Moderator: Brior

 
TheSpaceMan
Topic Author
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Tidsmagi, statsis och förslag på sätt att väva vidare?

Wed 15 Jun 2016, 23:37

Så så som berättelsen vävde sig själv, så hittade våra spelare resterna av en sedan länge förfallen by i mitten av skogen. angränsande till byn fanns en kyrkogård med en kyrka, Kyrkan i förhållande till byn var relativt intakt även om resten av omgivningen visade tecken på kraftigt för fall, och kändes "fel" av våran jordmagiker.

I kyrkan satt massa kroppar, dom visade inte rätt tecken för att vara odöda, men dom visade livstecken, och framför altaret låg en humanoid varelse i kåpa fastnaglad i golvet med ett blått glödande svärd igenom kroppen. När vår magiker rykte svärdet ur marken så slog en stark magiska kraft ut i luften, (skickade barden flygande genom ett av kyrkan fönster) och pushade våran magiker med svärdet nerkört i marken genom halva kyrkan. Mannen i kåpa reser sig upp, gör en rörelse med handen och kliver in i en skugga i luften varpå förruttnelse processen aktiveras, kropparna löses upp i damm som en ny-blåst maskrosboll, och kyrkan förfaller, och även skogen runt omkring kommer passera igenom sin förruttnelse process innan den åter kommer läka åter.

Då en av våra skuggmakter är nekromantiker så vill jag gärna undvika en av dessa som större bikaraktär i spelet, då tiden snarare verkar stannat upp, så skulle jag snarare tolka det här som någon form av statsis eller tidsbaserad entitet, som när den blivit låst till marken, även låst allt förfall från att inträffa i omgivningen, det bygger upp, men processen kan inte ta sin fulla gång.

Däremot är jag osäker på om det finns någon smidigt definierad magi-skola eller religion som skulle passa in på det, och vad han/hon mer bestämt skulle kunna vara.
Det finns en passage i våran profetia som skulle kunna passa ofantligt bra.
"Ur gudars sköte kommen, i gudars namn fallen."
Funderar på riktningarna runt någon form av följare eller sändebud av en av alla gudomligheter, som i en annan guds namn blivit tillfälligt besegrad låst i denna kyrka, tills våran vän här drog svärdet.

Jag är väldigt sugen på att väva in all i temat bevaring. Just då bevaring riktar sig till att saker ska bli oföränderliga och är i stort omöjligt att kombinera med livet och övrigt levande. Någon religion/tradition som uppmanar till oföränderlighet, statiska saker, permanenta avbildningar.

Svärdet överväger jag då tillhört en kämpe som i konflikten med denna bevarande kraft, blivit permanent del av svärdet, och kommer ha en egen vilja och om personen är värdig kommunicera med den som håller i det. Och att detta kommer vara en ytterligare källa av information. Kanske kommer svärdet på ett logiskt sätt kunna återberätta profetian för spelarnas karaktärer.

Alla förslag och bidrag tas tacksamt mot. :)
 
User avatar
Blatifagus
Posts: 172
Joined: Thu 17 Dec 2015, 12:43
Location: Marjura

Re: Tidsmagi, statsis och förslag på sätt att väva vidare?

Sat 18 Jun 2016, 11:23

Det jag direkt tänker på är Det Höga Språket.
All annan magi känns för klen för dylika effekter.

Det Höga Språket passar in på strofen om "i gudars namn".
Image
 
TheSpaceMan
Topic Author
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Re: Tidsmagi, statsis och förslag på sätt att väva vidare?

Tue 21 Jun 2016, 13:15

Det höga språket formar ju om verkligheten i grunden, tar bort saker och deras runor ur existensen och ingen kan komma ihåg det.

Dock måste ju gudarna ha en insikt då det är svårt att bestraffa någon om man inte minns att denna har gjort något.

Och då om man kunnat ta sig bortom det vanliga mänskliga skalet, skulle man kunna minnas hur verkligheten borde vara innan folk ändra det.
Det skulle det kunna driva någon som är bortom mänsklig, nära på en gud, att försöka återställa världen till hur den var innan någon började ställa till saker med den.
Även om det skulle innebära att dom stackare som lever i världen som den är nu råkar illa ut, för dom är ändå oväsentliga, då denna värld så att säga inte är riktig.

Det enda jag svåra är ju hur spelare ställer sig mot någon som kan det höga språket och förändra deras verklighet in i grunden utan att dom kan göra nämnvärt åt det.
Och samtidigt vill jag ju inte att en centerpunkt ur berättelsen försvinner genom att jag slår tärningsslag för hans agerande och gudarna bestämmer sig för "bort".

Det här känns snarare som en skuggmakt i fysisk form, kanske så är hen svag och kan inte längre forma om världen men man kan inte riskera att hen växer sig till den styrkan igen, så spelarna hamnar i en storslagen katt och råtta lek där skuggmakterna blandar sig i för att dennes existens kan allvarligt hota deras?

På så sätt kan det vara en värdig motståndare som växer i styrka som spelarna får mer och mer verktyg för att försöka bekämpa. Samtidigt så vet man vilket hot det kan bli.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest