hallarna. Någonting liknande borde finnas även på vägen dit.)

Jag har antagligen bara inte hittat rätt avsnitt i äventyret och så fall räcker det ju med en sidhänvisning till svar!
 
User avatar
Henke
Posts: 1601
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sun 28 Aug 2016, 21:13

Jag förbereder inför kampanjens tredje del, eller vår version av den i alla fall, men har inte haft tillfälle att lusläsa Kristalltjuren från pärm till pärm. (Äventyret kommer ändå att vara väldigt annorlunda på många punkter.) Resan till Bythos sätter dock myror i huvudet på mig:

Dels undrar jag om "Woddamsporten" syftar på porten ute på Fokaleslätten (vid ruinstaden) eller porten bortom syrasjön bortom Woddam?

Och dels förstår jag inte varför Woddamsporten (den bortom syrasjön) egentligen leder till Bythos, av alla ställen. Jag väljer nog att tolka det som att porten leder ut från Altor/Tiamatia och vidare mot andra världar, men krävs det inte någon sorts navigation från resenärernas sida för att komma till en specifik destination? Kanske räcker det med att det är dit man vill - för man har väl "koordinaterna" i form av namnet "Bythos"? Annars kanske den aningen planlösa vandringen bortom världen just leder till missödet att man hamnar inne i Bythos och inte i Nominatorns slott, dit man väl rimligtvis försökte komma?

Jag tänker mig, för egen del, att eftersom vägarna till de Grå Hallarna är övervakade av fienden så behöver man hitta en obevakad väg - till de Grå Hallarna. Väl där torde planen vara att lokalisera Store Stenfar vilken alltså var Nominatorns slott och numera är Kristalltjuren, väl? Men hur är denna navigation genom mellanrymden egentligen tänkt att fungera? Spelarna och deras karaktärer torde undra hur uppdraget egentligen är tänkt att genomföras, mer än "passera genom Woddam till Bythos via de Grå Hallarna". (Resan tillbaka är ju som bekant tänkt att ombesörjas genom Melealinas snäcka, varpå man behöver välja rätt väg ut från de Grå Hallarna. Någonting liknande borde finnas även på vägen dit.)

Jag har antagligen bara inte hittat rätt avsnitt i äventyret och så fall räcker det ju med en sidhänvisning till svar!
Är också i färd att spela Kristalltjuren efter ett mellanspel med att befria Uroboren ur Kraglinda nedom bergen. Woddamporten syftar till porten i den förbjudna tempelstaden Yoh Niur som ligger vid Kargomväggen (porten sitter alltså i själva Kargomväggen).

Hur man hittar till Bythos har väl att göra med den där snäckan man hör Stenfar genom? Fungerar inte den även på vägen till Bythos? För egen del låter jag Uroboren leda RP till Bythos. I annat fall är det väl Koklai som är tänkt att visa dem rätt väg?
Personligen skippade jag mycket av gåtorna för att öppna porten och att ta sig ner till Felirota. Sådana klurigheter tycker jag inte tillför kampanjen något.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Mon 29 Aug 2016, 12:01

Intressant att höra hur andra gör. Eftersom jag inte vill att Uroboren ska dominera kampanjen så har hans ande lämnat kroppen redan innan han räddas. Han ville lokalisera ett ark ur skaparboken samt skaparpennan innan Shagul eller andra hinner före till hans leksaker, vilka han förvarat bortom världen (möjligen ett krypin likt ruinen efter Store Stenfar). Det visar sig dock att hans själ sugits in i pergamentet vilket skapade tubvärlden Bythos. Uroboren är alltså Kristalltjuren och det är honom man behöver hämta hem. (Store Stenfar kan ju vara Irminsules och Ranz avkomma, enligt romanvarianten.)
Last edited by Baldyr on Mon 29 Aug 2016, 21:47, edited 1 time in total.
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 146
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Mon 29 Aug 2016, 21:12

I det skrivna äventyret är det ju bara en väg rakt genom rymden som leder till Woddam, men det är ju betydligt coolare och mer logiskt att det är en labyrint av vägar och förgreningar där man måste lyssna till snäckan för att hitta rätt. 

