Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 10:23

Tycker att detta är superbra... jag skulle vilja se lite mer utvecklade förklaringar till reglerna vad det gäller olika typer av trupper i strid som kavalleri (beriden styrka) eller till och med flygande kavalleri.

Regler som jag skulle vilja se för fältslag...

Du delar in en armé i fyra delar vilka är förtrupp, huvudtrupp, eftertrupp och reserv. I princip är det vad man gjorde i verkligheten. Förtruppen placerades på höger flanken, huvudtruppen i mitten och eftertruppen på vänster flanken. Varje trupp måste ha sin egen befälhavare (trupp ledare), armén har sedan en övergripande överbefälhavare.

Du får inte flytta enheter mellan de tre positionerna under slaget om inte vissa villkor har uppfyllts. Undantaget är givetvis reservtrupper som styrs av överbefälhavaren. Reservtruppen borde inte kunna vara större än någon av de tre andra truppenheterna.

För att förenkla striden så slåss varje trupp mot varandra... d.v.s arme A;s förtrupp slåss om arme B;s eftertrupp och vise versa medan båda huvudtrupperna slåss med varandra.

I varje runda så slår varje befäl för sin egen trupp och väljer taktik. Arméns överbefälhavare styr över eventuella reservtrupper. Dessutom så slår båda överbefälhavare varsitt taktikslag först vilket avgör antalet bonustärningar som de kan dela ut till sina underbefäl (truppledare) under innevarande runda. Om detta slag misslyckas så sker givetvis ett missöde av något slag. Svårighetsgraden är alltid 1, men de båda överbefälhavarna kan alltid använda varandras Elände och Kännedom.
Det första taktikslaget avgör också vilken sida som börjar att agera som anfallare.

När en trupp har segrat och brutit motståndaren kan det ju fortfarande pågå stridigheter mellan de övriga sektionerna. Om din motståndare har slut på reserver eller misslyckas med att skicka reserver i tid så räknas den sektionen nu som slagen och all angränsande sektioner får ett automatiskt missöde i form av "tvivel".
Sektionens befälhavare måste nu också slå ett slag för att se hur hans trupp beter sig. Det är inte helt ovanligt att en segrande trupp förföljer sin motståndare istället för att stanna upp och ge stöd åt de övriga sektionerna som fortfarande är i strid. Befälhavaren måste nu slå ett slag för att hejda sin trupp att förfölja fienden. Misslyckas slaget så räknas truppen som borta för resten av slaget och orsakar fiendens flyende trupper fler förluster. För varje FG som befälhavaren uppnår så förmår han delar av truppen att stanna kvar. FG0 innebär att en tredjedel stannar kvar, FG1 att två tredjedelar stannar kvar och FG2 att hela truppen stannar kvar.
Truppen kan nu förstärka en eller båda de sektioner som den angränsar till med de enheter som befälhavaren förmådde att stanna kvar.

Slaget fortgår tills endera siden bryter eller retirerar som vanligt.

Kavalleri
Kavalleriet bör ges lite speciell behandling då de generella reglerna mest fungerar med infanteribaserade trupper.

Historiskt så har kavalleriet oftast haft en mycket viktig taktisk roll under fältslag. Genom snabb rörlighet kan de anfalla snabbt och utnyttja tillfällig förvirring i fiendens led. Vad kavalleriet oftast INTE kan göra är att attackera en solid vägg av disciplinerat infanteri (oavsett om de är beväpnade med sköld och svärd, spjut eller pik). Även en stridstränad häst som lätt kan rida ner en enskild soldat vägrar att kasta sig in i vad den upplever som en solid vägg, så är det bara.
För att kavalleriet skall kunna anfalla via en så kallad "kavalleri chock" måste man först på något sätt luckra upp motståndarens linje eller göra ett omfång och attackera hans formation i flanken eller ännu bättre i ryggen. Under dessa omständigheter är kavalleriet enastående och kan besegra enheter som är numerärt mycket större.
Lansen hos en ryttare utformades i främsta led för att slåss mot fiendens kavalleri, dvs. att kunna attackera en fientlig ryttare innan han kunde attackera dig. Att rida in i en enhet med infanterister beväpnade med stångvapen eller spjut (eller en sköldvägg), där hade lansen oftast ingen större effekt (där finns några undantag i historien som de polska hussarerna under 1700-talet). En sådan enhet kunde de helt enkelt inte rå på utan numerärt överläge vilket sällan var fallet i kavalleri mot infanteri.

För att simulera dessa egenskaper hos kavalleriet så föreslår jag följande...

1. Om du väljer att använda en kavallerienhet som ledande styrka i din trupp måste du välja aggressiv taktik hållning.
2. Om den enhet som du slåss mot är infanteri som är under defensiv/normal hållning och är beväpnade med antingen spjut, pik, stångvapen och/eller sköld så kan lätt rytteri (utrustat med lätt eller ingen rustning) enbart understödjas av en annan enhet för varje Tvivel din motståndare har. Tungt rustat kavalleri kan alltid understödjas av en annan enhet plus en för varje Tvivel motståndaren har. Naturligtvis är det fortfarande en begränsning på tre enheter i support.

Det kan då tyckas att rytteriet har en massa onödiga begränsningar och inga fördelar men så är det ju naturligtvis inte. Fördelen med kavalleriet är ju deras otroliga rörlighet och det simuleras med följande specialregel i fältslag.

I förtruppen och eftertruppen (detta gäller inte för huvudtruppen) så gäller följande för kavalleriet.

Det var mycket vanligt att kavalleriet från bägge sidor drabbade samman med varandra för att försöka etablera en dominans med sitt kavalleri på endera flank. Inför varje runda så drabbar först respektive sidas kavalleri samman med varandra. Om den ena sidan inte har något kavalleri eller vill använda det på detta sätt då räknas det som om att den andra sidan automatiskt har ett övertag med sitt kavalleri och vinner en så kallar omfångsbonus. Detta innebär att alla kavallerienheter som ger stöd till den enhet som står i fronten gör så med TVÅ tärningar istället för EN.
Om det blir en kavalleridrabbning så slår du detta slaget separat med kavalleri som strider mot varandra enligt gängse regler, men enbart kavalleri får deltaga i denna bataljen. Kavalleriet blir som en egen trupp som agerar på en ytterflank med sin egen befälhavare. När endera kavalleri vunnit och besegrat motståndarens kavalleri så slår du för att se om de förföljer som vanligt eller återgår och understöder flankstyrkan, de gör då detta med en omfångs bonus.

Moral
När du misslyckas med moralslaget så flyr inte trupperna per automatik utan de tar skada i form av tvivel, hela truppen har samma förmåga som baserar sig på befälhavarens blod Vatten. Det är inte befälhavaren personligen som tar dessa förluster, men de drabbar honom också samt hans trupp. Truppen flyr när befälhavaren är knäckt (det är simplast att räkna på detta viset).

Reserver
Det taktikslag som överbefälhavaren slår bestämmer hur många enheter han får skicka som förstärkning från sin reservtrupp till endera förtrupp, huvudtrupp och/eller eftertrupp. För varje FG (med start på 0) som han uppnår kan han skicka en reservenhet per runda om det är infanteri eller två om det är kavalleri. När en enhet väl är skickad kan ha inte ta tillbaka dem, de räknas nu som del av den truppen.
När en trupp förstärks av en reserv så återfår de dessutom en nivå av tvivel, men max en nivå per runda på detta viset oavsett hur många enheter du sänder.

Ödestärningar
Det antal ödestärningar som brukas av överbefälhavaren kan också fritt brukas av hans underbefäl. Annars kommer ödestärningarna snabbt att urholkas med dessa regler. Om en underbefälhavare vill använda fler måste han dock ta av sina egna.
Det är av mycket stor vikt för befälhavarna att vara bekväma med tiden för bataljen, de måste välja mycket noga, dvs ha samlat på sig många ödestärningar. Ödet är i regel viktigare än vilka trupper du har, vilket nog vår historia kan gå i god för. ;)

Ovanstående regler gäller större slag, mindre slag kan med fördel fortfarande köras med reglerna från boken. Jag skulle då bara använda mig av de moral och kavalleri regler som jag beskrivit här.Se exempel nedan i nästa post.
Last edited by Jorgen_CAB on Wed 25 Apr 2012, 14:49, edited 10 times in total.
 
Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 11:47

Exempelstrid enligt ovan nämnda regler...

Låt förutsätta att båda sidor är utvilade och välfödda inför detta slaget för att göra det enkelt för oss.

Sida A består av en Ransardisk invasionsstyrka bestående av...
1500 man tungt infanteri (svärd, sköld, tung rustning)
200 man lätt infanteri (svärd, båge, lätt rustning)
300 man lätt kavalleri (spjut, lätt rustning)
200 man tungt kavalleri (slagsvärd, sköld, tung rustning)


Sida B består av en sammanslagen Trakorisk armé av legoknäktar och en hird...
1200 man tungt infanteri (svärd, sköld, tung rustning)
500 man missil infanteri (svärd, armborst, tung rustning)
400 tungt kavalleri (slagsvärd, sköld, tung rustning)


I denna striden är det lämpligt att dela in de stridande enheterna i block av 100. Respektive överbefälhavare börjar med att dela in sin armé i de fyra trupperna.

Den Ransardiske befälhavaren är ganska aggressiv och väljer att hålla två enheter av tungt infanteri i reserv. Resten fördelas enligt följande...

Förtrupp: 3 enheter tungt infanteri, 2 enheter lätt infanteri, 1 enhet tungt kavalleri, 1 enhet lätt kavalleri
Huvud trupp: 7 enheter tungt infanteri
Eftertrupp: 3 enheter tungt infanteri, 1 enhet tungt kavalleri, 2 enheter lätt kavalleri.
Reserv: 2 enheter tungt infanteri


Den Trakoriske generalen är lite mer försiktig och håller delar av sitt tunga kavalleri i reserv för att se hur hans motståndare agerar först tillsammans med en mindre styrka infanteri.

Förtrupp: 2 enheter armborst skyttar, 2 enheter tungt infanteri, 1 enhet tungt kavalleri
Huvudtrupp: 1 enhet armborst skyttar, 5 enheter tungt infanteri
Eftertrupp: 2 enheter armborst skyttar, 2 enheter tungt infanteri, 1 enheter tungt kavalleri
Reserv: 2 enheter tungt kavalleri, 3 enheter tungt infanteri


För enkelhets skull så säger vi att båda befälhavarna har 3 i befälskonst och alla underbefäl har 2 i befälskonst.

Jag går inte in på alla detaljerna men slagordningen blir följande...

Vi delar in slaget i vänster flygel, vänster flank, center, höger flank och höger flygel. Det är på flyglarna som kavalleriet eventuellt drabbar samman och det är i centern och på flankerna som huvud drabbningen råder. Vi ser slaget ur Trakoriernas synvinkel.

1. Arméerna ställer upp sig i slagordning. Båda väljer att placera sitt kavalleri på flyglarna för att försöka göra ett omfång på motståndaren.

Vänster flygel: (Trakorien) 1 tungt kavalleri - (Ransard) 1 tungt kavalleri, 1 lätt kavalleri
Vänster flank: (Trakorien) 2 armborst skyttar, 2 tungt infanteri - (Ransard) 3 tungt infanteri, 2 lätt infanteri
Center: (Trakorien) 1 armborst skytt, 5 tungt infanteri - (Ransard) 7 tungt infanteri
Höger flank: (Trakorien) 2 armborst skyttar, 2 tungt infanteri - (Ransard) 3 tungt infanteri
Höger flygel: (Trakorien) 1 tungt kavalleri - (Ransard) 1 tungt kavalleri, 2 lätt kavalleri


2. Båda generalerna slår varsitt taktik slag. Den Ransardiske generalen offrar två Ödestärningar (vilket ger två gratis ödestärningar till alla hans truppbefälhavare) och lyckas med nöd och näppe och nå FG 0, slår alltså ingen sexa. Han får aktivera en reserv enhet och skickar en enhet med tungt infanteri till sin svaga höger flank och förstärker den till totalt fyra tunga infanterister. Den Trakoriske generalen satsar även han två ödestärningar och får FG 1, han ger en bonustärning till sin höger flygel till vilken han också skicka två tunga kavalleri enheter för att sätta stark press på sin motståndare.

Höger flygeln består nu av...

Trakorien: 3 tungt kavalleri (+1 bonus tärning)
Ransard: 1 tungt kavalleri och 2 lätt kavalleri


3. Den trakoriska generalen vann det initiala taktikslaget ock är således den attackerande sidan. Han väljer avstånds strid på alla utom på högerflygeln som han attackerar (aggressivt). På vänster flygeln händer givetvis ingenting eftersom ingen har några avståndsvapen där. Missiler byter lite mål och inget intressant blir resultatet av det. Däremot så vinner trakorien en förkrossande seger på högerflygeln och förstör hela det Ransardiska kavalleriet där. Den trakoriska truppbefälhavaren slår ett taktikslag för att se om hans trupper kan tygla sig och inte följa efter fienden. Han slå FG1 och endast en enhet av hans tre fortsätter att följa efter de flyende fienderna, de resterande två ansluter sig nu till högerflanken och kavalleriet får nu en omfångs bonus när de agerar support. Observera att högerflanken inte får tvivel om en flygel förstörs eller flyr.

4. En ny runda påbörjas (taktik slag slås osv..) Ransard generalen inser att slaget kan vara förlorat snart och inleder en aggressiv närkamps attack i centern och på sin vänster flygel. I mitten vinner de en klar seger och förstör två av de Trakoriska enheterna, de får dessutom ett i tvivel då de misslyckas med sitt moralslag. På vänsterflygeln så händer ingenting, resultatet var oavgjort.

5. En ny runda och den Trakoriske generalen ger sig även in i närkamp på sin höger flygel där hans tunga kavalleri ger understöd i form av ett omfång. Reserver skickas till centern vilket också återställer en nivå av tvivel. Högerflygeln formligen krossas med tre förluster som resultat och där moralslaget får de resterande totalt knäckta. Ett nytt taktik slag slås igen för att se hur många enheter av truppen som stannar kvar och resultatet är FG0, inte så bra, men huvudsaken är att kavalleriet är kvar som nu kan falla in i Ransardernas flank.

Mitt exempel slutar här... jag hoppas att ni förstått hur det kan gå till. :)
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 12:47

Spännande idéer för storskaliga fältslag. Inte ens mina storskaliga fältslagsregler är väl egentligen tänkta för så stora drabbningar, utan snarare skärmystlingar med några hundratal eller max ett tusental personer på vardera sidan. Frågan är när man lämnar en skala som är lämplig för rollpersonerna och kommer upp på en skala som är lämplig för skuggspelet.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 14:27

Jag kan mycket väl tänka mig att en karaktär kan leda en större styrka soldater. Antingen tillfälligt eller mer permanent under en kortlivad kampanj. Det är ju faktiskt så att karaktärerna kan påverka skuggspelet precis som skuggspelet kan påverka spelarna. Jag ser inte något större problem med detta, speciellt inte om spelarna är på väg att växa ifrån sin egen skuggmakt i personlig status och inflytande. Det kanske då är dags att byta ut skuggmakten till någon annan mer lämplig, kanske till skuggmaktens egna skuggmakt... ;)

Hur som helst, i mer episka sagor kan jag se hur karaktärer är ledare för en arme eller kanske en del av den. En scen kan ju faktiskt innebära att en spelares karaktär leder en av trupperna medan hans skuggmakt hela armén. Motståndarens arme kanske är en andra skuggmakt, en helt vanlig bifigur eller maktstruktur i spelet som inge direkt styr över.

Reglerna ovan bör nog inte appliceras på slag där enheterna är färre än 50 man och arméerna runt 1000 man per sida.

Reglerna för kavalleri och moral kan du nog använda oavsett tycker jag.
 
Mithridates
Posts: 52
Joined: Sat 09 Apr 2011, 20:34

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 18:56

Mycket trevlig och intressant tråd, börjar nästan att planera framtida slag som mina spelare kommer få utkämpa.
Funderade lite på om man skulle försöka få med Rädsla i det hela, en attackerande styrka som springer/rider i högsta fart mot en fientlig styrka ter sig ganska skrämmande för dem, om styrkan redan har Tvivel så skulle detta kunna användas mot styrkan för att skrämma dem. Jag ska själv fundera lite över hur det skulle kunna fungera, känner att det borde ha något med det tidigare moralslaget att göra med eller något liknande. Att den fientliga styrkan är numerärt överlägsen sin egna styrka skulle även det kunna ge Rädsla till sina trupper.
 
Maekolv
Posts: 107
Joined: Mon 16 Apr 2012, 00:18

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 21:09

Oj oj, jag får huvudvärk av alla regler och siffror i den här tråden. Jag tror mina spelare kommer att få nöja sig med att rulla några sexsidiga tärningar mot lämplig SG en enda gång per större istället. Men hey! det är ju fördelen med husregler - man kan använda dem, eller låta bli! :)

Bra jobbat, hur som helst. 8-)
 
Jorgen_CAB
Posts: 62
Joined: Mon 09 Apr 2012, 00:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 23:02

Jo, jag håller med... att rulla tärningarna en gång per strid kommer att hålla nere det hela på en mer beskrivande nivå där du lägger ner mer energi på storyn.

Det beror väl lite på vad för spelare du har också antar jag. Vissa spelare kan tycka att det är spännande om de får vara med och personligen påverka i ett slag på ett mer taktiskt plan, speciellt om du har en officerare med. Varje runda i slaget kan ju representeras av en scen, sedan hoppar ni till något helt annat... ett stort slag kan ju på så vis pågå en hel spelsession (eller mer om det vill sig).

Givet kan man dra ut på det i en mer story baserad rollspelsstil genom att du slår en tärning i taget och spelar ut resultatet av den i rollspelet innan du slår nästa tärning, det kan ju få en dramatisk effekt det också.
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Wed 25 Apr 2012, 23:42

Funderade lite på om man skulle försöka få med Rädsla i det hela, en attackerande styrka som springer/rider i högsta fart mot en fientlig styrka ter sig ganska skrämmande för dem, om styrkan redan har Tvivel så skulle detta kunna användas mot styrkan för att skrämma dem. Jag ska själv fundera lite över hur det skulle kunna fungera, känner att det borde ha något med det tidigare moralslaget att göra med eller något liknande. Att den fientliga styrkan är numerärt överlägsen sin egna styrka skulle även det kunna ge Rädsla till sina trupper.
Poängen med mina fälttågsregler (se ovan) är att man kan låta truppstyrkor dra på sig elände som man sedan använder i strid. Om man t.ex. lyckats demoralisera motståndarstyrkan genom guerillakrigföring och hotfulla uppvisningar så kan man sedan få bonus av eländet som vanligt, vilket i en strid kan ta sig uttryck i t.ex. chockattacker odyl

Skall sammanställa mina funderingar runt de 3 punkterna jag går igenom ovan (Fälttåg, Belägringar och utvidgade fältslag) och presentera dem. De är tänkta att vara just enkla och abstrakta, och egentligen inte tillföra några nya regelmoment.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
Mithridates
Posts: 52
Joined: Sat 09 Apr 2011, 20:34

Re: Idéer runt fältslag

Thu 26 Apr 2012, 15:07

Poängen med mina fälttågsregler (se ovan) är att man kan låta truppstyrkor dra på sig elände som man sedan använder i strid. Om man t.ex. lyckats demoralisera motståndarstyrkan genom guerillakrigföring och hotfulla uppvisningar så kan man sedan få bonus av eländet som vanligt, vilket i en strid kan ta sig uttryck i t.ex. chockattacker odyl

Skall sammanställa mina funderingar runt de 3 punkterna jag går igenom ovan (Fälttåg, Belägringar och utvidgade fältslag) och presentera dem. De är tänkta att vara just enkla och abstrakta, och egentligen inte tillföra några nya regelmoment.
Mina tankar var mer riktade till Jorgen_CAB då han har kommit med ett antal förslag på hur slag ska utföras speltekniskt, jag tyckte att det såg ut som att han hade glömt bort att ta med Rädsla och kom då med ett förslag för att ta med det.
Jag har inget att tillägga på dina regler om hur man ger elände till fientlig styrka då jag tycker att de ser väldigt uttömmande och bra ut. Så du ska skriva ihop det i en fil då eller som ett inlägg här på forumet?
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Thu 26 Apr 2012, 15:21

Ah, ok, ber om ursäkt för missförståndet. Det blir en fil/samlat dokument av det hela. Roligt att du tycker att det är uttömande :)

Min stora frågeställning just nu är annars om jag skall ha kvar separata regler för köld, hunger och svält enligt ovan, eller om jag skall knyta in spelets regler för köld, hunger och svält fast applicerade på hela truppstyrkan. Fast risken då är att det blir två tärningsslag om en fiende försöker utsätta en marscherande styrka för svält och hunger genom t.ex. den brända jordens taktik

Min andra stora frågeställning är hur man behåller strukuren med en angripare och en försvarare, som ju är grunden i konfliktsystemet, om den ena aktören är belägrad, eller marscherar genom terrängen. De har ju inte alls samma möjligheter att tillfoga sin motståndare elände och ofog.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests