Moderator: Brior

 
TheSpaceMan
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Shamash & Kishatet. Har jag tänkt rätt här nu.

Sat 21 May 2016, 12:27

Spelarna vill ha en stor värld, dom vill på något sätt stoppa ett kommande mörker och föra ljuset tillbaka.

Detta genom den tydliga vägledande Profetian.

1: Sakta i lönndom föds fädernas spår
2: Från gudars sköten kommen, i gudars namn förlorad
3: Flottan färdas mot falskt mål
M: Bordets skiva ska osten stjäla
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1: Skeppen sjunker i gryningens grottor
2: Med brand i sin skugga och blod i sitt spår
3: Två vill lämna en tvetungad lära
M: Stora väldet flyttas till blygsam ort

Vi har bestämt att dela det i två delar, så aktivt försöka lösa del ett av profetian innan fortsättning på del två. Vi har tagit en kortare för att kunna bedöma spelet, och sedan ta det vidare från det.

Som skuggmakter har spelarna själv tagit fram följande. (dom har ingen djup insikt i svavelvinters universum, ej heller jag)

Pandora chaosets demon: odefinerade resurser för stunden, men antagligen lite tvångstankar och impulser hos folk.
Bunden karaktär: Jägaren.

Little fingers: bordeller och beskyddsverksamhet, "som han i game of thrones" är beskrivningen.
Bunden karaktär: Hednisk druid.

Nekromantiker (saknar ännu namn): Odöda, smittor och förfall. Bara ute efter chaos.
Bunden karaktär: Barden.


Druiden och little fingers har beslutat att det finns något religiöst inflytande som båda kraftigt påverkat dom negativt, för LF så är det kraftiga förluster på grund av motsättningar mot bordellverksamhet, och i druidens fall så envisas sagda religion med att försöka "rensa" dennas "kult" från sitt hem i otaliga typer av attacker genom tiden.


Så jag fundera på om Shamash och Det heliga kishatet använder sig av militär makt utöver att sprida "sanning" genom präster och predikningar, meditation. Texten under deras "magi" beskriver ju att de ser all andra gudar och religioner som falska, och att dom styrande anser att glädjen och nöjen är en dålig idé och att folk ska ligga närmare lidande.

Detta i kombination med förmågan att göra Eder där ett brott triggar straffet vid edsbrott direkt, så skulle man kunna ha en väldigt starkt lojal militant gren, grupp eller inkvisition som jagar oliktänkande, genom en ed som typ "Var villig att offra ditt liv för kyrkan eller känn evigt lidande."

Detta skulle ge druiden några som terroriserat dom under lång tid, och en mer "politisk" aktör som inverkar på affärerna hos bordelldrivaren.

Men jag vet inte om jag har tolkat det materialet jag har korrekt, och om Kishatet faktiskt är det religiösa centra för Shamash som jag tror. (Ser Shamash som någon variant av hård Katolik-ism, och Kishatet något liknande en dåtida Vatikanen/Rom)

Har inte världsboken tillgänglig.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Shamash & Kishatet. Har jag tänkt rätt här nu.

Sat 21 May 2016, 23:09

Men jag vet inte om jag har tolkat det materialet jag har korrekt, och om Kishatet faktiskt är det religiösa centra för Shamash som jag tror. (Ser Shamash som någon variant av hård Katolik-ism, och Kishatet något liknande en dåtida Vatikanen/Rom)
Det viktigaste att komma ihåg är nog att Shamash blott är en medlem i en större polyteistiskt panteon, men att Shamashkulten efter de så kallade fornstora dagarna fått ett oproportionerligt inflytande på främst Palamux. Även om Shamash hålls högt i ära i de civiliserade delarna av ön, förutom möjligen i Nastrôl, så är kyrkan endast centraliserad enligt katolsk modell i själva det Heliga Kishatet. Denna stat är en teokrati där präster har alla myndighetsfunktioner i samhället, inklusive befäl över millitären. Övriga riken och statsbildningar må respektera Shamash som gudom men vara tveksamma inför själva Kishatet som sådant.

Notera att ovanstående endast är min egen tolkning, helt utan att ha kollat upp några källor eller liknande. Man kanske skulle kunna jämföra Kishatet med den territoriellt expansiva Tyska orden än med Vatikanen?
GZIP: Off