Det som sägs om porten ut ur Bythos är ju att den är märkt med Mezikatrunan = "träsket drömmer om molnen". Mina spelare insåg direkt att det gäller de där grodmännen i bubblornas pilgrimsfärd som man ser på vägen. Platsen är alltså mest definierad av att grodorna är där, men så leder det lite vägar hit och dit. 
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Wed 31 Aug 2016, 18:27

Grodor...? (Sidhänvisning?)
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 146
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Wed 31 Aug 2016, 20:09

Det är en av slumphändelserna som föreslås att man råkar ut för på bron efter Mezikat-porten (samma sektion som den där odödliga gubben på en tron som försöker ge bort odödlighet).
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sat 19 Nov 2016, 01:17

Jag läser mig in på Kristalltjuren och hittar ingen förklaring till varför Yoh övergavs.

Jag tolkar det som att staden grundats av och alltid varit i huelernas ägo, men kanske har mycket av arkitekturen i själva verket uppförts av klavykerna som insåg platsens och Woddamsportens betydelse? Möjligen samexisterade man med urbefolkningens shamaner efter segern över väktarfolket. (Det kan rent av ha varit del av fredsvillkoren.) Kanske följde själva staden Yoh med i Fokales övriga förfall vid försaltningen? Alltså att klavykerna övergav staden varpå även leveranser av förnödenheter upphörde. Huelerna torde aldrig varit bofasta och har inte heller haft någon anledning att hålla staden vid liv - kanske såg man stadens fall som en välsignelse när inkräktarna lämnade kultplatsen? Fast tempel (inte minst de dödas hus) torde ändå vara uppförda av huelerna innan klavykernas ankomst, eller? Om heller inte grannarna i norr, kargomiterna, är stora zigguratbyggare så kanske byggmästarna i själva verket kom från Cruri?

Å andra sidan antyds det måhända att Loemjas folk var tekniskt högstående - kanske var denna högkultur redan på fallrepet när klavykerna anlände, varför stadens ursprung är lika mytomspunnen som hjälten själv. Fast frågan kvarstår varför Yoh numera är öde? Var staden kanske redan öde vid klavykiska krigens tid? (Platsen har ju onekligen en mycket lång historia.) Kanske fanns resterna av en ursprunglig stad på platsen som klavykerna passade på att återbygga, och som fått förfalla ännu en gång?

Det bör också noteras att nyckelväktarens karta är äldre än en del av bebyggelsen, vilket antyder att kartan är ritad efter en ursprunglig stad som sedermera ersatts av en nyare (och som också fallit i ruin).

Tankar?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 146
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sat 19 Nov 2016, 23:05

Jag tänkte mig att staden mestadels är byggd efter att yxan gömdes, men att det var en pågående process av Huelifolket.

Att Yoh Niur är övergivet borde handla om att Huelifolket inte längre har så mycket mat att de kan försörja en större bofast population. De har ju inte övergett sina tempel. I min kampanj var Fokale torrt, men inte helt försaltat, innan Klavykerna kom. Huelierna kunde odla på vissa ställen och hade stora boskapshjordar, men var fortfarande mer av nomader. Under klavykernas tid trycktes de undan till de kargare delarna, medan de fruktbara delarna av slätten blomstrade. Här decimerades de i antal av sjukdommar och sämre levnadsförhållanden och övergav Yoh Niur som stad. Efter försaltningen har de åter hela slätten, men har glömt mycket av sitt forna kunnande. 

Jag vill minnas att det står något om en stor pest i den gamla Trakorienmodulen, som gjorde att alverna stängde passet mellan Lasemos och Klavykerna. Kanske drabbasdes huelierna extra hårt av den här pesten? Lite som nordamerikas indianer, som lär ha varit jordbrukare innan smittkopporna kom på 1500-talet.
 
Baldyr
Posts: 806
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sun 20 Nov 2016, 16:43

Det har du ju rätt i; slätten var mer livskraftig innan konstbevattningen och den tillfälliga uppblomstringen. Dessutom trängdes säkert huelifolket in i reservat efter nederlaget mot klavykerna. Mycket förlorades av teknisk kunnande, speciellt som man saknar skriftspråk.

Apropå det; vad är det för gudomliga runor på själva porten om de inte är av lokal härkomst? Visserligen är portens magi just gudomlig men det står också att Loemjas folk gjöt portarna inne i berget. Tankar?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 146
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Woddamsporten (Kristalltjuren)

Sun 20 Nov 2016, 18:09

Tror jag glömde runorna i min kampanj... annars kunde de ju vara på något språk skrivet av själva gudarna - kanske samma som Mezikatrunan, men således omöjliga att deschiffrera då denna är den enda kända runan?
GZIP: Off