User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Idéer runt fältslag

Sun 08 Apr 2012, 12:40

Lite tankar och idéer som slog mig, det här är inte regelkommentarer, utqn snarare lite tankar och sunt förnuft runt olika situationer.

- Större fältslag och flanker. Om två större styrkor med olika enheter längs olika frontavsnitt stöter samman borde det helt enkelt gå att genomföra parallella fältslag, helst med olika rp i befäl över olika flanker. Om en flank viker bör den förlorande sidans andra fältslag få en rejäl minud - kanske måste samtliga frontavsnitt slå moralslag?

- Karaktärer under fältslag. Förutom strid kan rundorna även användas till spaning, besvärjande etc. Tumregeln är att man kan tillåta flera rundor om det verkar rimligt.

- Kärntorn och koncentriska murar. Många befästningar har kärntorn och ytter och inner murar. Detta innebär att en besegrad försvarande enhet kan falla tillbaka till en inre förskansning och behålla befästningsbonusen. Antagligen måste en enhet offras som arriärgarde
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Idéer runt fältslag

Sun 08 Apr 2012, 22:59

Lysande!

Gillar de här tankarna. Fältslagsreglerna i regelboken är ganska kortfattade, kan absolut tänka mig att man bygger ut dem efter dessa tankar. Anar konturerna av ett mini-supplement, kanske en PDF...
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Tue 10 Apr 2012, 22:50

Kampanjer:

Om man vill ha lite mer långvariga militära operationer: fälttåg, belägringar etc, så tror jag att man kan göra rätt mycket med Elände. Att marschera över snöklädda berg a la Armfeldt är en rejäl utmaning med risk för utmattning, ett fälttåg genom kargom med fyrbåkar och trummande vildar i bergen kan ge rädsla och fiendens desinformationskampanjer leder till Tvivel.

Elände kan läkas på samma sätt som för karaktärer: dock måste truppen ha satt sig i säkerhet från eländet: t.ex. hamnat inom säkra murar, eller ner på den varma slätten igen. Givetvis bör fiendetrupp kunna ta tillfället i akt när truppen är utmattad, rädd, decimerad för att angripa
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Henke
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Idéer runt fältslag

Wed 11 Apr 2012, 06:15

Kampanjer:

Om man vill ha lite mer långvariga militära operationer: fälttåg, belägringar etc, så tror jag att man kan göra rätt mycket med Elände. Att marschera över snöklädda berg a la Armfeldt är en rejäl utmaning med risk för utmattning, ett fälttåg genom kargom med fyrbåkar och trummande vildar i bergen kan ge rädsla och fiendens desinformationskampanjer leder till Tvivel.

Elände kan läkas på samma sätt som för karaktärer: dock måste truppen ha satt sig i säkerhet från eländet: t.ex. hamnat inom säkra murar, eller ner på den varma slätten igen. Givetvis bör fiendetrupp kunna ta tillfället i akt när truppen är utmattad, rädd, decimerad för att angripa
Helrätt!
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Fri 13 Apr 2012, 16:12

"Kriget är den kroppsliga påfrestningens och lidandets gebit"
- Carl von Clausewitz, Um Krieg, egen översättning

Reglerna i Svavelvinter för fältslag är utmärkta regler för skarpt strid och batalj. Men få krig vinns egentligen på slagfältet, de vinns i med marcher och kontramarcher, i sjuksängar och belägringsgravar. För en smutsigare, mer utdragen krigskampanj följer här ett förslag till ytterligare fältslagsregler. Dessa regler är uppdelade i tre delar: Fälttåg täcker fältkampanjer i allmänhet, Belägringar täcker de tillfällen då en fästning inte kan tas med storm, och en långvarig belägring följer och Utökade fältslagsregler täcker större och mer utdragna bataljer.

Fälttåg
Ett fältslag tar bara några timmar, en krigskampanj kan fortgå under månader. Långa marcher, sjukdomar, fientliga räder och köld och hunger kan vara ett betydligt större hot mot en här på kampanj än strid man mot man. Fälttåg sker i narrativ tid, och använder de vanliga konfliktresolutionsmekanikerna liksom de fyra formerna av elände. Det finns en uppsjö av olika logistiska och praktiska arrangemang som är nödvändiga för att en här skall kunna företa ett krigståg. I det här sammanhanget utgår vi från att dessa är lösta, att trupperna är tränade och indelta, att det finns mat och proviant. Fokus är inte på vad som krävs för att få en armé att fungera - utan om de faror, umbäranden och hot en här kan ställas inför.

En styrka som är på march är inte förberedd på att kämpa sida vid sida på samma sätt som en styrka som är uppställd för strid är. Därför får en enhet i en styrka under fälttåg endast stöd från 2 andra enheter, istället för 4 som i fältslagsreglerna. Detta innebär att även en liten styrka kan orsaka allvarliga besvär för en större styrka. Av denna anledningen väljer många kombatanter som är i kraftigt numerärt underläge att använda sig av räder och sabotage under fälttåg istället för öppen strid. Det bästa sättet att tvinga fram en motståndare som använder sig av gerillataktiker till strid är genom att belägra eller förröda en plats eller ett område som är av vikt för kombatanten. Av denna anledning urartar många väpnade konflikter i Argon till övergrepp på civilbefolkningen.

Aktiva hot
En armé som marcherar genom fientligt territorium kan utsättas för olika typer av aktiva hot. Dessa avgörs genom ett konfliktslag mellan den fientliga aktören (vare sig detta rör sig om en fientlig skuggmakts trupper, eller lokala rövare) och hären. En fientlig styrka kan försöka svälta ut en här genom brända jordens taktik, eller förgifta brunnar, skrämma och demoralisera trupperna, sprida propaganda och rykten, angripa försörjningslinjer, eller angripa decimera trupper i guerillaräder. Detta är bara ett par av de taktiker som kan användas, reglerna nedan beskriver hur de kan användas, men det är min förhoppning att de kan användas som inspiration för en uppsjö av olika aktioner som en fientlig styrka eller grupp kan utsätta en här för utan att det blir en regelrätt strid.

Svält och törst
Genom att förröda landsbygden och förgifta brunnar kan en fientlig styrka, eller en fientlig lokalbefolkning, nöta ned truppstyrkan genom törst och hunger. Slå ett dådslag vind mot sten för försvararen för att orsaka utmattning. Om fienden tidigare lyckats tillfoga Avbrutna försörjningslinjer får den en bonustärning.

Skrämseltaktik
Genom att uppvisa en större truppstyrka, genomföra räder och skenattacker, och ägna sig åt annan skrämmande verksamhet såsom krigstrummor och fyrbåkar (ev. skrämmande vidunder, demoner och magiska uppvisningar ger en bonustärning) kan en fientlig styrka orsaka Rädsla. Vanligen ett dådslag för vatten mot sten. Orsakar Rädsla.

Propaganda och rykten
Erbjudanden om asyl och amnesti till truppens soldater, förtal och attacker mot befäl och ledare, mutor och andra aktiviteter som syftar till att klippa lojalitetsbanden mellan soldater och truppstyrkans ledare räknas alla som angrepp som orsakar Tvivel. Vanligen slås ett dådslag för vatten mot vind. Om mer än hälften av truppen består av legosoldater så får fienden en bonustärning.

Angripa försörjningslinjer
Varje större militär förflyttning kräver noggrann planering och att man håller rutter öppna för att transportera proviant och vatten. Antingen så har man en öppen rygg för att kunna transportera varor hemifrån eller från närbelägna, öppna marknader, eller så har man ett omfattande provianttåg, eller bagage, som bär med sig omfattande mängder mat, vatten och förnödenheter. Genom att skära av vägen bakåt, och angripa bagaget, kan fienden orsaka truppstyrkan stora svårigheter. Slå eld mot sten för att orsaka utmattning. Om situationen tillåter kan den försvarande styrkan istället försöka ta strid med den angripande rädstyrkan enligt fältslagsreglerna.

Passiva umbäranden
Förutom aktiva hot från fientliga truppstyrkor kan även omgivningen i sig orsaka stora problem för en truppstyrka. Köld, ökenlandskap, träsk och myrar kan ge upphov till sjukdom, kallbrand och törst. Ogästvänliga miljöer kräver ett dådslag, oftast mot sten eller vind, för att undgå elände i form av utmattning. Vissa miljöer kan ha mer otäcka effekter - till exempel så kan mareskunkinfekterade träsk orsaka Tvivel och Rädsla.

Många passiva umbäranden är relativt enkla att skydda sig mot om man har rätt utrustning. Till exempel vinterkläder för kyla och fjällmiljö, eller

Utfall och återhämtning
En styrka som blivit knäckt av umbäranden är i princiept en besegrad styrka, vilken bara kan röra sig mycket långsamt, och inte kan försvara sig i strid, utan flyr automatiskt eller ger sig om de blir anfalla. Det är fritt för berättaren att beskriva närmare hur sjukdom, masspsykos eller missmod breder ut sig i hären, och kan avkräva både manfall och andra kostnader beroende på sammanhanget. Även en styrka som inte är knäckt men som har råkat ut för umbäranden är i farozonen, eftersom en fiendestyrka kan använda deras elände mot dem.

För att återhämta sig måste som måste få vila och skydd från det umbärande de utsatts för (trygghet om de utsatts för skrämseltaktikt, vatten om de törstat etc). Som vanligt krävs en scen av vila och återhämtning. Om en styrka råkat ut för mer än en form av elände är det mycket möjligt att de bara kan återhämta vissa typer av elände. En styrka som är Rädda på grund av Skrämsteltaktik och Utmattade på grund av töst som slår upp läger vid en flod med drickbart vatten kan återhämta sin Utmattning, men inte nödvändigtvis sin Rädsla.

Belägringar
Kommer snart - baseras även de på elände

Utökade fältslagsregler
Enligt ovan
Last edited by Peter on Fri 13 Apr 2012, 17:59, edited 1 time in total.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Idéer runt fältslag

Fri 13 Apr 2012, 17:18

Lysande! Följer detta med stor spänning!
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Sat 14 Apr 2012, 11:09

Två saker jag missat:

Under befäl finns ett värde som heter missnöje. För mig låter detta väldigt mycket som Tvivel - så för de här reglerna föreslår jag att de är en och detsamma

Det står uttryckligen i fältslagsreglerna att endast Befälhavarens elände kan användas mot truppen. Bör nog skriva om eländet ovan så att det räknas som befälhavarens elände under ev. strid


Så här tänker jag mig att man syr ihop grundsystemet med extrareglerna

Extraregel för fördjupade fältslag och fälttåg:
Precis som en karaktär kan en Truppstyrka dra på sig elände. Detta elände drabbar varje enhet i truppstyrkan. Detta innebär att olika enheter kan knäckas vid olika tillfällen (Tips: för att förenkla bokföringen kan spelledaren istället använda tätenhet som riktmärke för hela truppstyrkan.)

I ett fältslag kan fienden använda truppstyrkans elände mot tätenheten på samma sätt som befälets elände.

I reglerna för befäl nämns Missnöje. Detta är samma sak som truppstyrkans tvivel. Att utsättta en truppstyrka för Tvivel kan alltså leda till myteri.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Idéer runt fältslag

Sat 14 Apr 2012, 12:20

Elegant! Ska se om man kan fila till grundreglerna en aning för att bädda bättre för detta!
Fria Ligan
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Thu 19 Apr 2012, 09:53

Belägringar
En belägring inleds när en styrka förskansat sig bakom befästningsverk, och den angripande styrkan istället för att direkt försöka ta befästningen med storm försöker reducera den förskansades styrkans försvarsförmåga. I regeltermer sker detta genom en konflikt där de två styrkorna försöker åsamka varandra olika former av elände. En belägring kan fortgå under dagar, veckor, månader eller till och med år. Belägringen kan när som helst övergå i ett stormningsförsök, enligt fältslagsreglerna. Antalet FG för en angripare som lyckas med aktionen visar hur lång tid belägringsfasen tar. Angriparen kan fortsätta belägringen tills försvararen är knäckt varvid denne ger upp. Om angriparen knäcks tvingas de avbryta belägringen.

Belägraren berättar hur denne vill åsamka elände. Några exempel är:

- Svält: genom att helt omgärda befästningen (med egna förskansingar eller helt enkelt med trupper) försöker angriparen knäcka fienden med svält och törst. Detta tar månader för en normal stad eller förskansning. Om befästningen saknar matförråd eller en säker brunn tar det istället dagar eller veckor. Detta är sten mot sten

- Styrkeuppvisning: genom att visa upp sina militära resurser, och beskjuta befästningen med avstånds och belägringsvapen försöker belägraren knäcka försvararens motståndsvilja. Konflikt sten mot vatten för rädsla.

- Infiltration: Genom att försöka få kontakt med femtekolonnare och mutbara inom borgen kan belägraren utöva påtryckningar på befolkningen, manskapet och de styrande. Denna taktik måste kombineras med ett erbjudande om nåd eller fri lejd för att vara verkbart. Om belägraren spenderar en klumpsumma får denne en bonustärning. Konflikt eld mot sten, för tvivel.

Elände för den belägrande styrkan:Den belägrande styrkan är alltid angripande i konflikten. Om de belägrade vinner konflikten åsamkas vanligen den belägrande styrkan tvivel, eller möjligen utmattning i form av sjukdommar. En belägrad styrka kan även försöka åsamka ytterligare elände i form av tvivel genom att sprida rykten om annalkande undsättning - detta fungerar precis som infiltration. Dessutom kan de utföra sortier och motanfall, dessa sköts enligt fältslagsreglerna. Här kan den försvarande styrkan förstås inte räkna med befästningarnas bonus.

Bräscher och bombardemang:En viktig funktion för en belägrande styrka är att reducera murar och torn, och öppna bräscher i försvardsverken. Detta täcks av de ordinarie fältslagsreglerna. Om man vill fånga effekterna av en längre bombardemangskampanj mot en befästning som sedan följs av en stormning så är det lämpligt att använda Styrkeuppvisning ovan.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Peter
Topic Author
Posts: 581
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Idéer runt fältslag

Thu 19 Apr 2012, 10:42

Tillägg till fälttåg: En marscherande styrka som utsätts för olika typer av sabotage och fördröjnignsförsök enligt ovan, men som vinner konflikten, orsakar olika typer av oönskade utkomster för den fördröjande styrkan. I de flesta fall innebär ett lyckat slag för försvararen helt enkelt att denne kommer fram i tid, och kan sätta sig i säkerhet. FG kan innebära olika typer av elände för den fördröjande styrkan, främst utmattning och tvivel.
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest