Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Driva verkstad

Thu 27 Feb 2014, 13:07

Jag ska försöka dra igång en kampanj som kretsar kring Dokellas perukmakeri, fast nio år tidigare. En del av kampanjen, förutom karaktärsspelet och skuggspelet, tänkte jag skulle kretsa kring driften av själva perukmakarverkstaden. Därför tänkte jag även formulera några husregler för ändamålet. Alla kommentarer och uppslag uppskattas!

Min utgångspunkt kommer att vara reglerna för förmågan Krämare och karaktären med förmågan är i detta fall Labran Dokella. Beroende på vilken nivå i förmågan spelaren väljer så driver hon perukmakeriet själv (nivå 1), med en assistent samt en grovarbetare (nivå 2) eller så har hon hjälp av ett par yrkeskunniga specialister samt en handfull grovarbetare och lärlingar (nivå 3).

Hantverkaren kan dock vinna bonustärningar genom att lyckas med ett dådslag (SG 1) mot Hantverk. Specialisering mot Perukmakeri ger i detta fall en bonustärning till slaget. Och eftersom delar av verksamheten är ljusskygg så får karaktären även slå för Tjuvkonster på liknande sätt.

Det blir alltså sammanlagt tre separata dådslag för att se hur affärerna går, och medhjälp från andra karaktärer och bifigurer är möjlig i samtliga. Exempelvis kan grälmakar Amfonz bidra med sin förmåga Intrigmakare (som i kampanjen ersätter Okvädning), antingen för skumrask eller för affärer - eller både och. Sönerna Ingolmo och Mathus kan i sin tur slå för medhjälp om deras respektive förmågor kan komma till användning. Även konkreta stordåd som uträttats under karaktärsspelet kan ge bonustärningar. Slutligen tänkte jag ge en bonustärning för varje gesäll som arbetar i perukmakeriet - möjligen ingen i spelets början - till Hantverk-slaget.

Egentligen blir dådslaget för affärerna intressantast om det misslyckas. Rikedomen blir tillfälligt nedsatt och man behöver antingen sälja av inventarier, sparka anställda, pantsätta perukmakeriet, driva in gamla skulder eller rent av skuldsätta sig själv.

Låter detta vettigt? Borde man upprepa proceduren varje spelmöte?

edit: Det kan tilläggas att bland det första som händer i karaktärsspelet är att perukmakerskan Labran får i uppgift att skapa en artefakt, alltså en lyxperuk som såväl kräver råmaterial som är svåra att anskaffa, liksom yrkesskicklighet som måhända är över hennes egen förmåga. Arbetet med, leveransen av och försöken att få betalt för allt detta utgör första "äventyret". Det är egentligen efter detta som kampanjen blir karaktärsdriven på allvar liksom vi förmodligen drar igång skuggspelet.
GZIP: Off