Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Blodsarketyper (igen)

Mon 24 Feb 2014, 09:24

Då få verkar ha tagit notis av mitt tidigare inlägg om samma ämne på Berättar-forumet så gör jag ett nytt försök här istället. Jag har alltså kartlagt samtliga möjliga kombinationer av de fyra bloden och skapat 18 stycken arketyper som skiljer sig från dito i regelboken. Istället för fysiska och mentala förmågor ligger fokus här istället på själva temperamentet. Dokumentet kan hämtas i PDF-format via Google Docs.

Själv tänkte jag använda arketyperna dels för att ge spelare uppslag till karaktärer - eller snarare vilken uppsättning blod deras karaktär skulle kunna ha utifrån personligheten. Och dels för att ge bifigurer i spelet speldata utan att faktiskt behöva skriva ned någonting utöver en anteckning om vilken arketyp densamme baseras på.

* * * *

Ett annat projekt i samma anda vore att skapa ett alternativt genereringssystem för spelarkaraktärer. Det skulle i så fall utgå ifrån ett horoskop, som antingen kan ställas genom val av stjärntecken, födelseår, födelsetidpunkt, födelseplats, månens fas, och liknande som spelaren gör - eller genom en slumpgenerator. Eller en kombination därav. Själva slutresultatet i form av exakta speldata och personlighet (samt möjligen också kön- och skråtillhörighet) avläses som ett resultat av de mer eller mindre omedvetna val som gjordes under genereringen. Tanken är väl inte att spelaren ska bli överraskad av resultatet - snarare att ge upphov till en igenkännande aha-upplevelse då värdena för bloden slutligen är på plats.

Det är möjligt att det krävs algoritmer av något slag och att det hela skulle göra sig bäst som ett script. Om jag någonsin tar mig an uppgiften så siktar jag dock i första hand på ett system som kan lösas med papper och penna. Förmodligen krävs ett genereringsformulär där själva horoskopet ställs.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Blodsarketyper (igen)

Wed 03 Feb 2016, 21:01

Uppdatering om "arketyperna". Jag har använt dessa flitigt under de senaste kampanjerna och skriver helt sonika upp vilken arketyp bifigurer har på bifigursbladet där jag håller koll på relationer och kännedom. Därmed vet jag både vilka speldata figuren har och dennes temperament. Vad som är intressantare är att när spelare gestaltar bifigurer i scener (eller rent av spelmöten) så pekar jag ut arketypen i dokumentet och låter spelaren tolka denna fritt.

Det vore intressant och användbart att tillverka kort med de olika arketyperna. Dessa skulle vara användbara både för berättaren och spelarna. Förutom speldata för bloden och en beskrivande text, så skulle en bild eller symbol också vara bra för att snabbt kunna hitta rätt arketyp. Det ultimata vore förmodligen att ha ett porträtt på (eller ett par tre) figurer som gör olika miner som antyder sinnesstämningar som kan associeras med respektive temperament.

Någon som är intresserad av att medverka till att tillverka sådana? Någon som kan teckna eller känner till public domain-bilder som skulle passa?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Blodsarketyper (igen)

Wed 03 Feb 2016, 22:02

Ja det här är defenitivt vad jag hade tänkt mig avseende personlighetsdelen. Blir det ett spelsystem till slut kommer jag använda de här!
 
Byrax
Posts: 776
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Blodsarketyper (igen)

Thu 18 Feb 2016, 10:54

Intressant och användbart som ytterligare förklaringsmodell för bloden vid karaktärsskapande.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests