Moderator: Brior

 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Monster lös i Tricilve!

Fri 27 Feb 2015, 17:13

Jag har en spelare som överväger att ta förmågan Drakdräpare till sin nya karaktär. Vi har redan kommit underfund med att karaktären, liksom Brondon Vilhúlla, i själva verket är på jakt efter Den sjunde styggelsen (se Lojalisternas tid). Eftersom förmågan också innebär att karaktären har en "nemesis" i form av ett vidunder så beslöt spelaren att karaktären i första hand har tänkt försöka använda monoliten för att bekämpa sin egen plågoande. (Möjligen för att locka till sig besten?)

Frågan är då om det rör sig om en demon av något slag, om en odöd varelse eller någon annan form av styggelse? Kanske någonting som tar sig fram osedd medels vattenvägarna i staden (och måhända råkar på Praanz senare i handlingen), eller som likt Spring-heeled Jack rör sig över takåsarna. Det är just nu oklart huruvida varelsen tillhör den lokala mytologiska faunan, eller om karaktären har spårat monstret till huvudstaden. Oavsett tänkte jag att omgivningen inte ska ta karaktären på allvar, speciellt inte säkerhetspolisen som han mer eller mindre hoppat av från för att på egen hand kunna söka efter monoliten - och sin nemesis.

Några förslag eller uppslag som vi skulle kunna ta fasta på? En skojig detalj i sammanhanget är att jag redan etablerat att myndigheterna håller en större människoapa av obestämt slag på Kvidan. Min tanke var att någon lyckats fånga in något som länge gäckat invånarna i staden och som blivit omtalat som "Hammershill Horror", eller något i den stilen. Kräket torde oavsett hamna på Bestiariet för allmän bespottning.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Monster lös i Tricilve!

Sun 01 Mar 2015, 02:36

Det jag har kommit fram till än så länge lyder ungefär såhär (skrivet som en sammanfattning för spelaren ifråga, möjligen får denne slå för kunskap):
  • Horcos

    Demoniskt väsen (galla) hörande till det underjordiska (khtoniska) dödsriket. Kopplad till pestväsendet Nergal i dennes egenskap av aspekt (den förtärande elden) av sannings- och solguden Shamash. Namnet härleds troligen ur ordet Horcus, vilket uttyds som en ed svuren inför skapargudarna, varför väsendet möjligen kan betraktas som en utmätare av gudomlig vredesverk.

    Horcos närvaro antyder att väsendet antingen sluppit ur hinsidesvärlden genom något obevakat passage eller blivit frammanad som en förbannelse över en edsbrytare. På grund av sin hemvist klassificeras det ibland som en vandöd varelse och betraktas också av den heliga Abzulvans invisition som skapelsevidrig.

    Styggelsen beskrivs ofta som djurlik (sinnesslö, driven av instinkt) med drag av såväl klöv-, hund- och kattdjur. Vittnesmål berättar om en utmärglad skepnad med blottad ryggrad och förlängda kotor vilken också utgör dess midja. Skallen rapporteras vara avlång med lysande ögon som slutar i onaturligt klapprande tandlösa käkar med sylvassa benlameller istället för tänder. Vidundret sägs vara både snabbt och smidigt, och såväl kunna ta sig uppför lodräta ytor som vara kapabel till enorma språng.
Hur mycket av detta sedan stämmer får spelet utvisa - jag känner mig som berättare inte bunden av texten utan betraktar det mera som en samling möjliga sanningar.
 
TheSpaceMan
Posts: 407
Joined: Tue 07 Feb 2012, 19:04

Re: Monster lös i Tricilve!

Wed 04 Mar 2015, 07:57

Jo exakt, man kan ju se det som en samling hörsägen och samlade texter.
Om någon annan ska läsa det och man vill göra det extra tydligt så kan man ju väva in det i texten.

"Samlat ur berättelser, rykten och religösa textfragment."

Vilket i så fall ger dig möjligheten att väva in variationer och tolkningar. Men det kanske blir rörigt.

Gillar texten dock.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Monster lös i Tricilve!

Wed 04 Mar 2015, 12:28

Den stämningsfulla varianten vore väl att författa utdrag ur diverse religiösa och ockulta urkunder där företeelsen omnämns - ibland endast i förbifarten. Det som passar spelet bättre vore dock antagligen att man låter spelaren slå för kunskap - och ger en faktoid för varje framgångsgrad. Jag tror däremot inte att man behöver servera några "sanningar" här heller, utan spelaren bör vara medveten om att den information man får kan härröra ur en källa som inte är helt tillförlitlig. Man slår istället för att hitta informationen - inte för att bedöma dess värde. Och får man slå flera gånger får man räkna med att få motstridig information!

Det bästa av båda världar vore kanske att förbereda texter som spelaren får avkoda själv - och att man vinner dessa genom slag för kunskap.
 
thek
Posts: 19
Joined: Sun 03 Aug 2014, 11:07

Re: Monster lös i Tricilve!

Sun 28 Jun 2015, 12:10

Det vore väldigt användbart med en produkt som listade små faktoider om olika monster, fällor och svärdsmän som kunde erövras med hjälp av kunskaps-slag och sedan ge en tillfällig eller permanent bonus i form av kännedom kopplat till faktoiden.

Att komma på texter som den ovan för en hel kampanj är ett ansenligt jobb som jag gärna betalar för.

Det ger också en ökad tilltro för spelarna att satsa på kunskapsfärdigheter av olika slag när de vet att det finns någon som färdigställt material som gör skillnad.

Även resvägar skulle kunna få tabeller av faktoider för att erövra bonusar av olika slag genom kunskaps-slag.

Exempel:
En i spelet helt odokumenterad färdväg mellan två städer blir plötsligt viktig när rollpersonerna tvingas fly i hast. En kunskapare med specialkunskaper på faunan i området slår ett slag och erövrar en "slump"-faktoid: "Så här års brukar torkan få vägen att damma igen". Han lyckas med få en tillfällig kännedom för vägsträckan som ger honom +1 som bonus i jaktslag på den här vägen.

Faktoiden kan rangordnas på FG och ge motsvarande kännedom-bonus.

(brainstorm raging)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests